Ünvanı

Doç. Dr.

YUSUF KÖŞELİ

Adı-Soyadı

YUSUF KÖŞELİ

Doğum Yılı ve Yeri

1973 - KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

Bölüm

DOĞU DİLLERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ

Yabancı Dil

İNGİLİZCE

E-posta/Web

yusufkoseli@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ

2011-2014

Dr. Öğr. Üyesi

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2014-2018

Doç. Dr.

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ

2018 -2019

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Necîb Mahfûz, Hayatı, Eserleri ve es-Sehhâz "Dilenci" Adlı Romanı

Doktora Tezi

 Arap Çocuk Edebiyatı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nevâl Es-Sa'dâvî'nın Müzekkırât Tabîbe Adlı Romanında Yapı Ve Izlek. The Journal of Academic Social Science Studies, 7(37), 331-350., Doi: 10.9761/JASSS2972, 

Nevâl Es-Sa'dâvî'nın Cennât Ve Iblîs Adlı Romanında Postmodern Ögeler. The Journal of International Social Research, 8(41), 259-271

Nevâl Es-Sa'dâvî'nın Imra'e 'Inde Nuktatı's-Sıfr (Sıfır Noktasında Bır Kadın) Adlı Romanında Yapı Ve Tema. Akademik Bakıs Dergisi(51), 143-167

Evrensel Bır Tema Olarak Düsmüs Kadın: Fantıne, Martael-Bânî Ve Yatık Emıne. Journal Of History School, 7(XX), 415-428., Doi: 10.14225/Joh648

Tayyib Salih'in Mevsimu'l-Hicre Ila's-Simal Adlı Romanında Postkolonyal Izlekler". Turkish Studies, 8(12), 777-792.

Latife ez-Zeyyat'ın "el-Babu'l-Meftuh" Adlı Romanında Birey ve Ulusun Bagımsızlık Mücadelesi". Turkish Studies, 8 (9), 1865-1878

A Psychoanalytic Approach to the Novel of Nawal El Saadawi Titled Müzekkirat Tabibe. The Journal of International Social Reserch, 6(28), 210-221

Çağdaş Yemen Romanında Başlıca Temalar. Journal Of History School, 9(XXV), 837-868., Doi: 10.14225/joh861,

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

en-Numûr Fî'l-Yevmi'l-Âsir ve Şeftali Bahçeleri Adlı Hikâyelerde Yabancılaşma ve Konformizm Teması . IV. Karşılaştırmalı Edebiyat Kongresi Kültürler ve Değerler Buluşması, 803-814 

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı ve Sinemasında Medrese/Molla İmajı. Medrese Geleneği ve Modernleşme Sürecinde Medreseler, 355-384 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Arap Ülkelerinde Çocuk Edebiyatı Kaynakları Doğuşu ve Gelişimi (2014).,Türkiye Alim Yayınları, ISBN:978-3-639-65175-9

Çağdaş Arap Kadın Anlatılarında Kadının Kimlik Arayışı (2016)., Gece Kitaplığı Yayınları, ISBN:978-605-180-29-09

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER