Kilis 7 Aralık Üniversitesi

KURULLAR ve KOMİSYONLAR

KURULLAR

Ad

Başkan

Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) Koordinasyon Kurulu

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Öğrenci Konsey Seçimi için Üniversite Seçim Kurulu

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Uygulama Oteli Yürütme Kurulu

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Uygulama Oteli Denetleme Kurulu

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

Etik Kurul (http://etikkurul.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

İktisadi İşletmeler Yönetim Kurulu

Doç. Dr. Memet KULE

Öğrenci Toplulukları Üst Kurulu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Engelsiz Üniversite Birimi (http://engelsiz.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Sosyal Duyarlılık Dersi Projesi Fakülte Birim Koordinatörlüğü

Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ

Staj Koordinatörlüğü

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

KOMİSYONLAR

Ad

Başkan

BAP Komisyonu (http://projeler.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Profesörlük Başvuru İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Doçentlik Başvuru İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Yayın Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

Doktor Öğretim Üyesi Ders Dinleme Komisyonu

Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Kalite Komisyonu (http://kalite.kilis.edu.tr/)

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Rektör)

Akademik Teşvik Düzenleme Denetleme ve İtiraz Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

Sosyal Duyarlılık Proje Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR

Mevzuat Komisyonu

Prof. Dr. Halil ALDEMİR

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Mülkiyetindeki Taşınmazlara İlişkin İş ve İşlemleri Yürütme Komisyonu

Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN (Rektör)

Mezuniyet Töreni Komisyonu

Doç. Dr. Fatih KANTER

Konut Tahsis Birimi Ön İnceleme Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Mezuniyet Komisyonu

Doç. Dr. Fatih BEKTAŞ

Erasmus Komisyonu

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU

Uzlaşma Komisyonu

Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU

Kıymet Takdir Komisyonu

Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Satın Alma Komisyonu

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Diploma Düzenleme Komisyonu

Doç. Dr. Serhat KUZUCU

Hobi Bahçeleri Düzenleme Komisyonu

Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Uluslararası Öğrenci Kabulü Daimi Komisyonu

Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK

Yükseköğretim Kurumları Burs Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu

Doç. Dr. Mustafa CİNOĞLU

Yabancı Uyruklu Sözleşmeli Öğretim Elemanları ve Sözleşmeli Sanatçı Öğretim Elemanı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR

İŞKUR ile ilgili İş ve İşlemleri Yürütme Komisyonu

Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM

Bahar Şenliği Komisyonu

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Tasarruf Tedbirleri İzleme Komisyonu

Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN

Konut Tahsis Komisyonu

Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR