Kilis 7 Aralık Üniversitesi

TARİHÇE

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 1987 yılında Kilis Meslek Yüksekokulu’nun kurulması ile eğitim-öğretim faaliyetlerine başlamıştır.

Üniversitemiz 29 Mayıs 2007 tarih ve 26536 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 5662 no.lu kanunla kurulmuştur.

1998 yılında M. R. Eğitim Fakültesi, 1997 yılında Y. Ş. Sağlık Yüksekokulu, 2003 yılında Fen-Edebiyat Fakültesi, 2007 yılında İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu, Fen ve Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2010 yılında Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu (BESYO), 2012 yılında İlahiyat Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü, 2013 yılında Ziraat Fakültesi'nin kurulması ile öğretim faaliyetlerine devam etmiştir.

Üniversitemiz;

Fen Edebiyat Fakültesi, M. R. Eğitim Fakültesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Mühendislik-Mimarlık Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ile Ziraat Fakültesi'nden oluşan 6 fakülte, Y. Ş. Sağlık Yüksekokulu ile Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu olmak üzere 2 yüksekokul, Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu, Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu olmak üzere 4 meslek yüksekokulu, Fen Bilimleri, Sosyal Bilimler ve Sağlık Bilimleri Enstitüsü olmak üzere lisansüstü eğitimin verildiği 3 enstitü bulunmaktadır.

11 uygulama ve araştırma merkezi ile gelişmekte olan bir eğitim kurumudur.

Bunlar:

1. Bilimsel Araştırma ve Projeler Birimi (BAP),

2. Tarımsal Araştırma ve Uygulama Merkezi (KİTAMER),

3. Orta Doğu Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (ODAMER),

4. Sürekli Eğitim Merkezi (KÜSEM),

5. Bilgisayar Bilimleri Uygulama ve Araştırma Merkezi (BİLMER),

6. Dil Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER),

7. İleri Teknoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (İTAMER),

8. Baharat ve Tıbbi Bitkiler Uygulama ve Araştırma Merkezi (BATMER),

9. Yenilenebilir Enerji Uygulama ve Araştırma Merkezi (YEMER),

10. Kilis Tarihi ve Kültürü Araştırma Merkezi (KİTAM),

11. Çocuk Eğitimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (ÇEMER)

Merkez Yerleşke, Karataş Yerleşkesi ve Mercidabık Yerleşkesi olmak üzere 3 yerleşkede faaliyetlerine devam eden Üniversitemiz, ön lisans, lisans ve yüksek lisans düzeyinde yaklaşık 10.000 öğrencinin öğrenim gördüğü; 403 akademik, 204 idari personelin görev aldığı genç, dinamik kadrosu ile eğitim ve öğretimini devam ettirmektedir.

Üniversitemiz ülkemiz gençliğinin geleceğimiz olduğunun bilinciyle, öğrenci merkezli eğitim-öğretim sistemini benimsemiştir. Öğrencilerimizin yaratıcı düşünen, aldıkları eğitimle çözüm odaklı yaklaşan ve analitik düşünme yeteneği kazanarak mesleki hayata katılımları amaçlanmaktadır.