Kilis 7 Aralık Üniversitesi

 

YÖNETİM KURULU

   
   
  Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN Rektör/İlahiyat Fak. Dekan V.
  Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU Rektör Yardımcısı/Mühendislik-Mimarlık Fak. Dekan V.
  Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR Rektör Yardımcısı/M.R. Eğitim Fak. Dekan V.
  Prof. Dr. Bektaş TEPE İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V.
  Necdet BOZGEYİK Genel Sekreter / Raportör