Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör/İlahiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı/Ziraat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Rektör Yardımcısı/M.R. Eğitim Fak. Dekan V./Fen Edebiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı/İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK