Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fak. Dekanı Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. / Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Fen Edebiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Metin AKİS
İlahiyat Fak. Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Ziraat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK