Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fak. Dekan V./ İlahiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / Uygulamalı Bilimler Fak. Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Fen Edebiyat Fak. Dekan V. / Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Ziraat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK