Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör / İlahiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fak. Dekan V. Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Fen Edebiyat Fak. Dekan V. / Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Ziraat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK