Kilis 7 Aralık Üniversitesi

YÖNETİM KURULU

Görev Ad Soyad
Rektör/İlahiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı/Ziraat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Rektör Yardımcısı/M.R. Eğitim Fak. Dekan V. Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı/İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
Fen Edebiyat Fak. Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Genel Sekreter / Raportör Necdet BOZGEYİK