Kilis 7 Aralık Üniversitesi            

MİSYON - VİZYON

    

1.Misyon

 
     İnsan odaklı eğitim-öğretim, araştırma-geliştirme faaliyetleriyle sorgulayıcı, yaşam boyu öğrenmeyi ilke edinmiş, bilimsel düşünmeyi öğrenmiş nitelikli bireyler yetiştirerek, bölgenin ve ülkenin kalkınmasına katkı sağlamak.
    
       

2.Vizyon


   Evrensel düzeyde eğitim-öğretim veren, ulusal ve uluslar arası ortamlarda gurur duyulan bir üniversite olmak.
   
        

3.Temel Değerler


• Yenilikçilik
• Şeffaflık
• Katılımcılık
• Sosyal Sorumluluk
• Bilimsel Özgürlük
• Hesap verilebilirlik
• Adillik
• Dürüstlük
• İnsan Odaklılık
• Üretkenlik
• Öncüllük