Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı / M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı / Lisans Üstü Eğitim Enstitüsü Müdür V. Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı / İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Rektör Yardımcısı / Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fak. Dekan V. / Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Mühendislik Mimarlık Fak. Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Metin AKİS
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. Halim AVCI
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Üyesi Mesut YALÇIN
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Ebru KÜLEKÇİ AKYAVUZ
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
İlahiyat Fak. Temsilcisi Prof. Dr. Halil ALDEMİR
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faruk BARTAN
Fen-Edebiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Memet KULE
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Mikail ÖZÇİLOĞLU
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Faika YARALI KARAKAN
Y.Ş. Sağlık Bilimleri Fakültesi Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zehra GÖKÇE
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK