Kilis 7 Aralık Üniversitesi

SENATO

Akademik Birimler
Rektör/İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcısı/M.R. Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Rektör Yardımcısı/İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Hülya DEDE
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Ü. Serhat KUZUCU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Muhammed HÜKÜM
Y.Ş. Sağlık Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Muharrem ŞAHİNER
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Mehmet DALKILIÇ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Erdinç GÜLCÜ
Ortak Zorunlu Dersler Koordinatörü Dr. Öğr. Ü. Muazzez HARUNOĞULLARI
Fakülte Temsilcileri
Muallim Rıfat Eğitim Fak. Temsilcisi Prof. Dr. M. Ruhat YAŞAR
İlahiyat Fak. Temsilcisi Doç Dr. Halil ALDEMİR
İktisadi ve İdari Bilimler Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Taner AKÇACI
Fen-Edebiyat Fak. Temsilcisi Doç. Dr. Memet KULE
Mühendislik-Mimarlık Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Ü. Filiz UÇAN TÜRKMEN
Ziraat Fak. Temsilcisi Dr. Öğr. Ü. Faika YARALI KARAKAN
Genel Sekreter
Raportör Üye Necdet BOZGEYİK