Kilis 7 Aralık Üniversitesi

PROTOKOL SIRA DÜZENİ

Rektör
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
Dekanlar (Fakülte Kuruluş Tarihine Göre)
M.R. Eğitim Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Abdurahman ÇETİN
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
İlahiyat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Enstitü Müdürleri ( Enstitü Kuruluş Tarihine Göre )
Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Hülya DEDE
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Serhat KUZUCU
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Muhammed HÜKÜM
Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)
Y.Ş. Sağlık Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Muharrem ŞAHİNER
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Erdinç GÜLCÜ
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Halil UZUN
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V. Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. Dr. Öğr. Ü. Mehmet DALKILIÇ
Genel Sekreter
Necdet BOZGEYİK
Genel Sekreter Yrd. V.
Bülent YİMENİCİOĞLU
Turgut AKGÜN