Kilis 7 Aralık Üniversitesi


PROTOKOL SIRA DÜZENİ


1. Rektör

 
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
     

2. Rektör Yardımcıları

 
Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
 

3.Dekanlar (Fakülte Kuruluş Tarihine Göre)

M.R. Eğitim Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
     
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
     
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. İbrahim Halil SEYREK
     
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Bektaş TEPE
     
İlahiyat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
     
Ziraat Fakültesi Dekan V.
Prof. Dr. Nazım ŞEKEROĞLU
     

4. Enstitü Müdürleri ( Enstitü Kuruluş Tarihine Göre )

Fen Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Hülya DEDE
Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Serhat KUZUCU
     
Sağlık Bilimleri Enstitüsü Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Muhammed HÜKÜM
     

5. Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)

Y.Ş. Sağlık Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Muharrem ŞAHİNER
     
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Mehmet DALKILIÇ
     
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Prof. Dr. Sadettin PAKSOY
     
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Halil UZUN
     
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Doç. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
     
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.
Yrd. Doç. Dr. Erdinç GÜLCÜ
     

6. Genel Sekreter 

Necdet BOZGEYİK
     

7. Genel Sekreter Yrd. V. 

Memet TÜFEKÇİ
Bülent YİMENİCİOĞLU