Kilis 7 Aralık Üniversitesi

PROTOKOL SIRA DÜZENİ

Rektör
Prof. Dr. Mustafa Doğan KARACOŞKUN
Rektör Yardımcıları
Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Prof. Dr. Mehmet Ali YILDIRIM
Dekanlar (Fakülte Kuruluş Tarihine Göre)
M.R. Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muhammet Ruhat YAŞAR
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. M.Fatih KANTER
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Bektaş TEPE
Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Kemal DELİHACIOĞLU
İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Halil ALDEMİR
Ziraat Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mustafa DEDE
Yusuf Şerefoğlu Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Memet KULE
Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Kani ARICI
Enstitü Müdürü
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Erdinç GÜLCÜ
Yüksekokul ve M.Y.O Müdürleri (Y. Okul Kuruluş Tarihine Göre)
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Mesut YALÇIN
Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Yakup DOĞAN
Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Muharrem ŞAHİNER
Turizm ve Otelcilik Meslek Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Melda AKBABA
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Cengiz TAŞKIN
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah ALTUNCU
Genel Sekreter
Necdet BOZGEYİK
Genel Sekreter Yrd.
Orkun Aziz DÖNER