Ünvanı

Prof. Dr.

Metin Akis

Adı-Soyadı

Metin Akis

Doğum Yılı ve Yeri

05.01.1968

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Tarih

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

akis@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Ünv. Fen-Edebiyat Fakültesi Dekan V. 2019-
Enstitü Müdürü KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2016-2017
Dekan KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ 2016-2017
Bölüm Bşk. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ 2016-
MYO/Yüksekokul Müdürü KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/YUSUF ŞEREFOĞLU SAĞLIK YÜKSEKOKULU 2015-2015
Dekan Yardımcısı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2015-2015
Bölüm Bşk. KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TARİH BÖLÜMÜ 2009-2016
Dekan Yardımcısı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2012-2015
Enstitü Müdür Yardımcısı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ 2009-2010
Dekan Yardımcısı KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ 2007-2008

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. AKİS METİN (2017). Hurûfât Defterlerinde 17.-19 Yüzyıllar Arasında Kilis’te Sosyal ve Dini Hayat.
T.C. Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 7(14), 88-103. (Yayın No: 3993667)
2. AKİS METİN (2016). Birgi Şehri Vakfiyelerine Göre Birgi de Bulunan Medreseler. İzmir
Araştırmaları Dergisi(3), 29-50. (Yayın No: 3274794)
3. AKİS METİN (2008). 16 Yüzyılda Ayıntab Sancağında Zaviyeler ve Mali Kaynakları. Bilig(46), 17
(Yayın No: 506220)
4. AKİS METİN (2007). XVI Yüzyılda Kilis ve Antep Sancaklarında Ermeniler İle Türkler Arasında
Sosyal ve Kültürel İlişkiler. Hoşgörü Toplumunda Ermeniler(1), 22 (Yayın No: 507123)
5. AKİS METİN (2002). Divân ı Hümayun. Türkler(45), 11 (Yayın No: 506864)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

AKİS METİN (2017). Kilis Sancağı Tahrir Defterlerinde Sancağa Ait Bazı Özel uygulamalar.
Uluslararası Mercidabıktan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3956627)
1.
AKİS METİN (2017). 17. Yüzyıl Başlarında Osmanlı-Venedik İlişkileri. II.
ULUSLARARASIMULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMALARISEMPOZYUMU (ISMS), 605-621. (Tam Metin
Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3993277)
2.
AKİS METİN (2017). Osmanlı Medreselerinin Para Vakıfları İle Olan İmtihanı. Osmanlı Medreseleri
Sempozyumu (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3993018)
3.
AKİS METİN (2017). 18. Yüzyılda Osmanlı-Venedik ilişkilerinin Osmanlı Denizcilik Tarihi ve Kültürü
AçısındanBir Değerlendirmesi. ULUSLARARASI9. TÜRK DENİZ TİCARETİ TARİHİ SEMPOZYUMU
(Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3993094)
4.
AKİS METİN (2016). Sultan II Abdulhamit Döneminin Tarikatlara Yönelik Politikası ve Yarı Askeri
Tarikatlar. Sultan II.Abdulhamit Han ve Dönemi Uluslararası Sempozyumu (Özet Bildiri/Davetli
Konuşmacı)(Yayın No:3276438)
5.
AKİS METİN (2015). Kastamonu Vakfiyelerine Göre Kastampnu da Bulunan Medreseler.
Kastamonu'da İlmi Hayat ve Kastamonu Alimleri, 476-505. (Tam Metin Bildiri/Davetli
Konuşmacı)(Yayın No:3275036)
6.
AKİS METİN (2016). Osmanlı Dönemi Boyunca Kilis Sancağı ve Çevresinde Konargöçer Grupların
Nüfusları Yerleşimleri ve İdari Yapıları. II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları Orta Doğu'daki
Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3275820)
7.
AKİS METİN (2014). IV.Murat Devri Sonlarında ve Sultan İbrahim Dönemi Başlarında Osmanlı
Venedik İlişkileri. XVII. Türk Tarih Kongresi, 4(6) (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın
No:4410807)
8.
AKİS METİN (2013). Osmanlı Denizcilik Tarihi Açısından 1124H 1721M Tarihli Ahidname ve 18
Yüzyıl Başlarında Osmanlı Ceneviz İlişkileri. Uluslararası Piri Reis ve Türk denizcilik Tarihi
Sempozyumu, 4, 1-17. (Tam Metin Bildiri/Davetli Konuşmacı)(Yayın No:3276148)
9.
AKİS METİN (2012). Tahrir Defterlerine Göre 16 Yüzyılda Kilis Sancağında Vakıflar ve Gelir
Kaynakları. Osmanlı Coğrafyası Kültürel Arşiv Mirasının Yönetimi ve Tapu Arşivlerinin Rolü
Uluslararasaı Kongresi, 3, 791-808. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2124644)
10.
AKİS METİN (2009). 1822 Halep Depremi Sonrasında Halep Vakıflarında Tamir Faaliyetleri.
Uluslararası Antep-Halep Vakıfları Sempozyumu Bildirileri, 2, 367-375. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın
No:2124354)
11.
AKİS METİN (2007). XVI Yüzyılda Ayntab Sancağında Ticaret ve Tüccar Zümreler. 38. ICANAS,
1, 77-89. (Tam Metin Bildiri/)(Yayın No:2124029)
12.
AKİS METİN (2006). XVI. Yüzyılda Kilis ve Antep Sancaklarında Ermeniler İle Türkler Arasında
Sosyal ve Kültürel İlişkiler. Hoşgörü Toplumunda Ermeniler, 3, 220-238. (Tam Metin Bildiri/Sözlü
Sunum)(Yayın No:3956100)
13.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


Kilis Vakıf ve Vakfiyeleri (2015)., AKİS METİN, Kilis valilik Yayın-5, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
462, ISBN:978759011505, Türkçe(Araştırma (Tez Hariç) Kitabı), (Yayın No: 2047914)
1.
Buhran Döneminde Antep te Sosyal Hayat 1572 1606 (2008)., AKİS METİN, Vadi, Sayfa Sayısı
285, ISBN:978-975-6768-96-9, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 12989)
2.
3
İngiliz Buckingham ın Seyahatnamesine Göre 19 Yüzyılın Başlarında Mardinde Sosyal ve Ekonomik
Hayat Makalelerle Mardin I Tarih Coğrafya (2007)., AKİS METİN, Mardin Valiliği, Sayfa Sayısı
756, ISBN:9755856374, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 74575)

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

1. AKİS METİN (2007). Mihrali Bey in Siyasi ve Askeri Faaliyetleri. Osmanlı Döneminde Sivas
Sempozyumu(1), 12 (Kontrol No: 507222)
2. AKİS METİN (2004). Tahrir Defterlerine Göre 16 Yüzyılda Kilis Sancağında Aşiretlerin İdareleri
Nüfusları ve Yaşamları. Tarih Araştırmaları Dergisi, 22(35), 10-30., Doi: 10.1501/tarar0000000192, Atıf Sayısı: 1 (Kontrol No: 2051541)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Sultan Abdulhamid Han ve Dönemi, Bölüm adı:(Sultam II. Abdulhamid Döneminin Tarikatlara
Yönelik Politikası ve Yarı Askeri tarikatlar) (2017)., AKİS METİN, TBMM Milli Saraylar,
Editör:Fahrettin Gün- Dr. Halil İbrahim erbay, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 675, ISBN:978-975-
2464-02-5, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 3950857)
1.
Yalan Kitabı, Bölüm adı:(Osmanlı Kadı Sicillerine Göre 16.Yüzyılın İkinci Yarısında Antep'te
Sosyal Yaşam İçerisinde Kişileri Kandırmaya Yönelik Hareketler ve Dönemlere Göre Değişimi)
(2015)., AKİS METİN, kitabevi, Editör:Naskali Emine Gürsoy, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 369,
ISBN:9786054907571, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2048476)
2.
Şehirlerin Sevdalısı İbrahim Hakkı Konyalı Armağanı, Bölüm adı:(İ.Hakkı Konyalı Armağanına
Katkı:Kilis Sancağında Canbolatoğulları Ailesinin Yönetimi) (2015)., AKİS METİN, Selçuk
Üniversitesi Türkiyat Araştırmaları Yayınları:7, Editör:Hasan Bahar, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı
631, ISBN:9789754482096, Türkçe(Bilimsel Kitap), (Yayın No: 2049780)
3.
İslami Dönemlerden Cumhuriyete Kadar Kilis Belgelerle Kilis (2012)., AKİS METİN, Bilnet
Matbaacılık, Sayfa Sayısı 400, ISBN:9786054667062, İngilizce(Bilimsel Kitap), (Yayın No:
74577)
4.
16 Yüzyılda Ayıntab Şehrinde Temizlik Kültürü ve Hamamlar Temizlik Kitabı (2009)., AKİS
METİN, Kitabevi, Sayfa Sayısı 18, ISBN:978-975-605-4208-49-4, İngilizce(Bilimsel Kitap),
(Yayın No: 12991)

Diğer Yayınlar

Uluslararası, Radyo konuşması, 07.12.2016-07.12.2016, Kilis'in Kurtuluş Yıldönümü Konuşması, Radyo
Konuşması, (No: 121135)

Uluslararası Radyo Konuşması 07.12.2018, 7 Aralık ve Kilis'in Kurtuluşu.

Uluıslararası Televizyon konuşması, Kilis ve Tarihi (TRT 2010)

Editörlük
Sosyal Bilimler Dergisi (EBSCO), Dergi, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 30.12.2016
1.
Sosyal Bilimler Dergisi (EBSCO), Dergi, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 30.06.2015
2.

Üniversite Dışı Deneyim
1993-2007 Öğretim Elemanı Kafkas Üniversitesi, Akademik Personel, (Diğer)
1992-1993 Sözleşmeli Personel Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü, Arşivist, (DiğerPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER