Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Seher MAŞKARAOĞLU

Adı-Soyadı

Seher MAŞKARAOĞLU

Doğum Yılı ve Yeri

İzmir

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

İngilizce (78.75)

E-posta/Web

seher.maskaraoglu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1428

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk Dili

-2018

Yüksek Lisans

Ege Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Yeni Türk Dili

-2012

Lisans

Ege Üniversitesi / Edebiyat Fakültesi / Türk Dili ve Edebiyatı

-2010

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

MEB Özel Öğretim Kurumları

-

Öğr. Gör.

Celal Bayar Üniversitesi

-

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yeni Türk Dili

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kadın ve Aile Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Ekim 2021-devam ediyor
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Kariyer Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi Mart 2020-devam ediyor

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • Tatar Şairi Zölfet ve Şiir Sanatı: Sık Ormanda Bülbül Öter, Çukurova Üniversitesi Türkoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı:1, Haziran 2020, s. 194-209.

 • Kırım-Tatar Edebî Dilinin Şekillenme ve Gelişme Yolu, Kültür Araştırmaları Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 3, 2019, s. 411-426.

 • Kırım-Tatar Söz Varlığında Bazı Eş Anlamlı Sıfatların Kullanımı Üzerine Notlar, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi, Sayı: 45, Bahar 2018, s. 105-125.

 • Tatar Antroponiminde Milli Geleneklerin Oluşmasında A. Tukay’ın Rolü, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Abdullah Tukay Özel Sayısı 2011/2, s. 123-126.

 • Abdullah Tukay Şiirlerinde Temel Motifler, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Abdullah Tukay Özel Sayısı 2011/2, s. 237-243.

 • Kazan Dergisinde[Türkiye, 1970-1980] Tukay Teması, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Abdullah Tukay Özel Sayısı 2011/2, s. 203-207.

 • Tukay’ın Ninnileri, Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Abdullah Tukay Özel Sayısı 2011/2, s. 159-165.

 • A. Tukay’ın Eserlerinde ve Mahalli Ağızlarda Mitolojik Şahıslar [“Su anası” İzinden], Türk Dünyası Dil ve Edebiyat Dergisi Abdullah Tukay Özel Sayısı 2011/2, s. 83-90.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • “Kırım Tatar Türkçesinde Tarım Terimleri”, XV. Uluslararası Büyük Türk Dili Kurultayı, Gürcistan-Tiflis, 25-28 Eylül 2020, s. 436-445.

 • “Rus Kültüründe Türk İzleri”, I. Uluslararası Türkçe Konuşan Öğrenciler Kongresi, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi, 12-14 Mayıs 2011. / Uluslararası Sosyal ve Ekonomik Bilimler Dergisi International Journal of Social and Economic Sciences 2 (1): 85-87, 2012.

 • "Yunus Emre Divanı'nda Zaman Kavramına Ait Söz Varlığı", Vefatının 700. Yılında Uluslararası Yunus Emre Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 30 Haziran 2021.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER