Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf Ağkuş

Adı-Soyadı

Yusuf Ağkuş

Doğum Yılı ve Yeri

14.04.1981

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Temel İslam Bilimleri - Tefsir

Yabancı Dil

Arapça YÖKDİL 67.5

E-posta/Web

yusufagkus81@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 814 2666 -1576

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk

-2004

Yüksek Lisans

Selçuk - Tefsir

-2008

Doktora

Çukurova - Tefsir

-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kur'an Yolu Tefsirinin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirmesi

Doktora Tezi

Ehl-i Sünnet Tefsir Geleneğinde Zındıklık ve Zenâdıka Algısı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kur'an, Tefsir


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Mevlana Fakülte Koordinatörü/Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2013-2017
Mevlana Kurum Koordinatör Yardımcısı/Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi 2017-2019

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi,

    İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2017) Cilt 6, Sayı 5, Sayfalar 2775 – 2794. 


2- İnşikâk-ı Kamer Konusunda Sünnî Tefsirlerde İlhâd İddiaları

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  Sayı 33 - Haz 2019.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Kur’an’da “İnsan” Kavramı Çerçevesinde Hitap-Muhatap İlişkisi 

 Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA


2- Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur’an’da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi

 Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- İnsanın Nutfe ve Alaktan Yaratıldığını İfade Eden Ayetlerin Mana ve Mesajı

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, Haziran 2013.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

- TERCÜME

   ‘Alâ Sâlih el-KAYSÎ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisİ, Cilt 1, Sayı:1 2014/2.

2- Sıfatlarla İlgili Müteşâbih Ayetler, 

 Bedreddin ez-Zerkeşî, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/2 | CİLT: 3 | SAYI: 5 | ss. 225-238

 Muhammed Abdülazîm Ez-Zürkânî, Çev. (Doç. Dr. Halil Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan),

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/1 | CİLT: 3 | SAYI: 4 | ss. 255-259PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

- REDAKSİYON

1- Hadislerle Kur'ân

 Muhammed Zeki Hıdır, Çev. Halil Aldemir, Polen Yay., İstanbul 2013.

2- Kur’an İlimleri Menâhilu’l-‘İrfân Tercümesi (Menâhilu’l-‘İrfân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân)

 Muhammed Abdülazîm Ez-Zürkânî, Çev. (Doç. Dr. Halil Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan), Bekâ Yay., İstanbul 2015.