Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Yusuf Ağkuş

Adı-Soyadı

Yusuf Ağkuş

Doğum Yılı ve Yeri

1981- Sivas

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Temel İslam Bilimleri - Tefsir

Yabancı Dil

Arapça

E-posta/Web

yusufagkus81@kilis.edu.tr .............../.............. YOK AKADEMIK CV ...

Telefon/Faks

0 348 814 2666 -1576

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Selçuk

-2004

Yüksek Lisans

Selçuk - Tefsir

-2008

Doktora

Çukurova - Tefsir

-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2013-2019

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kur'an Yolu Adlı Tefsirin Tefsir İlmi Açısından Değerlendirilmesi

Doktora Tezi

Ehl-i Sünnet Tefsir Geleneğinde Zındıklık ve Zenâdıka Algısı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Kur'an, Tefsir


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Tefsir Anabilim Dalı Başkanlığı 2020-
Mevlana Fakülte Koordinatörü/Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2013-2017
Mevlana Kurum Koordinatör Yardımcısı/Kilis 7 Aralık Üniversitesi 2014-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi Alan Editörü 2020-
Kilis 7 Aralık Ünv. İlahiyat Fak. Dergisi Danışma Kurulu Üyesi 2019-...
Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Editörler Kurulu Üyesi 2017-2019

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur'an'da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi,

    İnsan ve Toplum Bilimleri Araştırmaları Dergisi, (2017) Cilt 6, Sayı 5, Sayfalar 2775 – 2794. 


2- İnşikâk-ı Kamer Konusunda Sünnî Tefsirlerde İlhâd İddiaları

    Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi,  Sayı 33 - Haz 2019.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1- Kur’an’da “İnsan” Kavramı Çerçevesinde Hitap-Muhatap İlişkisi 

 Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA


2- Yahudi Kutsal Metinlerinde ve Kur’an’da Şabat (Cumartesi) Yasakları ve Mesh Hadisesi

 Uluslararası Politik, Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Kongresi 19-22 May, 2017 Sarajevo-BOSNIA HERZEGOVINA


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1- Sünnî Tefsir Geleneğinde Zındıklık Algısı,

 Ankara Okulu Yayınları, Aralık 2019.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- İnsanın Nutfe ve Alaktan Yaratıldığını İfade Eden Ayetlerin Mana ve Mesajı

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 3, Sayı 5, Haziran 2013.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

- TERCÜME

   ‘Alâ Sâlih el-KAYSÎ, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisİ, Cilt 1, Sayı:1 2014/2.

2- Sıfatlarla İlgili Müteşâbih Ayetler, 

 Bedreddin ez-Zerkeşî, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/2 | CİLT: 3 | SAYI: 5 | ss. 225-238

 Muhammed Abdülazîm Ez-Zürkânî, Çev. (Doç. Dr. Halil Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan),

 Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi | 2016/1 | CİLT: 3 | SAYI: 4 | ss. 255-259PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

- PANEL

1- “Kur’ân’da Yakarış”, 13.12.2019 saat 14.00, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fed-Edebiyat Fakültesi Konferans Salonu.


- HAKEMLİK

1- Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

2- TADER Tefsir Araştırmaları Dergisi


- REDAKSİYON

1- Hadislerle Kur'ân

 Muhammed Zeki Hıdır, Çev. Halil Aldemir, Polen Yay., İstanbul 2013.

2- Kur’an İlimleri Menâhilu’l-‘İrfân Tercümesi (Menâhilu’l-‘İrfân fî ‘Ulûmi’l-Kur’ân)

 Muhammed Abdülazîm Ez-Zürkânî, Çev. (Doç. Dr. Halil Aldemir, Yrd. Doç. Dr. Ramazan Şahan), Bekâ Yay., İstanbul 2015.