Ünvanı

Arş. Gör.

Yeliz SAYGILI

Adı-Soyadı

Yeliz SAYGILI

Doğum Yılı ve Yeri

15.04.1991/Bornova

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

yelizsaygili@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi-Fen Edebiyat Fakültesi- Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

2011-2015

Yüksek Lisans

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü-Türk Halk Edebiyatı

2015-2017

Doktora

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi-Sosyal Bilimler Enstitüsü

2018-(Devam Ediyor)

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Bekir İşlek'in Âşık Karayiğit Osman'dan Derlediği (Güzel Ahmet, Han Mahmud, Hurşit, Öksüz Ali ve Sarız'dan Bir Aşk Hikâyesi) Hikâyeler Üzerinde Bir İnceleme

Doktora Tezi

Halk Hikâyelerinin Elektronik Kültür Ortamındaki Serüveni (2018-Devam ediyor)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Türk Halk Edebiyatı

Türkiye Sahası Türk Halk Bilimi

Türkiye Dışındaki Türk Halk Bilimi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Kırşehir Yöresi Ağıtlarında Al(a)manya İmgesi-Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi (TEKE), Haziran 2021, C. 10, S. 2, s. 681-702.

http://dx.doi.org/10.7884/teke.5221

2.  Dua (Alkış) ve Beddualardaki (Kargış) Yönelim Metaforları Üzerine Bir İnceleme-Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi, Eylül 2021, C. 14, S. 35, s.852-872

https://doi.org/10.12981/mahder.928070

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1.   Altay-Türk Destanlarında Yeraltı Tanrısı Erlik'in Görünümü-Motif Uluslararası Genç Halkbilimciler ve Türk Dünyası Kongresi 15-16 Mayıs 2019/ESKİŞEHİR

https://www.issscongress.com/uploads/79c21c9ceab6864c43f7f85da785f0d3.pdf

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1.  "Dua ve Beddualarda Yer Alan Çocuk Motifi Üzerine Bir İnceleme",  Sosyal Bilimler Işığında Doğa, İnsan, Toplum ve Kültür,  Paradigma Akademi Yayınları, Çanakkale 2021, s. 212-228

https://www.paradigmaakademiyayinlari.com/7057/sosyal-bilimler-isiginda-doga-insan-toplum-ve-kultur/

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER