Ünvanı

Arş. Gör.

Muhammet Yasin ÇAKIR

Adı-Soyadı

Muhammet Yasin ÇAKIR

Doğum Yılı ve Yeri

1991/Çorum

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Türk Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

yasincakir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

Dahili: 1434

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2010-2014

Yüksek Lisans

Afyon Kocatepe Üniversitesi

2014-2017

Doktora

Karadeniz Teknik Üniversitesi

2018--

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Havza Özel Öğretim Kursu

2016-2016

Arş. Gör.

Avrasya Üniversitesi

2016-2019

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Yeni Uygur Atasözlerinin Sentaksı

Yeni Uygur Atasözlerinin Sentaksı (2014-2017)

Doktora Tezi

Harezm Türkçesinde Eylem Kipliği (2018-Devam Ediyor)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

1. Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay)

2.  Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları

Güney-Doğu (Yeni Uygur/Özbek) Türk Lehçeleri ve Edebiyatları 

Tarihi Kuzey Doğu Türk Dili (Harezm, Kıpçak, Çağatay) 

Yeni Türk Dili (Eski Anadolu, Osmanlı, Türkiye Türkçesi)

Atasözleri

Metaforlar


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yeni Uygur Atasözlerinin Yönelim Metaforları Açısından İncelenmesi-Uluslararası Uygur Araştırmaları Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/pub/uygur/issue/55158/711188

2. Dua (Alkış) ve Beddualardaki (Kargış) Yönelim Metaforları Üzerine Bir İnceleme-Motif Akademi Halk Bilimi Dergisi

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/1733960

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Yeni Uygur Türklerinin Atasözlerinde Kadın ve Erkeğin Toplumsal Açıdan Temsili-Turkish Academic Studies (TURAS)

https://dergipark.org.tr/tr/pub/turas/issue/59073/812773

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

2.  (Kitap Kritiği) - Fatih Yaman, GÖÇ VE TOPLUM, İstanbul: Ketebe Yayınları, 2019, 184 s.

https://dergipark.org.tr/tr/pub/ortadoguvegoc/issue/63609/938780PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER