Dr. Öğr. Üyesi Yakup GÖÇEMEN Yakup GÖÇEMEN
İlahiyat Fakültesi
Temel İslâm Bilimleri (Arap Dili ve Belâğatı)
yakupgocemen@kilis.edu.tr
0348 814 26 66 Dahili: 1564