Doç. Dr. Yakup DOĞAN Yakup DOĞAN
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Temel Eğitim Bölümü
yakupdogan@kilis.edu.tr
0348 814 26 62-1713