Doç. Dr. Yakup ALAN Yakup ALAN
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü/Türkçe Eğitimi ABD
yakupalan@kilis.edu.tr - alanyakup@gmail.com
0348 814 2666-1718