Dr. Öğr. Üyesi Vakkas Yalçın Vakkas Yalçın
KİLİSLİ MUALLİM RIFAT EĞİTİM FAKÜLTESİ
TEMEL EĞİTİM BÖLÜMÜ/ OKUL ÖNCESİ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
yalcinvakkas@gmail.com
-