Ünvanı

Öğr. Gör.

Ercan UYGUN

Adı-Soyadı

Ercan UYGUN

Doğum Yılı ve Yeri

1977 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Elektrik ve Enerji Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

uygun@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 (Dahili: 1658)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Marmara Üniversitesi / Teknik Eğitim Fakültesi / Elektrik Öğretmenliği

1996-2000

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

2000-2003

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

2003-2016

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019----

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

"İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Geliştirilmesi Projesi - İKMEP" 09.06.2008 - 08.06.2010 - Uzman

Eğitim kurumları ve işletmeler arasında yakın ilişkilerin kurulması suretiyle seçilen 8 pilot ilde yerel seviyede iş piyasası ihtiyaç analizi yapılmış, iş hayatının ihtiyaçlarına uygun olarak 5.seviye için modüler eğitim programları oluşturulmuştur.


"Makine Halıcılığı Sektöründe Mesleki Eğitime İlk Adım Projesi" 01.09.2014 - 31.08.2015 - Araştırmacı/Uzman

AB tarafından finanse edilen projede Makine Halıcılığı - apre/konfeksiyon - konusunda modüler eğitim sistemine uygun e-öğrenme eğitim materyalleri oluşturulmuştur.


"e-Carpet-School: Online Training School for Machine Carpet Weaving" 01.09.2014 - 31.08.2016 - Araştırmacı/Uzman

AB tarafından finanse edilen projede Makine Halıcılığı - dokuma - konusunda modüler eğitim sistemine uygun e-öğrenme eğitim materyalleri oluşturulmuştur. 


ÖDÜLLER

Toplumsal Duyarlılık Projeleri Ödülü (Köy Destek Projesi) - Gaziantep Üniversitesi - 2009

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER