Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Übeyde GÜLNAR

Adı-Soyadı

Übeyde GÜLNAR

Doğum Yılı ve Yeri

Kahramanmaraş

Fakülte/Yüksekokul

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bölüm

Antrenörlük Eğitimi Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ubeydegulnar@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1579

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Batman Üniversitesi

2013-2018

Dr. Öğr. Üyesi

Batman Üniversitesi

2018-2019

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Sosyal Bilimler Enstitüsü Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı Başkanı 2018-2019
Obezite ile Mücadele Merkez Müdürü/Batman Üniversitesi 2016-2019
Müdür Yardımcısı/Batman Üniversitesi BESYO 2018-2019
Müdür Yardımcısı/Batman Üniversitesi BESYO 2013-2016

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Batman İli Sanat ve Spor Kurulu Üyesi 2018-2019
Batman Yeterli, Dengeli Beslenme ve Hareketli Yaşam Kurulu Üyesi 2017-2019

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Süleyman PATLAR, Übeyde GÜLNAR, Abdulkerim Kasım BALTACA, Rasim MOĞULKAÇ-2014 EFFECT OF NOCTURNAL EXHAUSTION EXERCISE ON THE METABOLISM OF SELECTED ELEMENTS-  EFECT OF NOCTURNAL EXHAUSTION EXERCISE ON THE METABOLISM OF SELECTED ELEMENTS

Mehmet Emin YILDIZ, Ubeyde GÜLNAR 2016-8 HAFTALIK REKREATİF BADMİNTON ANTRENMANININ KADIN ÖĞRENCİLERİN YAŞAM KALİTESİNE ETKİSİ-ULUSLARARASI HAKEMLI AKADEMIK SPOR SAĞLIK VE TIP BILIMLERI DERGISI

 Yusuf ER, Ubeyde Gülnar-2017-   STUDY ON SOME VARIABLES OF RELATIONSHIP BETWEEN HEALTHY LIFESTYLE BEHAVIORS AND HEALTH RESPONSIBILITIES OF UNIVERSITY STUDENTS (BATMAN EXAMPLE)-International Journal of Development Research

 Cengiz TAŞKIN, Önder KARAKOÇ, Ali Kemal TAŞKIN, Ubeyde GÜLNAR, Cemalettin BUDAK-2017- EFFECTS OF 8-WEEK AEROBIC EXERCISE ON HEMOGLOBIN CONCENTRATION AND OXYGEN SATURATION IN 10-12 YEAR-OLD OBESE CHILDREN-  INTERNATIONAL JOURNAL OF CURRENT RESEARCH

Ubeyde GULNAR, Saadettin ÜNSAL-2018- Yorgunluğa Kadar Yaptırılan Gündüz Egzersizinin Element Metebolizmasına Etkisi-  Selçuk Üniversitesi Genel Tıp Dergisi

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Ubeyde Gülnar, Vedat Çınar, Saltuk Buğra Baltacı, Taner Akbulut, Engin Şahna, Muhammed Emre Karaman, Suleyman Patlar-Overektomize Sıçanlarda Resveratrol Uygulaması ve Yüzme Egzersizinin Antioksidan Sistem ve Element Metabolizması Üzerine Etkisi-Antalya/2019

Ubeyde Gülnar, Süleyman Patlar, Abdülkerim Kasım Baltacı, Rasim Moğulkoç - Yorgunluğa Kadar Yaptırılan Gece Egzersizinin Element Metabolizması Üzerine Etkisi / The Effect of Fatigue Exercise By Exhausting At the Night on the Elements Metabolism -Denizli/2012

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Yusuf Arslan Hacı Murat Şahin, Ubeyde Gülnar,Murat Şahbudak-2014-  Görme Engellilerin Toplumsal Hayatta Yaşadıkları Zorluklar (Batman Merkez Örneği) -  Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

 Mehmet Emin YILDIZ, Burak GÜRER, Ubeyde GÜLNAR-2015- Batman Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu 2014 Yılı Özel Yetenek Sınavı Sonuçlarının Değerlendirilmesi- Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi

Zühal KILINÇ,Burak GÜRER,H. Murat ŞAHİN,Ubeyde GÜLNAR-2015- İŞİTME VE BEDENSEL ENGELLİ SPORCULARIN KULLANDIKLARI ÇATIŞMA YÖNETİMİ STİLLERİ İNCELENMESİ (GÜNEYDOĞU ANADOLU BÖLGESİ ÖRNEĞİ)- Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER