Ünvanı

Adı-Soyadı

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Yabancı Dil

E-posta/Web

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/Elektrik Elektronik Mühendisliği

2015-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen