Doç. Dr. Türkan ÇELİK Türkan ÇELİK
Kilisli Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
turkancelik@kilis.edu.tr
0 348 814 26 66/ 1730