Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Turgay Gökgöz

Adı-Soyadı

Turgay Gökgöz

Doğum Yılı ve Yeri

16.06.1987- Şişli

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Doğu Dilleri ve Edebiyatları - Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

Yabancı Dil

Arapça, İngilizce

E-posta/Web

turgaygokgoz@kilis.edu.tr - trgy1987@hotmail.com

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - 1413

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi - Edebiyat Fakültesi - Arap Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı

2007-2011

Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2011-2014

Doktora

İstanbul Üniversitesi - Sosyal Bilimler Enstitüsü - Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı

2014-2018

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

 • Gelibolulu Mustafa b. İbrâhîm ve Zubdetu'l-Emsâl Eseri, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (2011 - 2014) - Danış. Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK

Doktora Tezi

 • Bağımsızlıktan Sonra Cezayir'de Edebi ve Kültürel Çevre (1962-2016), İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Arap Dili ve Edebiyatı Bilim Dalı (2014- 2018) - Danış. Prof. Dr. Abdullah KIZILCIK

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

 • Modern Cezayir Edebiyatı
 • Modern Tunus Edebiyatı
 • Mehcer Edebiyatı
 • Modern Arap Şiiri
 • Edebiyat Tarihi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Yabancı Diller Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2021-2021
Bölüm Başkan Yardımcılığı 2019-2021

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 • GÖKGÖZ TURGAY (2017) ”Cezayir Kültürel Yaşamında Önemli Bir Âlim: Abdulhamîd b. Bâdîs“, Al-Farabi International Journal on Social Sciences, Ağustos 2017,  s. 178-191.https://www.injosos.com/vol


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 • ŞABAN İBRAHİM, GÖKGÖZ TURGAY (Aralık-2016). Arap Dili Bölümlerinin Hazırlık Programlarında Arapça Öğretimi Hedeflerinin Gerçekler ve Beklentiler Açısından Gerçekleşip Gerçekleşmediğinin Değerlendirmesi.  II. Uluslararası Arapça Öğretimini Geliştirme Sempozyumu (Tam Metin Bildiri)  http://www.akdemyayinlari.com/sinif/ogretim-metotlari.html


 • GÖKGÖZ TURGAY (Kasım-2015).” İlk Arap Kadın Gazeteci Mariyana Marrâş”, V. Uluslararası Doğu Dilleri ve Edebiyatları Sempozyumu (Özet Bildiri- Sözlü Sunum) http://www.demavend.com.tr


 • GÖKGÖZ TURGAY (Temmuz-2017): Avrasya Zirvesi, “Cezayir Kültürel Yaşamında Önemli Bir Âlim: Abdulhamîd b. Bâdis” (Özet Bildiri – Sözlü Sunum) https://www.injosos.com/vol


 • GÖKGÖZ TURGAY (Aralık 2017): “Modern Cezayir Şiirinde Filistin Olgusu”Doğu Dünyasında ”Vatana Dönüş” Edebiyatı (Özet Bildiri- Sözlü Sunum)

 • GÖKGÖZ TURGAY (Eylül-2021) :Göç Olgusunun Modern Arap Edebiyatına Etkileri Sempozyumu, "Mehcer Edebiyatında Cibrân Uslubu" (Tam Metin- Sözlü Sunum)

 • GÖKGÖZ TURGAY (Mart-2021) : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Kongresi, Modern Tunus Edebiyatında Mahmûd el-Mes'adî ve Ekolü (Özet Bildiri- Sözlü Sunum).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 • GÖKGÖZ TURGAY, Doğu Edebiyatlarında Kadın, Bölüm Adı:“İlk Arap Kadın Gazeteci Mariyana Marrâş” Demavend Yayınları, 2016, ISBN: 978-605-9986-45-8.  http://www.demavend.com.tr

 • GÖKGÖZ TURGAY, Doğu Göç Edebiyatı, Bölüm Adı:” Lübnanlı Şair Reşîd Selim el-Hûrî ve Mehcer Edebiyatına Etkisi”, Demavend Yayınları, 2017, ISBN: 978-605-9986-64-9 http://www.demavend.com.tr/ekitaplar.htm

 • GÖKGÖZ TURGAY, Current Debates in Lingustic and Literature,Bölüm Adı: ”Ahlâm Musteğânîmî’nin Fevdâ’l-Havâs Adlı Romanında Kara On Yıl”, IJOPEC Publication, Londra, 2017, ISBN 978-1-9125030-9-4 http://ijopec.co.uk/wp-content/uploads/2018/01/V8.pdfUlusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 • GÖKGÖZ TURGAY( Ekim 2019) Muhacir Edebiyat Sempozyumu, "Mehcer Edebiyatında İlyâs Kunsul ve Şiirleri" (Sözlü Sunum)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

 • Farabi Avrasya Çalışmalarına Katkı, al-Farabi Kazak Milli Üniversitesi, Temmuz - 2018


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

 • Doğu Dünyasında ”Vatana Dönüş” Edebiyatı Adlı Sempozyum Kitabı Editörlüğü (Araş. Gör. Onur Kılıçer ile Birlikte)

 • GÖKGÖZ TURGAY (Aralık 2018):  Doğu Dünyasında ”Vatana Dönüş” Edebiyatı Suriye (Düzenleme Kurulu)

 • GÖKGÖZ TURGAY (Aralık 2017):  Doğu Dünyasında ”Vatana Dönüş” Edebiyatı Filistin (Düzenleme Kurulu)

 • GÖKGÖZ TURGAY (2-4 Temmuz 2018) Avrasya’da Şarkiyatçılık ve Türkoloji (Düzenleme Kurulu)

 • GÖKGÖZ TURGAY (17-19 Temmuz 2019) Avrasya’da Bilim ve Teknoloji Öncüleri (Düzenleme Kurulu)

 • GÖKGÖZ TURGAY Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Dergisi (Hakemlik - 2019)

 • GÖKGÖZ TURGAY Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemlik - 2019)

 • GÖKGÖZ TURGAY Manisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik - 2019)

 • GÖKGÖZ TURGAY  (Temmuz-2020): I. Uluslararası Arap Edebiyatında Salgın E-Sempozyumu (Düzenleme Kurulu)

 • GÖKGÖZ TURGAY (Temmuz 2019) : III. Uluslarası Avrasya Çalışmaları Sempozyumu "Avrasya'da Bilim ve Teknoloji Öncüleri Adlı Sempozyum Kitabı Editörlüğü (Dr. Oraz Sapashev ile Birlikte)

 • GÖKGÖZ TURGAY Pamukkale Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi (Hakemlik - 2020)

 • GÖKGÖZ TURGAY Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi (Hakemlik-2020)

 • GÖKGÖZ TURGAY Tasavvur / Tekirdağ İlahiyat Dergisi (Hakemlik-2021)

 • GÖKGÖZ TURGAY (Temmuz 2021) 1. Uluslararası Arapça Çalıştayı "Dijital Ortam Üzerinden Arapça Öğretimi” Kitabı Editörlüğü ( Araş Gör. Mahmut Şan ile Birlikte)

 • Kilis 7 Aralık Üniversitesi Ortadoğu ve Göç Anabilim Dalı Yüksek Lisans Savunması (Ağustos 2021)

 • GÖKGÖZ TURGAY Nüsha Dergisi Hakemlik  (Eylül - 2021)

 • GÖKGÖZ TURGAY İdrak Dergisi (Giresun Üniversitesi İlahiyat Fakültesi)  Hakemlik  (Ekim - 2021)