Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

TUBA BIYIKBEYİ

Adı-Soyadı

TUBA BIYIKBEYİ

Doğum Yılı ve Yeri

25.06.1991 / KİLİS

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İşletme

Yabancı Dil

İngilizce -80-

E-posta/Web

tuba.biyikbeyi@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 813 93 34 Dahili: 1514

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ İşletme bölümü

2009-2013

Yüksek Lisans

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/İşletme Anabilim dalı

2013-2015

Doktora

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ İşletme Anabilim dalı

2015-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

24.02.2020--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

“Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları İle Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişki: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir İlde Bir Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, Haziran 2015. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN)

Doktora Tezi

“Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Sınıflandırması Bağlamında Panoptikon, Psikolojik Güçlendirme Ve İş Tatmini Arasındaki İlişki: Bir Alan Araştırması”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kahramanmaraş, Şubat 2019. (Danışman: Prof. Dr. Mustafa TAŞLIYAN)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yönetim ve Organizasyon

İşletme Bilimleri

Davranış Bilimleri

İnsan Kaynakları Yönetimi

Girişimcilik

Stratejik Yönetim
İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • FETTAHLIOĞLU, Ö., BIYIKBEYİ, T., GÜLER, B., DEMİR, S., “Duygusal Emeğin Üretkenlik Karşıtı Davranışa Etkisi ve Sosyal Bağlılık İlişkisi: Çağrı Merkezinde Bir Uygulama”, Uluslararası Sosyal Bilimler Dergisi, 3(51), ss. 421-434. (2016).
  • TAŞLIYAN, M.,ÇİÇEKLİOĞLU, H., BIYIKBEYİ, T., Paternalist Liderlik ve Örgütsel İletişim Arasındaki İlişki Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir Belediye Örneği”, ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, 4(8), ss. 70-87. (2017).
  • TAŞLIYAN, M., BIYIKBEYİ, T., DEMİRBANKA, M.,“Teknoloji Kabul Düzeyi ile Kariyer Planlaması Arasındaki İlişki: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Uygulama”, International Journal of Disciplines Economics & Administrative Sciences Studies (IDEAstudies), 3(6), ss. 415-426, (2017).
  • BIYIKBEYİ, T., TAŞLIYAN, M., (2020). Psikolojik Güçlendirme İle Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Arasındaki İlişki: İstanbul İlinde Bir Alan Araştırması . The Journal of International Lingual Social and Educational Sciences , 6 (1) , 124-140 . DOI: 10.34137/jilses.540450 Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Tam Metni Yayınlanan Bildiriler

• TAŞLIYAN, M., BIYIKBEYİ, T., FIRAT, İ., “Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları İle Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişki”, 1.Uluslararası Uygulamalı Bilimler Kongresi Bildiri Kitabı, Konya, ss. 741-756. (2015).

BIYIKBEYİ, T., TAŞLIYAN, M., Psikolojik Güçlendirme ile Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Arasındaki İlişki: İstanbul’da Bir Alan Araştırması”, 5. Uluslararası ASOS Kongresi, 25-27 Ekim İstanbul, (2018).

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan Ve Özet Metni Yayınlanan Bildiriler

BIYIKBEYİ, T., TAŞLIYAN, M., Psikolojik Güçlendirme ile Benimsenmiş Ulusal Kültürel Değerler Arasındaki İlişki: İstanbul’da Bir Alan Araştırması, ”, 5. Uluslararası ASOS Kongresi, 25-27 Ekim İstanbul, (2018).
• TAŞLIYAN, M., BIYIKBEYİ, T., GÜLER, B., YILMAZ, Ö. İ., YÜKSEL, P., “Performans Değerlendirmesi ve Ücretlendirme Konularında Çalışanların Algılamaları: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Çalışması”, 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Gaziantep, (2018).
• TAŞLIYAN, M., GÜNDOĞDU, E, YILMAZ, Ö. İ., OKUMUŞ, M. T., KAMA, A., BIYIKBEYİ, T., Girişimcilik Eğilimi ile Yaşam Doyumu Algısı Arasındaki İlişki: Kahramanmaraş’taki Girişimci Adaylar Üzerinde Bir Araştırma”, 5. Uluslararası ASOS Kongresi, 25-27 Ekim İstanbul, (2018).
• TAŞLIYAN, M., KILIÇ, B., BIYIKBEYİ, T., ALOĞLU, N., ADIYAMAN, T., “Sosyal Medya Kullanımı ve Sosyal Medya Kullanımının Kariyer Sürecine Etkileri: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Alan Araştırması”, 3.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, 21-22 Haziran, Gaziantep, (2018).
• TAŞLIYAN, M., BIYIKBEYİ, T., GÜNDOĞDU, E.,“Örgütsel Sinizm İle Sosyal Bağlılık Düzeyi Arasındaki İlişki”, Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, Gaziantep, ( 2017).
• HIRLAK, B., BIYIKBEYİ, T., ALAŞAHAN, S., ÇİÇEKLİOĞLU, H.,. “Öğrencilerin İnternet Bağımlılığı İle Sosyal Bağlılıkları Arasındaki İlişki”, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla, (2016).
• TAŞLIYAN, M., ÇİÇEKLİOĞLU, H., BIYIKBEYİ, T., GÜLER, B., “Üniversite Öğrencilerinin Sosyal Medya Bağımlılığı: Bir Alan Çalışması” Uluslararası Gençlik Araştırmaları Kongresi Bildiri Kitabı, Muğla, (2016).
• TAŞLIYAN, M., BIYIKBEYİ, T., YEŞİL, S., GÜLER, B., “Paternalist Liderlik İle Çalışanların Stres Düzeyi Arasındaki İlişki: Banka Çağrı Merkezinde Bir Uygulama”, 2.Uluslararası Çin'den Adriyetik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, (2016).
• TAŞLIYAN, M., GÜLER, B., BEKÇİOĞULLARI, F., BIYIKBEYİ, T., "Otantik Liderlik Düzeyi Algılamalarının Örgütsel İletişim İklimine Etkileri: Bir Alan Araştırması”, 2.Uluslararası Çin'den Adriyetik'e Sosyal Bilimler Kongresi, Hatay, (2016).
• TAŞLIYAN, M., BIYIKBEYİ, T., AVCI, T., GÜLER, B., “Çevresel Duyarlılık ve Çevresel Davranışın Ekolojik Ürün Satın Alma Davranışına Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerine Bir Alan Çalışması”, Van Uluslararası Çevre Bilimleri Sempozyumu, Van, (2014).

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

  • BIYIKBEYİ,T., (2020) Panoptikon’un Güç Unsuru Olarak Kullanılması, Öngel, V., Gencer Çelik, G., (Ed), Sosyal Bilimler Perspektifinden Güç içinde (10-25. ss)  Gazi Kitapevi, Ankara.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler


   Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Tam Metin Olarak Yayınlanan Bildiriler
  • TAŞLIYAN, M., GÜNDOĞDU, E., BIYIKBEYİ, T., GÜLER, B., “Personel Güçlendirmenin Örgütsel Yaratıcılık ve Yenilikçilik Üzerine Etkisi: Gaziantep, Kayseri ve Kahramanmaraş’ta Bir Alan Çalışması, 22. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, Konya, (2014).

        Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Özet Kitabında Yayınlanan Bildiriler

  • YEŞİL, S., YETİŞ, E., BIYIKBEYİ, T.,“Psikolojik Sermaye ve Etkileri: Bankacılık Sektöründe Bir Alan Çalışması”, 17.Uluslararası Katılımlı İşletmecilik Kongresi, İzmir, (2018).
Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Çalışanların Örgütsel Adalet Algıları ile Psikolojik Sermaye Düzeyleri Arasındaki İlişki: Doğu Akdeniz Bölgesinde Bir İlde Bir Alan Araştırması (2015). (BAP- Lisans Üstü Tez Projesi-Yüksek Lisans Tezi)
Kodu: 2015/2-40 YLS

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER