Ünvanı

Arş. Gör.

Selin Yıldız Görentaş

Adı-Soyadı

Selin Yıldız Görentaş

Doğum Yılı ve Yeri

1991 Muğla

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Coğrafya Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

syildiz@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1480

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Sakarya Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi

2009-2013

Yüksek Lisans

Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2013-2016

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü

2016-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Sakarya Üniversitesi

2014-2016

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İzmit Şehrinin Mekansal Gelişim Süreci

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Coğrafya Bölümü Farabi Koordinatörü 2018-
Web sitesi sorumlusu 2016-
Bölüm sınav koordinatörü 2016-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yildiz, S. & Doker, M. F. (2016). Monitoring Urban Growth by Using Segmentation-Classification of Multispectral Landsat İmages in Izmit, Turkey. Environmental monitoring and assessment, 188(7), 1-12.

Sargın, S. & Yıldız, S. (2018). Türkiye Siyasetinde Kadın Milletvekillerin Mekansal Dağılımı ve Dağılıma Etki Eden Faktörler. Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Dergisi, Yıl (Cilt) 5, Sayı:30, ss: 4061-4075, 2018.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yıldız, S. & Döker, M. F. (2016). Landsat Uydu Verileri Kullanılarak Şehirsel Gelişimin Tespit Edilmesi: İzmit Şehri Örneği. TÜCAUM 2016 Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, Ankara Üniversitesi, 13-14 Ekim 2016, Ankara.

Döker, M. F. & Yıldız, S. (2017). Comparing Satellite Image Classification In Different Softwares For Detecting Spatial Changes. International Symposium on GIS Applications in Geography and Geosciences, 18-21 October 2017, Çanakkale, Turkey.

Sargın, S. & Yıldız, S. (2017). Nizip’te (Gaziantep) Şehirleşmenin Mekansal Değişime Etkisinin Uzaktan Algılama Yöntemleriyle İncelenmesi. ASEAD II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Belek-Antalya, 21-23 Ekim 2017.

Sargın, S. & Yıldız, S. (2018). Türkiye'de Milletvekili Genel Seçimleri Ölçeğinde Kadın Milletvekillerinin Mekansal Dağılışı ve Dağılışa Etki Eden Faktörler. Cemil Meriç 10.Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, Hatay, 23-25 Kasım 2018. 

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yıldız Görentaş, S. & Sargın, S. (2019). İzmit şehrinin mekansal büyümesi ve arazi örtüsü/kullanımı değişimlerinin Markov Chain ve Hücresel Otomat yöntemleri kullanılarak modellenmesi. E. Akköprü & M. F. (Döker (Eds.) içinde Coğrafya Araştırmalarında Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları. Pegem Akademi Yayıncılık, syf: 91-106, Ankara.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Yıldız, S. & Döker, M. F. (2016). İzmit Şehrinin Nüfus Gelişimi. Coğrafya Dergisi, (32), 33-47.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

2017 Yılında Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Yüksek Lisans tezi için 'Son 5 Yılda Alanında Yapılmış En iyi Lisansüstü Tez' ödülüne layık görülmüştür. 

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

TÜBİTAK, Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) ve Doğal Afetler Yaz Okulu, Köycegiz, 22-30 Haziran 2012.

Coğrafyacılar Derneği Ekonomik Coğrafya Uzmanlık Grubu. Beşeri ve Ekonomik Coğrafyada Araştırma Yöntemleri Semineri. 17-19 Mart 2016. Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.