Ünvanı

Prof. Dr.

Sadettin PAKSOY

Adı-Soyadı

Sadettin PAKSOY

Doğum Yılı ve Yeri

1964/Andırın-Kahramanmaraş

Fakülte/Yüksekokul

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Bölüm

İKTİSAT

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

spaksoy@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488139334/03488139336

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ (BİR YIL İNGİLİZCE HAZIRLIK)

1982-1987

Yüksek Lisans

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI

1991-1994

Doktora

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI

1995-1998

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

1995-1998

Arş. Gör. Dr.

HARRAN ÜNİVERSİTESİ

1998-1998

Dr. Öğr. Üyesi

HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF

1998-2009

Dr. Öğr. Üyesi

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF

2009-2012

Doç. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF

2012-2017

Prof. Dr.

KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ İİBF

2017-DEVAM EDİY

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Turizm Pazarlaması ve Kapadokya Bölgesindeki (Nevşehir Yöresi) Otel İşletmelerinde Pazarlama Faaliyetleri

Doktora Tezi

Harran Ovasında GAP Kapsamında Sulamaya Açılan Arazilerde Pamuk Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi ve Yörede Pamuğa Dayalı Sanayilerdeki Gelişmeler

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

METİN ARSLAN
1996-1999
Birecik ve Ekonomisi (Birecik’in Tarih İçerisinde Ekonomik Yapısı ve GAP Doğrultusunda Alacağı Olası Görüntü)
-
OKTAY AKTÜRK
1996-1999
Azgelişmişlik ve Bölgesel Azgelişmişliğin Nedenleri ve Çözüm Yolları
-
HÜSEYİN SEVER
1996-1999
1980 Sonrası Türkiye’nin Faiz Politikaları
-
MEHMET ALİ CEVHERİ
1996-1999
GAP’ın Şanlıurfa ve Bölge Ekonomisine Etkileri
-
SALİH EMRE İPEK
1998-2001
Şanlıurfa’daki Pamuğa dayalı Sanayi İşletmelerinin Ekonomik ve Yönetsel Sorunları
-
BİRGÜL PEREMECİ
1998-2001
1980 Sonrası GAP, Çukurova ve Ege Bölgelerinde Tarım Sektörünün Gelişimi (Şanlıurfa, Adana ve Manisa Örneği)
-
M. FARUK ALPAYDIN
2002-2004
Türkiye’de Savunma Sanayi ve Türkiye Ekonomisindeki Etkileri
-
MEHMET GÜLLÜ
2005-2008
Serbest Bölgeler ve Gaziantep Serbest Bölgesinin Yöre ve Ülke Ekonomisine Katkıları
-
CENGİZ AYDIN
2005-2009
Ekonomik Güvenlik: Türkiye Örneği
-
ERCAN KÜÇÜKKILAVUZ
2005-2009
Küresel Isınmanın Türkiye’nin Su Kaynaklarına Etkisi: Türkiye Örneği
-
DUA’A ISMAİL YACOUB ALSAIFI
2011-2015
A STUDY ON QUALITY STANDARDS IN THE CHEMICAL INDUSTRY: THE CASE STUDY OF GAZIANTEP
-
IMAN ABORASS
2011-2015
İSLAMİ BONO (SUKUK) UYGULAMASI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA: İSTANBUL VE DUBAİ ÖRNEKLERİ
-
MİNE KARADENİZ
2014-2016
KİLİS'TE YAŞAYAN SURİYELİ SIĞINMACILARIN İL EKONOMİSİNE ETKİSİ
-
DAMLA HASGÖREN
2013-2016
İşletmelerde İç denetim Algılama ve Uygulamalarının Değerlendirilmesine Yönelik Bir Araştırma: Manisa İli Örneği

NARGİZA FAYZULLAYEVA

2016-2018

"TÜRKİYE’DE YÜKSEKÖĞRENİM GÖREN TÜRKMENİSTANLI ÖĞRENCİLERİN SOSYO-EKONOMİK SORUNLARI:
GAZİANTEP ÖRNEĞİ"

KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. SOS. BİL. ENST.

Yönettiği Doktora Tezleri

-

Araştırma Alanları

MAKRO İKTİSAT, İKTİSAT POLİTİKASI, TARIM EKONOMİSİ, TURİZM, ÇEVRE


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KİLİS 7 ARALIK ÜN. UYGULAMALI BİLİMLER FAKÜLTESİ DEKAN V. 2018-DEVAM EDİYOR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İİBF DEKAN V. 2018-2018
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. ZİRAAT FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2017-DEVAM EDİYOR
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 1999-2006
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRÜ 2017-2018
HARRAN ÜNİVERSİTESİ İİBF İKTİSAT BÖLÜM BAŞKANLIĞI 1999-2009
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (KÜSEM) MÜD. YRD. 2010-2012
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. SOSYAL BİLİMLER ENST. MÜDÜR YRD. 2010-2012
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. ORTAK ZORUNLU DERSLER KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İİBF DEKAN YRD. 2012-2017

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ SOS. BİL. ENSTİTÜSÜ YÖN. KURULU ÜYELİĞİ 1999-2000
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. DAİMİ EĞİTİM KOMİSYONU ÜYELİĞİ 2009-2011
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İLAHİYAT FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2013-2016
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. MÜHENDİSLİK-MİMARLIK FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2013-2015
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. M.R. EĞİTİM FAKÜLTESİ YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2012-DEVAM EDİYOR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İİBF FAKÜLTE KURULU ÜYELİĞİ 2011-DEVAM EDİYOR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. SENOTO ÜYELİĞİ (İİBF) 2012-DEVAM EDİYOR
KİLİS 7 ARALIK ÜNİ. İİBF FAKÜLTE YÖNETİM KURULU ÜYELİĞİ 2012-DEVAM EDİYOR

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A1: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI İndeksinde Taranan Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler: 

H.M. Paksoy, S. Paksoy, M. Marangoz, M. Özçalıcı, TQM Perception in Turkey: A Comparison of Industries, African Journal of Business Management, Vol 5 (8), pp. 3188-3198, 18 April 2011, Academic Journal.

A2: SCI-Expanded, SSCI ve AHCI İndeksinde Taranmayan Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler:

S. Paksoy ve M. Karadeniz, "Kilis’te Çalışan Suriyeli Sığınmacıların Sosyo-Ekonomik Yapısı Üzerine Bir Araştırma", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Electronic Journal of Social Sciences , Cilt 15, Sayı: 58, ss.: 785-798, 2016.

S. Paksoy, H. M. Paksoy, A Research On Determınatıon The Envıronmental Sensıtıvıty Of Unıversıty Students: The Case Study Of Kılıs, Assam Uluslararası Hakemli Dergi (Assam - Uhad) Assam International Refered Journal, 2015.

M.İ. Dönmez, S. Paksoy, Türkiye’de Öğrenim Gören Suriyeli Öğrencilerin Türkçe Öğrenmede Karşılaştıkları Sorunlar Üzerine Bir Araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi Örneği ( A Survey On The Problems Confronted By The Syrıan Students Durıng Theır Turkısh Courses They Take In Turkey: Kılıs 7 Aralık Unıversıty Sample), International Journal Of Languages’ Education And Teaching Issn: 2198 – 4999, Mannheim – Germany Udes 2015 Pp.: 1907-1919. 

S. Paksoy, T. Yöntem, B. Büyükçelebi, Konut Fiyat Endeksi ve Enflasyon Arasındaki İlişki: TRC1, TRC2 VE TRC3 Düzeyi Bölgeleri Üzerine Ampirik Bir Çalışma, ASSAM Uluslar arası Hakemli Dergi, Sayı: 2, İstanbul, 2014. 

H. Memiş, S. Paksoy, T. Yöntem, Merkez Bankası Rezervleri ve Makro Ekonomik Değişkenler Arasındaki İlişki: 1989-2013 Dönemi Üzerine Bir Uygulama, Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: 19, Sayı: 4, ss: 93-108, Isparta, 2014. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, M. Özçalıcı, Y. Kaymaz, Innovation Performence of EU Countries in Selected Dimension and Position of Turkey, International Journal of Manageral Studies and Research (IJMSR) Volume 2, Issue 3, April 2014, pp 37-49 

M. Marangoz, H.M. Paksoy, S. Paksoy, M. Özçalıcı, H. Çelikkan, Modeling attitude towards organic foods: A research on adolescents, Business Management Dynamics, Vol.3, No.7, Jan 2014, pp.40-49, www.bmdynamics.com, ISSN: 2047-7031. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, E. Alancıoğlu "Küreselleşmenin Sosyo-Politik Etkileri: Arap Baharı-Socio-Political Effects of Globalization: The Arap Spring", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Electronic Journal of Social Sciences , Cilt 12, Sayı : 46, 169-182 pp., 2013. 

B. Erkan, M. Şentürk, Y. E. Akbaş, S. Paksoy, Dünyada ve Türkiye’de Sosyal Bütçeleme (Cinsiyet Duyarlı Bütçe) Yaklaşımı, Uluslar arası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 9, ss. 85-105, ISSN 1307-9832, Trabzon, 2012. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, H. Memiş, A Survey on Basic Business Problems of Pistachio Farmers in Turkey, Journal of Agricultural Science and Technology, ISSN 1939-1250, USA, January 2011, Volume 5, No.1 (Serial No.32), Received: March 4, 2010 / Accepted: May 21, 2010 / Published: January 15, 2011. 

S. Paksoy, M. Güllü, Serbest Bölgeler Üzerine Bir Araştırma: Gaziantep Örneği (A Research on Free Trade Zones: Case of Gaziantep), Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi (Electronic Journal of Social Sciences) Kış-2011 Cilt:10 Sayı:35 (001-016) ISSN:1304-0278 Winter-2011 Volume:10 Issue:35 (Yüksek Lisans Tezinden Üretilmiş bir çalışma) 

S. Paksoy ve S. Bakan, "Türkiye’de Uygulanan Vergi Politikaları ve Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: (1980 Sonrası), Tax Policies Which Are Applied In Turkey And Effects Of Them On Economic Growth: (After 1980)", Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi-Electronic Journal of Social Sciences , Cilt 9, 150-170 pp., 2010. 

S. Paksoy, "Improve of Entrepreneurship in Regional Development: The Model of GAP and GAP-GIDEM in Turkey (Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Geliştirilmesi: Türkiye’de GAP ve GAP-GİDEM Örnekleri)", Alatoo Academic Studies International Scientific Journal , Cilt 2, 40-50 pp., 2007. 

H.M. Paksoy, , S. Paksoy, R. Balay, "GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep ve Dicle) Öğrenen Organizasyon Özellikleri: Öğretim Elemanları Üzerinde Bir Araştırma", İktisat İşletme ve Finans Dergisi (ISI) , Cilt 234, 91-108 pp., 2005. A3:

S. Paksoy, M. K. Özgüven, Suriyeli Sığınmacıların Kilis Ekonomisine Etkisi. ASSAM Uluslararası Hakemli Dergi, Cilt: 4, Sayı: 9, Aralık, 2017.

S. Paksoy, Dua’a. Al-Saifi, İslam Dünyasında İnanç Turizmin Yeri ve Önemi: Kudüs Örneği, ASSAM, Cilt: 6, Sayı: 13, ss:22-30, Yıl: 2019.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

S. Paksoy, Somuncu Baba’nın İnanç Turizmi Açısından Yeri ve Önemi: Aksaray İli Örneği, I. Uluslararası Aksaray Sempozyumu (Kültür, Tarih, Din, Medeniyet), 27-29 Ekim 2016, SS. 770-781, Aksaray. 

S. Paksoy, Ö. Özkan, The Perspective of Professional Chambers Regarding Work Permit for Syrian Refugees Who Suffered from the Civil War: A Case of Gaziantep Province, II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 Nisan 2016, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis-TÜRKİYE.

Duaa İsmail Yacub Al-Saifi, S. Paksoy, Syrian Refugees Residing in Jordan. II. ULUSLARARASI ORTADOĞU KONFERANSLARI,  Ortadoğu’daki Çatışmalar Bağlamında Göç Sorunu, 28-29 Nisan 2016, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi, Kilis-TÜRKİYE.

A.G. Önce, S. Paksoy, TRANS ANADOLU DOĞAL GAZ BORU HATTI PROJESİ’NİN (TANAP) BÖLGE EKONOMİSİ VE BARIŞI AÇISINDAN ÖNEMİ, I. Uluslararası Kafkasya-Orta Asya Dış Ticaret ve Lojistik Kongresi Bildiriler Kitabı, Kafkasya Üni. İİBF, 1-3 Ekim 2015, Kars/Türkiye, ss.: 733-750.

S. Paksoy, N. Mutlu, M. M. Candemir, GAP Bölgesinde Organik Tarım Yapan Girişimci Çiftçilerin Başarı Öyküleri, II. Uluslar arası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu, 9-11 Ekim 2015, Muğla-Türkiye, ss. :484-496.

H. Derya, S. Paksoy, E. Yıldirimci, K. Sarıçaban, Neoliberal Neo Liberalizm’de Feminist Ekonomi, Söylem ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: 5. Uluslararası Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Konferansı Konferans Bildirileri, Mağusa, Kuzey Kıbrıs, 25- 26- 27 Mart, 2015, Doğu Akdeniz Üniversitesi – Kadın Araştırmaları ve Eğitimi Merkezi ss.: 244-255.

A.F. Gökçe, S. Paksoy, B. Gündüz, The Effects of December 17, 2013 Operation on the Social, Political and Economic Basis, QUO VADIS: SOSYAL BİLİMLER – ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI “İKTİSAT, SİYASET VE TOPLUM ÜÇGENİNDE KÜRESELLEŞMENİN YEREL DİNAMİKLERİ”, Yerelden Küresele: Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar (Basım Yılı: 2015), Hopa/Artvin, 15-17 Ekim 2014, pp.: 155-171.

H. M. Paksoy, S. Paksoy, H. Koçarslan, Artvin’in Kalkınmasında Yerel Dinamiklerin Rolü, QUO VADIS: SOSYAL BİLİMLER – ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ HOPA ULUSLARARASI SOSYAL BİLİMLER KONFERANSI “İKTİSAT, SİYASET VE TOPLUM ÜÇGENİNDE KÜRESELLEŞMENİN YEREL DİNAMİKLERİ”, Yerelden Küresele: Sosyal Bilimlerde Yeni Yaklaşımlar (Basım Yılı: 2015), Hopa/Artvin, 15-17 Ekim 2014, ss.: 463-488.

S. Paksoy, H.M. Paksoy, M. Özçalıcı, E. Yıldırımcı, 2014.A Research on Determination The Environmental Sensitivity of University Students: The Case Study of Kilis, Uluslararası Çevre Sempozyumu, Van, Turkey.

M. Özçalıcı, H. M. Paksoy, S. Paksoy, International Conference on Economic and Social Studies (ICESoS`14), Comparing Financial Performances of Different Trading Strategies Using BIST 100 Index, 24-25 April, 2014, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina. S. Paksoy, H. M. Paksoy, Halk Kültüründe İktisadi ve Ticari Hayata Atfedilen Su İle İlgili Sözler, Halk Kültüründe Su Uluslararası Sempozyumu, 07 - 08 Kasım 2013, Tekirdağ/Türkiye, 2013.

S. Paksoy, Üniversite Öğrencilerinin Girişimcilik Eğilimlerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma: Kilis 7 Aralık Üniversitesi İİBF Örneği, I. Uluslar arası Girişimcilik ve Kariyer Sempozyumu Bildiriler Kitabı, 1-3 Kasım 2013, ss: 435-454, Muğla/Türkiye, 2013.

S. Paksoy, H. M. Paksoy, E. Alancıoğlu, Bölgesel Kalkınmada Yatırım ve İstihdam Teşviklerinin Önemi: GAP Bölgesi Örneği, 2. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 16-17 Mayıs, 2013, ss: 1114-1127, Elazığ/Türkiye, 2013.

S. Paksoy, T. Yöntem, Türkiye’de Ekonomik Büyümede AR-GE Yatırımlarının İhracat Üzerine Etkisi: (1990-2011 Dönemi), 2. Uluslar arası Bölgesel Kalkınma Konferansı, 16-17 Mayıs, 2013, ss: 1128-1137, Elazığ/Türkiye, 2013.

H. Memiş, H. M. Paksoy, S. Paksoy, Kilis İlinin Sosyo-Ekonomik Yapısı, 1. Uluslar arası Muallim Rıfat Kilis ve Çevresi Sempozyumu Bildiri Kitabı, ss.365-382, 16-17 Mayıs 2013, Kilis/Türkiye.
E. Alancıoğlu, H. M. Paksoy, S. Paksoy, The Effect of Deeping Debt Crisis in the Member Countries of European Union on Turkish Economy, International Burch University, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 10th -11th of May, pp. 193-204, 2013.


H. M. Paksoy, S. Paksoy, E. Alancıoğlu, Küreselleşmenin Arap Baharına Etkisi, Avrasya Sosial ElmlƏr Foromu (MƏRUZƏLƏR KİTABI-I. CİLD), , 18-21 Oktyabr 2012, AzƏrbaycan DövlƏt İqtisad Universitesi, pp. 234-245, Bakı-2013. 

S.Paksoy, A. Soysal, C. Söylemez, Osmanlı Döneminde K. Maraş’ın Ekonomik ve Ticari Hayattaki Yeri, Uluslar arası Osmanlı Döneminde Maraş Sempozyumu, Kahramanmaraş Belediyesi, Kahramanmaraş, 04-06 Ekim 2012. 

S.Paksoy, H. M. Paksoy, İnanç Turizminde Eshab-ı Kehf’in Yeri ve Önemi, Uluslar arası İnanç Turizmi ve Eshab-ı Kehf Sempozyumu, ss.135-141, T.C. Kahramanmaraş Valiliği, Kahramanmaraş, 20-22 Eylül 2012, ss: 135-141. 

C. Söylemez, S. Paksoy, Uluslar arası Girişimcilik ve Türkiye, 4. Uluslar ara Girişimcilik Kongresi, Celal Bayar Üniversitesi ve Kırgızistan-Türkiye Manas Üniversitesi, Manisa, 02-04 Mayıs 2012. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, Dulkadiroğlu Beyliğinden Gelenlerin İktisadi ve Ticari Hayatları: Andırın İlçesinde Yaşayanlar, Uluslararası Dulkadir Beyliği Sempozyumu, Kahramanmaraş, Türkiye, 29 Nisan-1Mayıs 2011. 

A. G. Önce, S. Paksoy, Osmanlı’da Ticari Hayatta Bedestenlerin Yeri ve Önemi: Gaziantep Örneği, Halk Kültüründe İktisat ve Ticaret Uluslar arası Sempozyum, Şanlıurfa, Turkey, 27-28-29 Nisan 2012. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, B. Büyükkonuklu, Küresel Ticarette Organik Tarımın Önemi: Türkiye’nin Rekabet Edebilirliği, Uluslar arası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (International Symposium on Foreing Trade and Agriculture Strategies), ss: 408-417, Kilis, Turkey, 8-10 December 2011.

S. Paksoy, H. C. Söylemez, T. Yöntem, Tarım Sektörünün Türkiye’nin Dış Ticaretindeki Yeri ve Önemi, Uluslar arası Dış Ticaret ve Tarım Stratejileri Sempozyumu (International Symposium on Foreing Trade and Agriculture Strategies), ss: 431-437, Kilis, Turkey, 8-10December 2011. 

İ. Güvenç, S. Paksoy, T. Yöntem, Şırnak’ta Tarım Sektörü, Tarıma Dayalı Sanayiler, Sempozyum Bildiri Kitabı, Uluslar arası Şırnak ve Çevresi Sempozyumu, ss.:1219-1232, Şırnak –TÜRKİYE, 14-16 Mayıs 2010. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, M. Özçalıcı, B. Büyükkonuklu, Suriye Sınırı Bölgesindeki Sivil Toplum Kuruluşlarının Sınır Ticaretinden Beklentileri Üzerine Bir Araştırma, 1. Uluslar arası Sınır Ticareti Kongresi, ss. 450-454, Kilis – TÜRKİYE, 4-6 Kasım 2010. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, H. Memis, V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi konferansı dahilinde "V. Uluslararası Sivil Toplum Kuruluşları Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Sivil Toplum Kuruluşlarının Kırsal Kalkınmadaki Rolü: Şanlıurfa Genç Girişimciler Derneği Örneği", 363-370 pp., Çanakkale, Ekim 2008. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu konferansı dahilinde "I. Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Artuklunun Ekonomik Yapısı (The Economic Atracture of Artqids)", 466-470 pp., Mardin, Türkiye, Ekim 2007. 

S. Paksoy, H. Memis, Uluslararası Çanakkale Kongresi konferansı dahilinde "Canakkale II Ekonomi ve Sosyo-Kulturu" bildiri kitapçığındaki "Uluslar arası Çanakkale Kongresi konferansı dahilinde "Çanakkale'nin Ekonomisi I" bildiri kitapçığındaki "Agricultural Sector And Agricultural Industries In Canakkale", 139-150 pp., Çanakkale, Mart 2006. 

E. Şahinöz, H. M. Paksoy, S.Paksoy, Z. Doğu, "Alternative Agricultural Development (Fishery) After Construction of the Atatürk Dam Lake in Şanlıurfa and Adıyaman Regions”, 18 th International Soil Meeting (ISM) on Soils Susutaining Life on Earth (Managing Soil and Technology) Bildiriler Kitabı, 853-857 pp., Şanlıurfa Türkiye, Mayıs 2006. 

S. Paksoy, M. Güllü, Ulıslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu konferansı dahilinde "Ulıslararası Katılımlı Sanat Ekonomisi Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Socio-Economical Analysis of Touristic Purposal Copper Embroidery Handicraft: The Sanlıurfa Sample (Turistik Amaçlı Bakır Islemeciligi El Sanatının Sosyo-Ekonomik Analizi: Sanlıurfa Örnegi)", 400-408 pp., Çanakkale, Türkiye, Aralık 2006. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, M. Marangoz, International Strategic Management Conference ‘Strategic Management from National and Global Perspectives’ konferansı dahilinde "International Strategic Management Conference ‘Strategic Management from National and Global Perspectives Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Collaboration Strategies of Nonprofit Organization (NPO) : Turkish Sample", 281-292 pp., Çanakkale, Türkiye, Haziran 2005. 

S. Paksoy, International Turkısh World Social Sciences Conference konferansı dahilinde "International Turkısh World Social Sciences Conference Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "The Role and Importance of Tourism in Regional Development (The Southeastern Anatolia Region – The Model of Southeastern Anatolia Project)", 1046-1056 pp., Celalabat, Kırgızistan, Haziran 2005. 

S. Paksoy, M. Marangoz, H. M. Paksoy, III. International Packaging Congress and Exhibition konferansı dahilinde "III. International Packaging Congress and Exhibition Bildiri Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Problems of Retailer Businesses on Packing of Agricultural Products and Suggestion in Gap Area", 450-464 pp., İzmir, Türkiye, Aralık 2003. 

S. Paksoy, XI. G.R.E.M.P.A. Meeting on Pistachios and Almonds konferansı dahilinde "Cahiers OPTİONS Mediterranean’s" bildiri kitapçığındaki "A Research on Calculation of Cost of Pistachio Production in Şanlıurfa Province", 279-287 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Eylül 1999.

S. Paksoy, A. Yenipazarlı, E. Bulut, Turizmin Toplam İstihdam Üzerindeki Etkisi: VAR Analizi, III. Uluslararası Girişimcilik, İstihdam ve Kariyer Kongresi, 12-15 Ekim 2017, Muğla /Türkiye.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

S. Paksoy, Dua’a. Al-Saifi, A Study on Quality Standards in the Chemical Industry: The Case Study of Gaziantep, (Book chapter), 2016 Business Strategies, (Ed. S. Kargın and R. Aktas), Lambert Academic Publishing, Germany. 

S. Paksoy, Kilis 7 Aralık Üniversitesi <öğrencilerinin Avrupa Birliği Algısı: İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Örneği, Sosyo Ekonomik Stratejiler II (Ed. G.Haşit, H. Çiftçi, M. E. Meter), IJOPEC PUBLİCATION, Londan, 2017.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

S. Paksoy, Suriyeli Sığınmacılara Yapılan Ekonomik Ve Sosyal Yardımlar: Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Örneği, Kent Akademisi, Kent Kültürü ve Yönetimi Hakemli Elektronik Dergi, Kıs / Sayi: 28, 2016. 

S. Paksoy, E. Alancıoğlu, Küresel Finansal Krizin Ekonomik Büyüme Üzerine Etkileri: Türkiye Örneği, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 3, ss. 38-57, Kilis, 2012.

H. M. Paksoy, S. Paksoy, M. Özçalıcı, “Türkiye’de Yüksek Öğrenim Gören Yabancı Uyluklu Öğrencilerin Sosyal Sorunları: GAP Bölgesi Üniversiteleri Örneği, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF Dergisi, ss. 85-94, Cilt: 2, Sayı: 2, Kahramanmaraş, 2012. 

S. Bakan, S. Paksoy, Ekonomik Göstergelerle Türkiye’de Bilgi Ekonomisi (1998-2008 Dönemi), Akademik Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:3, Sayı: 4, ss. 62-80, Kilis, 2011.

S. Paksoy ve M. H. Aydoğdu. Bölgesel Kalkınmada Girişimciliğin Geliştirilmesi: GAP-GİDEM Örnekleri. Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi, Cilt: 5, Sayı:1, Çanakkale., 2010. 

S. Paksoy, H. Memiş, "Tarım İşletmelerinde Doğrudan Gelir Desteği (DGD)’nin Amaca Uygun Kullanımı Üzerine Bir Araştırma: GAP Bölgesi Örneği", Ziraat Mühendisliği Dergisi , Cilt 351 (sayı), 50-56 pp., 2008.

H. Memiş, H. M. Paksoy, S. Paksoy, "Bölgesel Kalkınmada Kadın Girişimciliğinin Önemi: GAP Bölgesinde Bir Araştırma", Girişimcilik ve Kalkınma Dergisi , Cilt 2, 137-153 pp., 2007.

E. Şahinöz, H. M. Paksoy, S. Paksoy, Z. Doğru, ". GAP Bölgesi Baraj Göllerinin Balık Üretimine Etkileri", Aqua Life of Turkey “Suda Yaşam Dergisi” , Cilt 2, 23-25 pp., 2006 . 

S. Bakan, S. Paksoy, "IMF ve IMF-Türkiye İlişkilerine Genel Bir Bakış", EKEV Akademi Dergisi , Cilt 9, 267-280 pp., 2005. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, R. Balay, "GAP Bölgesinde Bulunan Üniversitelerin (Harran, Gaziantep, Dicle) Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeyleri: Öğretim Elemanları ve Öğrencilere Göre Karşılaştırmalı Bir Araştırma", Kazancı Dergisi , Cilt 8, 116-140 pp., 2005. 

S. Paksoy, E. Boydak, "Pamuk ve Yerfıstığı Üretim Maliyetlerinin Hesaplanması Üzerine Bir Araştırma", Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Cilt 32, 455-460 pp., 2001. S. Paksoy, B. Karlı, "GAP Kapsamında Sulamaya Açılan Harran Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi", BAÜ. Sos. Bil. Enst. Dergisi , Cilt 3, 154-175 pp., 2000. 

S. Paksoy, H. Memiş, "Kobi’lerin Ekonomik Göstergeler İle Değerlendirilmesi", Celal Bayar Üni. İİBF Yönetim ve Ekonomisi Dergisi , Cilt 5, 279-287 pp., 1999. S. Paksoy, M. S. Ekici, "Şanlıurfa-Harran Ovalarındaki Sulu Tarım İşletmelerinin Arazi ve Gelir Dağılımı", Tarım ve Köy Dergisi , Cilt 126 (sayı), 24-27 pp., 1999. 

S. Paksoy, B. Karlı, "Harran Ovasında Sulanan Alanda Tarım İşletmelerinin İşgücü ve Arazi Kullanımı", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Cilt 2, 83-92 pp., 1998. S. Paksoy, "Vergilendirme ve Vergi Kanunları Karşısında Tarım İşletmelerinin Mükellefiyet Durumu", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Cilt 2, 99-108 pp., 1998. 

S. Paksoy, F. Şelli, H. M. Paksoy, "GAP Alanında Bazı Ürünlerin Fiyat, Masraf ve Net Gelirlerindeki Artışların İncelenmesi (1990-1996 Dönemi)", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Cilt 2, 127-136 pp., 1998. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, "21. Yüzyıl: Küreselleşme Çağı ve Yönetici Açısından Bir Değerlendirme", Türk-Koop. Ekin Dergisi , Cilt 4 /sayı), 29-32 pp., 1998. F. Şelli, S. Paksoy, "GAP Bölgesi Tarım Sektöründe Oluşacak İşgücü İsteği", Tarım ve Köy Dergisi , Cilt 122 (sayı), 46-51 pp., 1998. 

S. Paksoy, "Tarım İşletmelerini Planlamada Yöneylem Araştırması Tekniklerinin Kullanılması", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Cilt 1, 39-48 pp., 1997. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, "Şanlıurfa ilinin Tarımsal Yapısı", Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi , Cilt 1, 19-28 pp., 1997. 

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

S. Paksoy, H. M. Paksoy ve B. Büyükkonuklu, Organik Tarımın Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi, Türkiye 5. Organik Tarım Sempozyumu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi, ss: 43-48, Samsun, 25-27 Eylül 2013. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, Andırın’ın Ticaret ve Ekonomisinde Yayla Turizminin Önemi, Dulkadiroğlu Beyliğinde Türkiye Cumhuriyetine Andırın Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üni. Andırın Meslek Yüksek Okulu, Andırın/K. Maraş, 05-06-07 Temmuz 2012. 

H.M. Paksoy, S. Paksoy, H. Memiş, M. Özçalıcı, Arap Baharının Sosyo-Ekonomik Etkileri: Türkiye-Suriye Karşılaştırması, II. Bölgesel ve Türkiye Sempozyumu, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İİBF, Kahramanmaraş, 01-02 Ekim 2012. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, M. R. Sevinç, Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu konferansı dahilinde "Ulusal Meslek Yüksek Okulları Sempozyumu Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "MYO’nın Sosyo-Kültürel Değişime Etkisi: Harran Üniversitesi MYO’larda Bir Araştırma", 71-76 pp., İzmir, Türkiye, Mayıs 2007. 

S. Paksoy, H. Memis, I. Ulusal Rize Kongresi konferansı dahilinde "I. Ulusal Rize Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Rize’de Tarım Sektörü, Tarıma Dayalı Sanayiler ve Çay", 129-135 pp., Rize, Türkiye, Kasım 2006. 

S. Bakan, S. Paksoy, GAP 4. Tarım Kongresi konferansı dahilinde "GAP 4. Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı 2. Cilt" bildiri kitapçığındaki "Tarım Sektörünün Türkiye Ekonomisine Katkısı", 1422-1429 pp., Şanlıurfa, Türkiye, eylül 2005. 

S. Paksoy, 11. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi konferansı dahilinde "11. Ulusal Bölge Bilimi/Bölge Planlama Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Amaç Dışı Arazi Kullanımı ve Plansız Şehirleşme: Şanlıurfa Örneği", 276-283 pp., Trabzon, Türkiye, Ekim 2004. 

S. Paksoy, . II. GAP Sanayi Kongresi konferansı dahilinde ". II. GAP Sanayi Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Kobi’lerin Ülkemiz Ekonomisine Katkıları ve GAP Bölgesinde Kobi’lere Sağlanan Teşvikler", 117-132 pp., Diyarbakır, Türkiye, Aralık 2001. 

S. Paksoy, S. S.Eraktan, GAP 1. Tarım Kongresi konferansı dahilinde "GAP 1. Tarım Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Harran Ovasında Üretilen Pamuk (Kütlü ve Saf) Maliyetinin Hesaplanması Üzerine Bir Araştırma", 445-450 pp., Sanlıurfa, Türkiye, Mayıs 1999. 

S. Paksoy, B. Karlı, Y. Çelik, GAP 2. Mühendislik Kongresi konferansı, "GAP 2. Mühendislik Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri Kitapçığı "GAP’ın Şanlıurfa İlindeki Tarıma Dayalı Sanayinin Gelişme Sürecine Etkileri", 728-734 pp., Şanlıurfa, Türkiye, Eylül 1998. 

Y. Çelik, B. Karlı, S. Paksoy, Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 3. Tarım Ekonomisi Kongresi Bildiriler Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Harran Ovasında Sulamaya Açılan Alanda Ürün Desenindeki Değişmeler ve GAP'ta Öngörülen Ürün Deseni ile Karşılaştırılması", 297-303 pp., Ankara, Türkiye, Ekim 1998. 

B. Karlı, Y. Çelik, S. Paksoy, Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi konferansı dahilinde "Türkiye 2. Tarım Ekonomisi Kongresi, 2. Cilt Kitabı" bildiri kitapçığındaki "Türk Ekonomisinin Gelişmesinde Tarım-Sanayi İlişkilerinin Rolü ve Tarımın Sanayi Sektörü İle Entegrasyonu", 203-212 pp., Adana, Türkiye, Eylül 1996.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

S. Paksoy, Ekonomik Kavramlar (Kitap Bölümü), Sosyal Antropoloji, Ed. Doç. Dr. Mustafa Talas, ss: 92-113, Lisans Yayıncılık, İstanbul, 2014. 

S. Paksoy, M. Şentürk, Y. E. Akbaş, Küresel Finansal Krizin Türkiye’nin Dış Ticareti Üzerindeki Etkilerinin Makro Ekonomik Verilerle Değerlendirilmesi, (Kitap Bölümü) Küresel Finansal Krizden Borç Krizine: Nedenler, Etkiler ve Beklentiler, Ekin Yayıncılık, ss. 219-236, Ed.: Doç. Dr. Erşan SEVER, Doç. Dr. Murat DEMİR, Bursa, 2014. 

S. Paksoy, Tarımda Mekanizasyon ve Teknoloji (Kitap Bölümü), Tarım Ekonomisi, Lisans Yayıncılık, ss. 193-222, Editörle: Doç. Dr. Bahadır Aydın ve Doç. Dr. Sadettin Paksoy, İstanbul, 2013. 

S. Paksoy, Devlet Müdahaleleri, (Kitap Bölümü), Mikro İktisat, Lisans Yayıncılık, ss.319-334, Editör: Prof. Dr. Ercan Enc, Y.Doç. Dr. Zafer Kamberoğlu, İstanbul, 2012. 

H. M. Paksoy, S. Paksoy, B. Özkan ve M. Öztürk, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği, 2. Baskı, Nobel Akademi Yayıncılık, İstanbul, 2011. 

S. Paksoy, M. Şentürk, Y. E. Akbaş, 1929 Dünya İktisadi Buhranı ve 2008 Küresel Finansal Ekonomik Krizi: Devletçilik Prensibi Açısından Bir Değerlendirme, Finansal Kriz Yazıları, (Kitap Bölümü), Halil Seyidoğlu’na Armağan Kitap, Nobel Yayınevi, ss. 389-407, Editör: Doç. Dr. İrfan KALAYCI, 2010. 

S. Paksoy, Basic Topics of Economics, Printed in Kilis 7 Aralik University, Kilis, 2010. 

S. Paksoy, Harran Ovasında Pamuk Yetiştiren İşletmelerin Ekonomik Analizi (Arazi ve Gelir Dağılımı), (Doktora Tezi), Özdal Matbaacılık, Şanlıurfa, 2000.

 S. Paksoy, Sürdürülebilir Ekonomik Büyüme ve Serbest Piyasa Ekonomisi, Demokrasi Dosyası, Editör: Kamil B. Raif ve B. Julide Mollaoğlu, ss: 516-541, Ankara, 2000. H. M. Paksoy ve S. Paksoy, Ekonomik Bütünleşmeler ve Avrupa Birliği, Özdal Matbaacılık, Şanlıurfa, 2000.


Diğer Yayınlar

S. Paksoy, ve M. A. Tesbi, 1996. Sulama Alanlarında Arazi Düzenlemesine Dair Tarım Reformu Kanunu’na Göre Şanlıurfa İlinde Yapılan Çalışmalar. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı: 137, Sayfa: 14-19, Ankara. 

F. Şelli, B. Karlı, S. Paksoy, 1996. Tarımsal Araştırmaların Temel Sorunları ve Çözüm Önerileri. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı: 138, Sayfa: 26-31, Ankara. 

M. A. Tesbi, S. Paksoy, Y. Çelik, 1996. Şanlıurfa İli Merkez ve Akçakale İlçesi Köyleri Sulu Tarım İşletmelerinde Pamuk ve Buğdayın Pazara Arzı Üzerine Bir Araştırma. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı: 144, Sayfa: 23-29, Ankara. 

M. A. Tesbi, S. Paksoy, Y. Çelik, 1996. Sulama İşletmeciliği ve Şanlıurfa İlinde Faaliyet Gösteren Sulama Birlikleri. Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı: 144, Sayfa: 23-29, Ankara. 

R. Sıralı, Y. Çelik, S. Paksoy, 1996. Arıcılığın Türkiye Ekonomisine Katkısı. Teknik Arıcılık Dergisi, Sayı: 54, Sayfa: 13-15, Ankara. 

M. A. Tesbi, Y. Çelik, S, Paksoy, 1996. Şanlıurfa İlinde Tarımsal Eğitim-Öğretim ve Yayım Hizmetlerine Genel Bir Bakış, Çiftçi ve Köy Dünyası Dergisi, Sayı: 143, Sayfa: 25-28, Ankara. 

R. Sıralı, S. Paksoy, Y. Çelik, 1997. Türkiye’de Bal Pazarlama Sisteminde Karşılaşılan Sorunlar ve Bunlara İlişkin Bazı Çözüm Önerileri. Teknik Arıcılık Dergisi , Sayı: 56, Sayfa: 10-14, Ankara. 

S. Paksoy, 1999. İnsan, Teknoloji ve Küreselleşme Üçgeninde Sosyo-Ekonomik Gelişme. GAP İktisat, İşletme Finans Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Sayfa: 32-33, Şanlıurfa. 

S. Paksoy, H. M. Paksoy, M. Cihangir, 1999. 1980’li Yılların Borç Krizinden Bugüne Dünya Bankasının Gelişmekte Olan Ülkeler İçin Tahmin Ettiği En Düşük Büyüme Oranları (Çeviri). GAP İktisat, İşletme Finans Dergisi, Yıl: 1, Sayı: 1, Sayfa: 5-8, Şanlıurfa. 

S. Paksoy, S. Bakan, 2000. Türkiye’de Enflasyonla Mücadelede Maliye Politikasının Etkinliği. Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Sayı:1, s: 8-12, Şanlıurfa. 

S. Paksoy, 2000. Meslek Seçiminde İzlenecek Yol. EkoGap, Yıl: 1, Sayı: 2, Sayfa: 10, Şanlıurfa. S. Paksoy, 2001. TL’nin Değeri: Sıfırları Ne Yapmalı? (Yorum). Finansal Kulüp Gazetesi. 14 Mayıs 2001. Yıl: 5, Sayı: 59. (Özel Sayı). S. Paksoy, 2002. Küreselleşme Sürecinde Türkiye-Suriye İlişkilerine Siyasal ve Ekonomik Bir Bakış. Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi,

Sayı:7, Yıl:3, s.6-8, Şanlıurfa. S. Paksoy ve H. Aztimur, 2003. Küreselleşme ve Küresel Şirketler. Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 3, Sayı: 13, s. 10-13, Şanlıurfa. 

S. Paksoy, 2004. Keşfedilmeyi Bekleyen Bir Tarihi Eser ‘Hayırhan’. Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 4, Sayı: 16, syf. 26-27, Şanlıurfa. 

S. Paksoy ve M. Aydoğdu, 2005. Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye Ekonomisinin Genel Değerlendirmesi (1923-2003 Yılları Arası). Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 17, s.17-20, Şanlıurfa. 

S. Paksoy, ve M. Aydoğdu, 2005. Cumhuriyetin Kuruluşundan Günümüze Türkiye Ekonomisinin Genel Değerlendirmesi (1923-2003 Yılları Arası). Şanlıurfa Ticaret ve Sanayi Odası Dergisi, Yıl: 5, Sayı: 19, s.18-21, Şanlıurfa. S. Paksoy, Kadın ve Yoksulluk, YOYAV Dergisi, Sayı: 221, ss: 37-38, Mart 2011, Ankara.PROJELER

“Kalkınma Ajanslarının KOBİ’ler Tarafından Farkındalığı: Gaziantep ve Kilis Örneği”, Proje Yürütücüsü, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Bilimsel Araştırma Fonu Proje No: 2014/02/MAP03, 28.11.2016, Kilis.

“GAP Bölgesinde Oluşturulan Baraj Göllerinde (Su Rezervleri) Balık Üretimi ve Bölgede Balık Tüketimi Alışkanlığında Meydana Gelen Değişmeler Üzerine Bir Araştırma”, Proje Yürütücüsü, Harran Üniversitesi Araştırma Fonu Proje No:729, Aralık 2007, Şanlıurfa.

"GAP Kapsamındaki İllerde Bulunan Üniversitelerin Öğrenen Organizasyon Özelliklerini Taşıma Düzeylerinin Belirlenmesi Üzerine Bir Araştırma", Proje Yürütücüsü, Harran Üniv. Araştırma Fon müdürlüğü, Proje No. 2005/387, Şubat 2005, Şanlıurfa.

"Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) Kapsamında Bulunan illerdeki Tarım Kredi Kooperatiflerindeki Yönetim ve Pazarlama Sorunları ve Çözüm Önerileri”, Proje Sorumlusu, Harran Üniv. Araştırma Fon müdürlüğü, Proje No. 2002/244, Mart 2002, Şanlıurfa.

"Şanlıurfa’da Bankacılığın Gelişimi ve Karşılaşılan Sorunlar Üzerine Bir Araştırma", Proje Sorumlusu, Harran Üniv. Araştırma Fon müdürlüğü, Proje No. 2000/165, Mart 2001, Şanlıurfa.

"Demokrasi ve İnsan Hakları Kapsamında Bir Yaşam Şekli Olarak Demokrasi ve Hukuk Devleti", Proje Sorumlusu, Harran Üniv. Araştırma Fon müdürlüğü, Proje No. 2000/166, Nisan 2001, Şanlıurfa.

"GAP Kapsamında Sulamaya Açılan Harran Ovasındaki Tarım İşletmelerinin Ekonomik Analizi", Proje Yürütücüsü, Harran Üniv. Araştırma Fon Müdürlüğü, Proje No: 1997/042, Mayıs, 1998, Şanlıurfa.

ÖDÜLLER

TÜBİTAK Bilimsel Yayın Teşvik Para Ödülü, 2011.


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER