Öğr. Gör. Sultan Güler KURT Sultan Güler KURT
Sağlık Hizmetleri MYO
Tıbbi Hizmetler ve Teknikler
sgulerkurt@kilis.edu.tr