Ünvanı

Arş. Gör.

Sercan Çamlı

Adı-Soyadı

Sercan Çamlı

Doğum Yılı ve Yeri

17.10.1993 Bağcılar

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce: 75 (Yökdil)

E-posta/Web

sercancamli@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

+903488142666 - 1096

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi/İlahiyat Fakültesi/İlahiyat Bölümü

2011-2016

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Felsefesi

2017-2019

Doktora

Ankara Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/İslam Felsefesi

2019-Devam Ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-Devam Ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İslam Felsefesinde Nefs ile İlgili Ölümsüzlük Teorileri (2019), Tez Danışmanı: Prof. Dr. Müfit Selim SARUHAN

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

İslam Felsefesi, İslam Bilim Tarihi, Din Felsefesi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER