Arş. Gör. Dr. Mehmet ŞENTÜRK Mehmet ŞENTÜRK
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Sosyal Bilgiler Eğitimi
senturk@kilis.edu.tr