Ünvanı

Arş. Gör.

Nilüfer Sena ÇALIK

Adı-Soyadı

Nilüfer Sena ÇALIK

Doğum Yılı ve Yeri

07.08.1993 EDİRNE

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

İslam Hukuku

Yabancı Dil

Yökdil-70

E-posta/Web

senacalik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1091

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi

2012-2016

Yüksek Lisans

Uludağ Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Temel İslam Bilimleri/ İslam Hukuku

2016-2018

Doktora

Necmettin Erbakan Üniversitesi / Temel İslam Bilimleri/ İslam Hukuku

2018-Devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Sosyal Medyaya Dair Fıkhî Hükümler

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Beden, Mesken ve Bilgi Mahremiyeti Açısından Sosyal Medyadaki Tasarrufların Fıkhî Açıdan Değerlendirilmesi, Turkish Academic Research Review = Türk Akademik Araştırmalar Dergisi, 2018, cilt: III, sayı: 1, s. 25-44 

https://dergipark.org.tr/tr/pub/tarr/issue/37974/402056

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Zaruret ve İhtiyaç Hallerinde Faizli Muamelede Bulunmanın Hükmü, II. Uluslarararsı Sosyal Bilimler Kongresi  (USKB), (7-9 Kasım 2019/ Gümüşhane), ss. 1123-1136.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Dijital Medyada Özel Hayatın Korunması, Din ve Hayat, Sayı: 39, 2019.




PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER