Ünvanı

Arş. Gör.

Semih BEKÇİ

Adı-Soyadı

Semih BEKÇİ

Doğum Yılı ve Yeri

1983 / Siirt

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tasavvuf Bilim Dalı

Yabancı Dil

81.25 - 2016 YDS - ARAPÇA

E-posta/Web

semihbekci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - 1091

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

-2012

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2016-2018

Doktora

Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2018-Devam ediyor...

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Diyanet İşleri Başkanlığı (Vaiz - İmam-Hatip)

2009-2015

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Abdurrahman Tâğî, Hayatı ve Tasavvufî Görüşleri"

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

''Etkilenme ve Etkileme Bağlamında İslâm Tasavvufu'' Çev: Semih BEKÇİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi Cilt: 3 / Sayı: 6/  s. 271-284.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

"Abdurrahman Tâğî'nin Sünnet ve Bid'at Tasavvuru"

Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, Özet Kitabı - 09-13 Mayıs 2018, Mardin/TÜRKİYE

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER