Arş. Gör. Semih BEKÇİ Semih BEKÇİ
İlahiyat
Temel İslâm Bilimleri Bölümü Tasavvuf Bilim Dalı
semihbekci@kilis.edu.tr
0348 814 26 66 - 1586