Dr. Öğr. Üyesi Selvi DEMİR Selvi DEMİR
Muallim Rıfat Eğitim Fakültesi
Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü
selvidemir@kilis.edu.tr
0348 814 26 62 - 1665