Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Selahattin Çelik

Adı-Soyadı

Selahattin Çelik

Doğum Yılı ve Yeri

10.11.1959-Elazığ

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Coğrafya

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

selahattincelik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05389664267

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Doktora

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Anabilim Dalı Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

1996-2001

Yüksek Lisans

Fırat Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Coğrafya Anabilim Dalı Beşeri ve İktisadi Coğrafya Bilim Dalı

1990-1994

Lisans

Fırat Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Antropoloji (Sosyoloji) Bölümü

1980-1986

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

06.01.1981-15.10.2006

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

15.10.2014--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Yarımca (Elazığ) Ovası'nın Beşeri ve İktisadi Coğrafyası

Doktora Tezi

Elazığ Merkez İlçesi'nin Beşeri ve İktisadi Coğrafyası

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı 16.11.2016-10.09.2020
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölüm Başkanlığı 16.11.2016-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çelik, S. (2018). “İslam Birliği'ne Açılan Kapı: D-8” Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos: 2018 Cilt: 11, Sayı: 58, Sayfa: 271-285.

Çelik, S. (2017). "Kavmiyetçilik". Electronic Turkish Studies, International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic. Cilt: 12, Sayı: 27, 12(27), Sayfa: 113-126. 

Çelik, S. (2018). "Alternatif Turizm". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Cilt:11, Sayı: 56, Nisan 2018, Sayfa: 193-204.

Çelik, S. (2018). "Kilis'te Turizm". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi  Ekim 2018, Cilt: 11 Sayı: 59, Sayfa: 329-343. 

Çelik, S. (2019). "Hızlı Şehirleşmenin Doğurduğu Sorunlar ve Çözüm Yolları". Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Şubat 2019, 
Cilt: 12, Sayı: 62, Sayfa: 312-320.

Çelik, S. (2019). Doğal ve Kültürel Değerlerde Antropojen Etkiler: Kilis Örneği. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Haziran 2019, Cilt: 12, Sayı: 64, Sayfa: 187-196.

Çelik, S. (2019). Yerleşmelerin Yer Seçiminde Etkili Olan Coğrafi Faktörler ve Yanlış Yer Seçimlerinde Risk Analizi. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi. Cilt: 12, Sayı: 66, Ekim 2019, Sayfa: 334-342. 

Çelik, S. (2019). "Engelli Turizmi ve Engelli Bireylerin Turizmde Yaşadığı Sorunlar: Kilis Örneği". Sosyal Araştırmalar Dergisi, Aralık: 2019, Cilt: 12, Sayı: 57, Sayfa: 851-858.
Çelik, S. (2020). Kilis İlinin Ekoturizm Potansiyeli Açısından Değerlendirilmesi ve Planlamaya Yönelik Öneriler. Sosyal Araştırmalar Dergisi, Nisan: 2020, Cilt: 13, Sayı: 70, Sayfa: 203-215. 
Çelik, S. (2020). Kilis'te Kentleşme.  Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Haziran 2020, Cilt: 13, Sayı: 71,  Sayfa: 178-187.
  Çelik, S. (2020). Çevre Kirliliği ve Kültürel Mirasın Yok Olma Tehlikesi: Kilis Örneği.Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos: 2020, Cilt: 13, Sayı: 72, Sayfa: 215-228

Çelik, S. (2020).  Günümüzde Türkiye'nin Jeopolitik Konumu Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Aralık 2020  Cilt: 13, Sayı: 74, Sayfa: 201-210.

Çelik, 2021. Kilis'te Zeytin Tarımı. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Ağustos 2021, Cilt 14, Sayı 79 Sayfa 200-213.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


Çelik, S. (2016). “Kutsal Kitap Anlatılarında Kavimleri Yıkan Doğal Afetler” Uluslararası Coğrafya Sempozyumu, 23-26 Mayıs, Kemer/Antalya.


Çelik, S. (2016). “Modern Dünyanın Korkunç Hastalığı: Kavmiyetçilik”, 1. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Müslümanlar Kongresi, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 522-534, Konya.

Çelik, S. (2016). “Alternatif Turizm”, 4. KOP Bölgesi Uluslararası Bölgesel Gelişim Sempozyumu, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 9-27, Karaman.


Çelik, S. (2017). “Çağdaş Felaket, Küresel Isınma” Al-Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 205, 458-460, Gaziantep.


Çelik, M.A., Gülersoy, A.E. ve Çelik, S. (2017). “Türkiye’yi Bekleyen Büyük Tehlike: İklim Değişikliği ve Ekolojik Kriz” Al-Farabi I. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 11-14 Mayıs, Bildirile Kitabı, Sayfa: 423, 204-206, Gaziantep.


Çelik, S. (2017). “Kutsal Kitap Anlatılarında Nuh Kavmi” IV. Uluslararası Ağrı Dağı ve Nuh’un Gemisi Sempozyumu, Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi, 18-20 Ekim 2017, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Sayfa: 325-338, Ağrı.


Çelik, S. (2017). “Kilis’te Alternatif Turizm” Uluslararası Mercidabık’tan Günümüze 500 Yılda Ortadoğu Sempozyumu, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, 26-27 Ekim 2017, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 16-17, Kilis.


Çelik, S. (2017). “Kutsal Kitap Anlatılarında İnsanın Yaratılışı” I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Harran Üniversitesi, 30 Kasım-2 Aralık 2017, Bildiriler Kitabı, Sayfa. 568-587, Şanlıurfa.


Çelik, S. ve Kılınç, H. (2017). “Evrim Teorisinin Çıkmazları” I. Uluslararası Bilimler Işığında Yaratılış Kongresi, Harran Üniversitesi, 30 Kasım-2 Aralık 2017, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 758-770, Şanlıurfa.


Çelik, S., Çelik, M.A., Bayram, H. (2017). “Ekstrem İklim Koşullarına Bağlı Olarak Artan Klimatik Afet Sıklığı” Uluslararası Jeomorfoloji Sempozyumu (Poster Sunum), Fırat Üniversitesi, 12-14 Ekim 2017, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 712, Elazığ.

Çelik, S. (2018). "İslam Birliğine Açılan Kapı". III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 22 Nisan 2018, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 385-405, Mardin. 


Çelik, S. (2018). "Kilis'te Alternatif Turizm". III. Uluslararası Kültür ve Medeniyet Kongresi, 22 Nisan 2018, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 50-51 Mardin.


Çelik, S. (2018). "KİLİS İLİNİN EKOTURİZM POTANSİYELİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ VE PLANLAMAYA YÖNELİK ÖNERİLER" Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi, 13 Mayıs 2018, Mardin.


Çelik, S. (2018). “HIZLI ŞEHİRLEŞMENİN DOĞURDUĞU SORUNLAR VE ÇÖZÜM YOLLARI” 22-25 Ekim 2018 İksad Uluslararası Sosyal bilimler Kongresi Gaziantep.


Çelik, S. (2019).  “DOĞAL VE KÜLTÜREL DEĞERLERDE ANTROPOJEN ETKİLER KİLİS ÖRNEĞİ” Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 14-16 Mart 2019, Mersin.


Çelik, S. (2019). “ENGELLİ TURİZM’İ VE ENGELLİ BİREYLERİN TURİZM’DE YAŞADIĞI SORUNLAR: KİLİS ÖRNEĞİ” II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2019, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Sayfa: 1741-1749, Eskişehir.


Çelik, S. (2019). “YERLEŞMELERİN YER SEÇİMİNDE ETKİLİ OLAN COĞRAFİ FAKTÖRLER VE YANLIŞ YER SEÇİMLERİNDE RİSK ANALİZİ” II. Uluslararası Coğrafya Eğitimi Kongresi, 3-5 Ekim 2019, Tam Metin Bildiriler Kitabı, Sayfa: 857-866, Eskişehir.


Çelik, S. (2019).  “KİLİS’TE KENTLEŞME-ARAZİ ÖRTÜSÜ DEĞİŞİMİ VE PLANLAMA İLİŞKİSİ” II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 7-9 Kasım 2019, Bildiriler Kitabı, Sayfa: 88-101, Gümüşhane.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Çelik. S. (2016). "Kutsal Kitap Anlatılarında Kavimleri Yıkan Doğal Afetler". LAP LAMBERT Academik Publishing ist ein Imprint der Yayınevi. OmniScriptum GmbH & Co. KG BahnhofstraBe 28, 66111, Saarbrücken, Deustschland/Germany. ISBN: 978-3-330-02337-6.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Akdemir, İlhan Oğuz ve Çelik, Selahattin (2014) “Gölbaşı Şehri’nin (Adıyaman) Kuruluşu ve Gelişmesi”, Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları Dergisi, Elazığ, 2014, Cilt: 1, Sayı: 10.

Akdemir İ.O., Çelik, S. (2014). “Kırsal Fonksiyonlarda Değişim ve Yerleşme Dokusuna Etkileri: Salkaya Havzası (Elazığ) Örneği”, Doğu Coğrafya Dergisi, Elazığ.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Çelik, S. (2015)."Çevre Kirliliği ve Kültürel Mirasın Yok Olma Tehlikesi Bağlamında Kilis Örneği". Güneydoğu Anadolu Bölgesi Çevre Sorunları Sempozyumu ve Çalıştay Kitabı, sayfa: 191-202. Diyarbakır.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Çelik, s. (2018). "Evrim Teorisi'nin Çıkmazları". Biyoloji ve Kimyanın Dilinden Yaratılış Kitabı, AKDER (Akdeniz Kültür ve Eğitim Derneği) Yayınları 1, Sayfa: 198-210, Antalya. İSBN: 978-605-82158-8-7.    

Çelik, S. (2018). "Kutsal Kitaplarda İnsanın Yaratılışı". Ayet ve Hadislerin Dilinden Yaratılış Kitabı, AKDER (Akdeniz Kültür ve Eğitim Derneği) Yayınları 1, Sayfa: 106-126, Antalya. İSBN: 978-605-82158-8-9.

Çelik, S. 2021. Kilis'te Zeytin. Sosyal Bilimlerde Seçme Konular 1. İksad Yayınevi, Mayıs-2021, Sayfa:  213-246. ISBN: 978-625-7636-62-9

Diğer YayınlarPROJELER

Çelik, S. (2017). Kilis İlinin Arazi Kullanımının Zamansal Değişiminde (1985-2015) ve Ekolojik Planlamasında Çeşitli Uzaktan Algılama Tekniklerinin Doğruluğunun ve Verimliliğinin Analizi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, BAP, Araştırmacı.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER