Ünvanı

Arş. Gör.

Sefa Altay

Adı-Soyadı

Sefa Altay

Doğum Yılı ve Yeri

1992 / Kocaeli

Fakülte/Yüksekokul

Fen - Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Sosyoloji Bölümü

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

sefaaltay@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 (1417)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Kocaeli Üniversitesi / İİBF / Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi

2011-2014

Yüksek Lisans

Ankara Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

2015-2016

Yüksek Lisans

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

2016-2019

Doktora

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Sosyoloji Anabilim Dalı

2019-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Altay, Sefa (2019), "İbn Haldun'un 'İlm-i Umran'ı ile Klasik Sosyoloji Kuramlarının Karşılaştırmalı Analizi: Metodoloji, Toplumsal Yapı, Toplumsal Değişme, Toplumsal Değerler", Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Ankara

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Klasik ve Çağdaş Sosyal Teori

İbn Haldun / İlm-i Ûmran

Eleştirel Gerçekçilik / Transandantal Realizm

Modernite - Postmodernite

Martin Heidegger


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Altay, Sefa (2019), "İbn Haldun'un Metodolojisi", İbn Haldun Araştırmaları Dergisi, Cilt:4, Sayı:2, 129-141 (e-ISSN: 2651-379X)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Altay, Sefa (2018), "İbn Haldun'un 'İlm-i Umran'ı ile Durkheim'ın 'Sosyoloji'sinin Yöntemsel Karşılaştırmalı Analizi", 1. Uluslararası İnsan ve Toplum Bilimleri Kongresi (ISBN: 978-605-9554-31-2)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Altay, Sefa (2017), "Pozitivizm - Anti-Pozitivizm Dikotomisini Aşmak: Eleştirel Realizm", 6. Türkiye Lisansüstü Çalışmalar Kongresi Bildiriler Kitabı (Cilt 2), 235-246 (ISBN: 978-605-82995-7-3)

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER