Ünvanı

Arş. Gör.

Sait SÖYLEMEZ

Adı-Soyadı

Sait SÖYLEMEZ

Doğum Yılı ve Yeri

17.06.1988

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Arap Dili ve Edebiyatı

Yabancı Dil

E-posta/Web

saitsoylemez@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66-1094

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi

2007-2012

Yüksek Lisans

Gazi Eğitim Bilimleri Enstitüsü

2012-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

GÜLBİL, U., AJGHIF, M., SÖYLEMEZ, S., Suriyeli Sığınmacıların Kilis’te Açmış Oldukları Okullar ve Bu Okullarda Arapça Öğretimi, 1. Uluslararası Ortadoğu Sempozyumu, 07-10 Mayıs 2014, KırıkkaleEFE,I. ,PAKSOY A. ,FARUK,SÖYLEMEZ S., AJGHIF M. (2016). Zorunlu Göçten Entegrasyona Tecrübeler ve Medya Temsilleri, II. Uluslararası Ortadoğu Konferansları: Ortadogu’daki Çatısmalar Bağlamında Göç Sorunu (Yayın No:3116257)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

HUSAYN, A.Ş., SÖYLEMEZ,S.  Sanatsal ve Ritimsel Açıdan İslami ve Şiirsel Süsleme Sanatları, Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, (2016), Sayı:5. Cilt:3 syf. 165

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER