Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Sultanbeg ALIEV

Adı-Soyadı

Sultanbeg ALIEV

Doğum Yılı ve Yeri

1979-DAĞISTAN

Fakülte/Yüksekokul

İLAHİYAT

Bölüm

TEMEL İSLAM BİLİMLERİ BÖLÜMÜ, HADİS ANABİLİM DALI

Yabancı Dil

E-posta/Web

s.aliev@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1595

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi,

-2001

Doktora

Erciyes Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı

-2005

Doktora

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Anabilim Dalı, Hadis Bilim Dalı

-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

İbadet Vakitleri Hakkındaki Hadisler ve Tahlili,  Erciyes Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı

Doktora Tezi

Rus Oryantalistlerin İslami İlimler ile ilgili Çalışmaları ve Hadis/Sünnete Yaklaşımları,  Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Hadis/Sünnet, Hadis Tarihi, Hadis Usulü, Hadis İlimleri, Oryantalizm


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ALIEV SULTANBEG (2016)
Rus Oryantalistlerin Vahiy ile İlgili Görüşleri, Gaziosmanpaşa Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi  = Gaziosmanpaşa University Journal of Faculty of Theology,  2016, cilt: IV, sayı: 2, s. 189-206 
 
  • ALIEV SULTANBEG (2015)

Rus Oryantalistlerin Hadis ve Sünnet İle İlgili Görüşleri, Erciyes Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi = Erciyes University Journal of Faculty of Theology, 2015/1, sayı: 20, s. 57-75


       

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER