Ünvanı

Doç. Dr.

Rasim ÖZDEMİR

Adı-Soyadı

Rasim ÖZDEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

30.07.1967 Darende

Fakülte/Yüksekokul

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bölüm

Elektrik ve Enerji

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

rozdemir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

05062985523

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Marmara Üniversitesi/ Teknik Eğitim Fakültesi/ Elektrik İşleri Öğretmenliği

1984-1988

Yüksek Lisans

Kilis 7 Aralık Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Fizik Bölümü

2008-2010

Doktora

Mustafa Kemal Üniversitesi/ Fen Bilimleri Enstitüsü/ Fizik

2010-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

Gaziantep Üniversitesi

1989-2007

Öğr. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2007-2014

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2014-

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2020-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

"Elektrodepolama Yöntemi İle Elde Edilen ZnFe İnce Filmlerin Elektriksel Özdirenç Özelliklerinin Sezgisel Yöntemler Yardımıyla İncelenmesi ", Fizik

Doktora Tezi

"Elektrokimyasal depolama yöntemi ile CuZn alaşımlarının üretilmesi ve elektriksel özdirenç özelliklerinin incelenmesi", Fizik

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

"Co ve Ni den oluşan ince film alaşımların elektrodepolama ile üretilmesi ve yapısal özelliklerinin  incelenmesi", Cuma Ali KORKMAZ

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Katıhal Fiziği, Elektrokimyasal Depolama


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanlığı 2018-
AÖF İl Koordinatör Yardımcılığı 2002-2006
ÖSYM İl Sınav Yönetici Yardımcılığı 2002-2005
Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2014-2017
Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanlığı 2014-2017
Elektrik ve Enerji Bölümü Başkanlığı 2008-2013
Kilis Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcılığı 2002-2007
Teknik Programlar Bölüm Başkanlığı 1998-2002
İktisadi ve İdari Programlar Bölüm Başkanlığı 1991-1998

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Kurulu Üyeliği 2018--
Kilis 7 Aralık Üniversitesi Eğitim Öğretim İşleri Daimi Komisyonu Üyeliği 2014-2017
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 2014-2017
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 1996-2007
Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu Üyeliği 1991-1993
Yüksekokul Kurulu Üyeliği 2008-2017
Yüksekokul Kurulu Üyeliği 1991-2007

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. İsmail Hakkı KARAHAN and Rasim ÖZDEMİR, OAM-RC, “A New Modeling of Electrical Resistivity Properties of ZnFe Alloys” by GP. Vol:4, ISS.6 P.182-185 (2010)

2. İsmail Hakkı KARAHAN, Rasim ÖZDEMİR and Burak ERKAYMAN, Applied Physics A, “A Comparison Of Genetic Programming and Neural Networks; New Formulations For Electrical resistivity of Zn-Fe alloys”, (30 January 2013); DOI 10.1007/s00339-013-7544-3

3. İsmail Hakkı KARAHAN and Rasim ÖZDEMİR., “Effect of Cu concentration on the formation of Cu1−xZnx shape memory alloy thin films”, Applied Surface Science, DOI:10.1016/j.apsusc.2014.01.119, 2014.

4. Rasim ÖZDEMIR, İsmail Hakkı KARAHAN, “Electrodeposition and properties of Zn, Cu, and Cu1−xZnx thin films”, Applied Surface Science 318 (2014) 314–318. Doi: 10.1016/j.apsusc.2014.06.188

5. Rasim ÖZDEMİR, İsmail Hakkı KARAHAN, “Grain size calculation of Cu-Zn alloys using genetic programming; an alternative for Scherer’s formula”, Journal Of Optoelectronics and Advanced Materials, Vol. 17, No. 1-2, January - February 2015, p.14 – 26.

6. İsmail Hakkı KARAHAN and Rasim ÖZDEMİR, “A Comparison for Grain Size Calculation of Cu-Zn Alloys with Genetic Programming and Neural Networks”, Acta Physica Polonica A, Vol. 127, No. 2-B; DOI: 10.12693/APhysPol A.127.B-427, 2015

7. Rasim ÖZDEMİR, İsmail Hakkı KARAHAN and Orhan KARABULUT, “A Study on the Electrodeposited Cu-Zn Alloy Thin Films”, Metallurgical And Materials Transactions A, Volume 47a, , p.5609- 617; November 2016.

8. R Özdemir, CA Korkmaz, İH Karahan, “Investigation of the Structural and Magnetic Properties of the Cobalt-Nickel Alloys Fabricated in Various Electrolyte Solutions”. Acta Physica Polonica, A. 132 (3), 2017.

9. R Özdemir, “Effect of the Applied Current Density on the Structural and Magnetic Properties of the Electrodeposited Cobalt-Nickel Alloy Thin Films”, Acta Physica Polonica A 132 (3), 770-774, 2017.
10. OM Ozkendir, E Cengiz, M Mirzaei, IH Karahan, R Özdemir, W Klysubun, “Electronic structure study of the bimetallic Cu1-xZnx alloy thin films”, Materials Technology, 1-5, 2018
11. İH Karahan, R Ozdemir, “Genetic programming modeling for the electrical resistivity of Cu–Zn thin films”, Pramana, 91:42, 1-15, 2018.
12. R Özdemir, İH Karahan, “Effect of solution Zn concentration on electrodeposition of CuxZn1–x alloys: materials and resistivity characterisation”, Transactions of the IMF 97 (2), 95-99, 2019

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

1. İ. H. Karahan, Rasim Özdemir, “A new Modeling of Electrical Resistivity Properties of Electrodeposited ZnFe alloys”: Türk Fizik derneği 26. Uluslar Arası Fizik Kongresi, , Bodrum, Türkiye.p.456, 24-27 Eylül 2009

2. İ. H. Karahan, Rasim Özdemir, “A Comporison of New Formulations for Electrical Resistivity of Electrodeposited ZnFe alloy Films by Neural network and Genetic Programming”, Türk Fizik derneği 26. Uluslar Arası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye. p.500, 24-27 Eylül 2009

3. Karahan İsmail Hakkı, Özdemir Rasim, “Effect of Cu concentration on the formation of Cu1-x Znx shape memory alloy thin films”; Nanotr9, Erzurum, 24-28 Haziran 2013

4. Özdemir Rasim, Karahan İ.H., 2013, “Electrodeposition and properties of Zn, Cu, and Cu1-x Znx thin films”, Nanotr9, Erzurum, 24-28 Haziran 2013

5. Özdemir Rasim, Karahan İ.H., 2014, “Effect of current density on the electrodeposited of Cu1-x Znx alloy thin films, structural properties and electrical resistivity”, NanoTR10, İstanbul, 17-21 Haziran 2014

6. Özdemir Rasim, Karahan İ.H., 2014, “The effect of electrolyte pH on microstructure of copper-zinc electroplated coatings”, NanoTR10, İstanbul, 17-21 Haziran 2014

7. Özdemir Rasim, Karahan İ.H., 2014, “The Effect of Zn concentration on the electrodeposited CuxZn1-x alloy thin films”, NanoTR10, İstanbul, 17-21 Haziran 2014

8. Doğan M., Köksal O.K., Cengiz E., Aylıkcı V., Apaydın G., Özdemir R., Tıraşoğlu E., and Karahan İ.H., “Alloying effect on the K X-Ray fluorescence parameters of Zn and Cu in Zn-Cu alloys”, 15-20 Haziran 2014, European Conference on X-Ray Spectrometry (EXRS 2014), Bologna, Italy

9. Özdemir Rasim, Karahan İ.H., 2014, “The effect of electrolyte boric acid on structural properties of copper-zinc alloys”, International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation (Nanong14), Elazığ, 20-22 Ağustos 2014

10. Özdemir Rasim, Karahan İ.H., 2014, “The influence of sodium citrate concentration on the electrodeposited CuxZn1-x alloy thin films and structural properties”, International Nanoscience and Nanotechnology for Next Generation (Nanong14), Elazığ, 20-22 Ağustos 2014

11. İsmail Hakkı Karahan and Rasim Özdemir, 2014, “ A comparison of genetic programming and neural networks; new formulations for Grain Size Calculation of Cu-Zn alloys”, 25-29 Ekim 2014, Antalya

12. Hakan AÇIKGÖZ, Ü. Deniz AKYAVUZ, Nurgül YÜCEL, Rasim ÖZDEMİR, “Kilis İlinin Yenilenebilir Enerji Kaynakları Potansiyeli Bakımından Değerlendirilmesi”, 1st International Congress On Engineering Architecture And Design, 13-14 Kasım 2015, Başiskele, Kocaeli

13. Rasim ÖZDEMİR, İsmail Hakkı KARAHAN., 2016, “Investigation of Structural Properties of the CuZn Alloy Thin Films Produced By the Electrodeposition at Different Times”, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19-20 Mart, Kilis 7 Aralık Üniversitesi, KİLİS

14. Rasim ÖZDEMİR, Cuma Ali KORKMAZ, 2016, “CoNi Alloy Thin Film Production to the Effect of Changes the Nickel in Bath Composition”, International Conference on Natural Science and Engineering (ICNASE’16), 19-20 Mart Kilis 7 Aralık Üniversitesi, Kilis

15. Rasim ÖZDEMİR and İsmail Hakkı KARAHAN, 2016 “The Effect of Co concentration on the electrodeposited CoxNi1-x alloy thin films”, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology Conference (TESNAT2016), 28-30 Nisan 2016, Hatay

16. Rasim ÖZDEMİR and İsmail Hakkı KARAHAN, 2016 “The Effect of pH on the electrodeposited CoNi alloy thin films”, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology Conference, 28-30 Nisan 2016, Hatay

17. Rasim ÖZDEMİR, Cuma Ali KORKMAZ, And İsmail Hakkı KARAHAN, “The effect of electrolyte Coumarin and Thiourea on the electrodeposited CoNi alloy thin films”, International Conference on Theoretical and Experimental Studies in Nuclear Applications and Technology Conference, 28-30 Nisan 2016, Hatay

18. Rasim ÖZDEMİR, “Effect of the applied current density on the structural and magnetic properties of the electrodeposited Cobalt-Nickel alloy thin films”, 4th International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), 19-24 October 2016, Kemer-ANTALYA

19. Rasim ÖZDEMİR, Cuma Ali KORKMAZ, and İsmail Hakkı KARAHAN, “Investigation of the structural and magnetic properties of the cobalt-nickel alloys fabricated with various electrolyte solutions”, International Conference on Computational and Experimental Science and Engineering (ICCESEN-2016), 19-24 October 2016, Kemer-ANTALYA

20. Erhan CENGİZ, Oğuz Kağan KÖKSAL, İsmail Hakkı KARAHAN, Rasim ÖZDEMİR, Gökhan APAYDIN. Determination of Valance Electronic Structure of Cu and Zn in Cu1-xZnx alloy thin films by using Kb-to-Ka X-ray Intensity Ratios. European Conference on X-Ray Spectrometry, 59-59. 2018

21. Rasim ÖZDEMİR, “Tiyoüre İçeren Banyodan Üretilen Kobalt-Nikel Alasım İnce Filmlerin Yapısal Özelliklerinin Araştırılması”, 172-173. International Congress on Mathematics – Engineering – Natural & Medical Sciences (EJONS VI), 8-10 Mart 2019, ADANA

22. Rasim ÖZDEMİR, “Production of Cobalt-Nickel Alloy Thin Films by Organic Coumarin Investigation of the Structural and the Magnetic Properties”, 4th International Energy Engineering Congress (UEMK), 597-598, 24-25 Ekim 2019, Gaziantep

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. Rasim ÖZDEMİR, Elektrodepolama ile Üretilen CoNi Alaşım İnce Film Kaplamaların Yapısal ve Manyetik Özellikleri Üzerine Ek Katkı Maddelerinin Etkisi, Gazi Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi Part C: Tasarım ve Teknoloji, Cilt 7:3, S. 661-675., 2019

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP); “Zn ve Cu’dan Oluşan İnce Film Alaşımların Elektrodepolama İle Üretilmesi ve Elektriksel Özdirenç Özelliklerinin İncelenmesi”, Mustafa Kemal Üniversitesi Proje No:1204 D0110. (Yardımcı Araştırmacı)

Bilimsel Araştırma Projesi (BAP): Co ve Ni den Oluşan İnce Film Alaşımlarının Elektrodepolama İle Üretilmesi ve Yapısal Özelliklerinin İncelenmesi , Proje No: 2014/02/LTP/05, (Proje Yöneticisi)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER