Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Rima Çelik

Adı-Soyadı

Rima Çelik

Doğum Yılı ve Yeri

Adana

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Moleküler Biyoloji ve Genetik

Yabancı Dil

E-posta/Web

rimacelik@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Çukurova Üniversitesi

2006-2010

Yüksek Lisans

Çukurova Üniversitesi

2011-2013

Doktora

Çukurova Üniversitesi

2013-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2018-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

genetik, sitogenetik


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Rima Çelik, Mehmet Topaktaş (2017) Genotoxic effects of 4-Methylimidazole on human peripheral lymphocytes in vitro. Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2017.1281289

Taygun Timocin, Mehmet Tahir Husunet, Ebrahim Valipour, Mostafa Norizadeh Tazehkand, Rima Celik, Mehmet Topaktas & Hasan B. Ila (2016) In Vitro Cytogenetic Evaluation of the Particular Combination of Flurbiprofen and Roxithromycin. Drug and Chemical Toxicology, DOI: 10.1080/01480545.2016.1223097 

Erman Salih İstifli, Rima Çelik, Mehmet Tahir Hüsunet, Hasan Basri İla,    In vitro cytogenotoxic evaluation of sertraline,2018.  Interdisciplinary toxicology, DOI: 10.1158/0008-5472.CAN-09-4072)

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 Rima Çelik, Mehmet Tahir Hüsunet, Mehmet Topaktaş, Hasan Basri İla,2017.   Ezetimib’in İnsan In Vitro Perfieral Lenfositlerinde Mikronukleus Oluşumu Üzerine Etkileri. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress. Abstracts book. P:1586

 Erman Salih İstifli, Nesrin Çetinel, Rima Çelik, Mehmet Tahir Hüsunet, Hasan Basri İla, Osman Demirhan, 2017. In Vitro Cytogenetic Toxicity of Sertraline. 2nd International Mediterranean Science and Engineering Congress. Abstracts book. P:886

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 Mehmet Arslan, Nurcan Erbil, Taygun Timoçin, Rima Çelik, Mehmet Tahir Hüsunet, Hasan Basri İla,  Etken Maddesi Propiltiourasil olan Antitiroid ilaç Propycil®’in Antibakteriyel Aktivitesi ve Mutajenik Etkisinin Belirlenmesi,2017. KSU Doğa Bilimleri Dergisi ,  DOI: 10.18016/ksudobil.273803.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Rima Çelik, Mehmet Topaktaş, 4-Metilimidazol’un İnsan Periferal Lenfositlerinde In Vıtro genotoksik Etkileri (Proje Kodu: FEF2013YL5)

Rima Çelik, Mehmet Topaktaş, Ezetimib'in İnsan Periferal Lenfositlerinde Genotoksik Etkileri (Proje Kodu: FDK-2015-4468)

Erman Salih İstifli, Rima Çelik, Mehmet Tahir Husunet, Hasan Basri İla,  Sertralin’in Genotoksik Etkisinin Kültüre Edilmiş İnsan Periferal Lenfositlerine Spesifik Pantelomerik ve Pansentromerik Problar İle Karakterizasyonu, Çukurova Üniversitesi BAP Projesi, (Proje Kodu: FBA-2016-6877)

Mehmet Arslan, Yusuf Sevgiler, Mehmet Büyükleyla, Rima Çelik, Şakire Karadaş, Eyyüp Rencüzoğulları.  Ardahan (Posof) ve Erzurum Kafkas Arısı (Apis mellifera caucasica) Propolisinin Kimyasal Bileşimi Ve Biyoaktivitelerinin Karşılaştırılması. TÜBİTAK. (Proje no: 116Z049).

Rima Çelik, Mehmet Tahir Husunet, Hasan Basri İla. Gıda Renklendiricilerinin (Yellow 7G, Patent Blue V, Green S, Brown HT) In Vitro Ortamlarda Genotoksik Etkileri. Çukurova Üniversitesi BAP Projesi, (Proje No: FBA-2017-8378 )

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER