Ünvanı

Arş. Gör.

Ramazan Çoban

Adı-Soyadı

Ramazan Çoban

Doğum Yılı ve Yeri

03.09.1991

Fakülte/Yüksekokul

İlahiyat

Bölüm

İlahiyat

Yabancı Dil

73,75

E-posta/Web

ramazancoban@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 – 1570

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi

2010-2015

Yüksek Lisans

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü

2015-2018

Doktora

Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Ensitütüsü

2018--Devam ediyor

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

EBÛ HANÎFE MÜSNEDLERİ VE HÂRİZMÎ’NİN CÂMİU’L-MESÂNÎD’İ, 

Marmara Universitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Temel İslam Bilimleri Ana Bilim Dalı, Hadis Bilim Dalı 

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Erasmus İlahiyat Koordinatörlüğü 2018--Devam ediyor.
Erasmus İlahiyat Koordinatörlüğü 2017-2018
Kilis Üniversitesi İlahiyat Fakültesi sitesi yöneticiliği 2017--2018

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1- KİTAP DEĞERLENDİRMESİ: HADİS-SÜNNET ÜZERİNE TARTIŞMALAR VE DEĞERLENDİRMELER

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2015/2, CİLT: 2, SAYI: 3, s. 217-223.

2- “Hadis Değerlendirmelerinde Rivayetin Farklı Varyantlarını Dikkate Almanın Önemi”

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi 2016/2  CİLT: 3,  SAYI: 5,  s. 239-254.

3- HADİSTE METİN TENKİDİ VE CERH - TA’DİL ÂLİMLERİNİN RÂVİ DEĞERLENDİRMELERİNE ETKİSİ

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, 2018/2, CİLT: 5, SAYI: 9, s. 567-571.
Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER