Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Rabia Çepik

Adı-Soyadı

Rabia Çepik

Doğum Yılı ve Yeri

17.07.1987 Adapazarı

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat

Bölüm

Felsefe

Yabancı Dil

İngilizce 86.25

E-posta/Web

rabiatopkaya@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1449

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Sülayman Demirel Üniversitesi/ Fen-Edebiyat Fakültesi/ Felsefe

2005-2009

Doktora

Hacettepe Üniversitesi/ Edebiyat Fakültesi/ Felsefe

2010-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2011 Ocak -2011 Haziran

Arş. Gör.

Hacettepe Üniversitesi (35. Madde)

2011-2017

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Dünyayı Anlamada Dilin Rolü: Dilin Temsil İşlevi Üzerine Bir Çalışma


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Dil Felsefesi, Postyapısalcılık, Hermeneutik, Epistemoloji, Çağdaş Felsefe, İlkçağ Felsefesi 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkan Yardımcısı 2021-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPKAYA, Rabia (2019). “Sıfır Noktası Olarak Kökenin Ulaşılamazlığı”. Kaygı. Uludağ Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi, Sayı 18: 1-19. (Taranan Index: The Philosopher’s Index, Tübitak Ulakbim)


TOPKAYA, Rabia (2019). “Heidegger ve Sartre Bağlamında Ölüm Karşısında Anlam Arayışı ”. Felsefi Düşün Akademik Felsefe Dergisi, Sayı 12/Varoluşçuluk: 213-235. (Taranan Index: The Philosopher’s Index, Tübitak Ulakbim, EBSCO Humanities International Index)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

TOPKAYA, Rabia (2019). Mitos Logos Ayrımı Üzerine Bir Sorgulama Denemesi, Uluslararası Mitoloji Sempozyumu 2019, 02-05 Mayıs 2019, Ardahan.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

TOPKAYA, Rabia (2016). “Dilin Aynasında Kültür: Humboldt Felsefesinde Dil - Kültür İlişkisi” , ViraVerita E-Dergi, Sayı4: 59-71.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

TOPKAYA, Rabia (2014). Olmayan Gönderilenler Olarak Kadın ve Hayvan, Günümüzü Felsefe ile Düşünmek kitabı içerisinde, İzmir: Ege Üniversitesi Basımevi, s. 317-27.


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER