Ünvanı

Öğr. Gör.

Özkan DEDE

Adı-Soyadı

Özkan DEDE

Doğum Yılı ve Yeri

1986/Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

Sosyal Bilimler Meslek Yüksek Okulu

Bölüm

Mülkiyet Koruma ve Güvenlik

Yabancı Dil

61,25 (İngilizce)

E-posta/Web

ozkandede@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

03488142666-7516

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi/ Sosyal Bilimler Enstitüsü/ Güvenlik Stratejileri ve Yönetimi ABD

2017-2018

Lisans

Gazi Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü

2004-2008

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ’NÜN TÜRKİYE’YE YÖNELİK PROPAGANDA FAALİYETLERİ VE YABANCI TERÖRİSTLER

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Uluslararası Güvenlik

Türkiye'nin Ortadoğu Güvenlik Stratejileri

Türkiye'deki Özel Güvenlik Sistemi


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

IŞİD TERÖR ÖRGÜTÜ'NÜN TÜRKİYE'DEKİ DİJİTAL PROPAGANDASI:KONSTANTİNİYYE DERGİSİ

Assam Uluslararası Hakemli Dergi(ASSAM-UHAD) ASSAM Internatıonal Refereed Journal Cilt:7 Sayı:16 Yıl:2020

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

YABANCI TERÖRİSTLER:BUMERANG ETKİSİ

Yayın Yeri: 9.Uluslararası Mesleki ve Teknik Bilimler Kongresi, Türkiye/Gaziantep 08.02.2020

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER