Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Özgül Ekinci

Adı-Soyadı

Özgül Ekinci

Doğum Yılı ve Yeri

12.07/Mersin

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat

Bölüm

Felsefe

Yabancı Dil

83.75

E-posta/Web

ozgulekinci@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1464

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Pamukkale Üniversitesi/Fen-Edebiyat Fakültesi/Felsefe Bölümü

2008-2012

Yüksek Lisans

Pamukkale Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Sistematik Felsefe ve Mantık

2012-2014

Doktora

Uludağ Üniversitesi/Sosyal Bilimler Enstitüsü/Felsefe Dr

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

18 Şubat 2013 -26 Aralık 2019

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

Ocak 2020--

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Özgül EKİNCİ, “Lyotard’da Bilginin Meşruluğu Problemi”, Pamukkale Üniversitesi, (Danışman: Doç. Dr. Hülya Yaldır), Denizli, 2014.

Doktora Tezi

Özgül EKİNCİ, "Jacques Ranciere'de Hiyerarşilerin Yıkımı ve Yeni Bir Eşitlik Okuması", Uludağ Üniversitesi, (Danışman: Prof. Dr. A. Kadir ÇÜÇEN), Bursa, 2019.

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Epistemoloji

Bilim Felsefesi

Çağdaş Fransız Felsefesi

Sanat Felsefesi

Siyaset Felsefesi

Pedegoji


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Sınav Koordinatörlüğü 2014-
Mevlana Bölüm Koordinatörü 2014-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

    - Özgül EKİNCİ, "Jacques Ranciere'de Entelektüelin İşlevinin Yeniden Sorgulanması: "Cahil Hoca" Okulda", ASIA MINOR STUDIES Dergisi, Vol 8, No 2, 2020.

    - Özgül EKİNCİ, "Ranciéreci (Aykırı) Bir Okuma: Marx'ın Platoncu Göbek Bağı", Sofist Uluslararası Felsefe Dergisi, Sayı 1, İstanbul, 2020.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler


    - Özgül EKİNCİ, “Bir Metaanlatı Olarak Bilim ve Lyotardcı Eleştirisi”, II. Uluslararası Felsefe, Bilim Tarihi, Eğitim ve Sanat Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla, 2017.

     - Özgül EKİNCİ, “Kapitalizmin Araçsal Aklının Getirisi Olarak Kültürel Dönüşüm ve Adorno Eleştirisi”, II. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, Alanya Keykubat Üniversitesi, Alanya, 2017.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

                                                                                                             

      - Özgül EKİNCİ-Hülya YALDIR “Performativity as a Postmodern Legitimation Narrative and the Position of Knowledge: Case Study of Jean-François Lyotard”, Education At The Beginning of the 21. Century, St. Kliment Ohridski Üniversity Press, Sofia, 2015.

      - Özgül EKİNCİ-Hülya YALDIR, “The Periodical Transformation of Legitimization of Knowledge according to Jean-François Lyotard”, Current Topics in Social Sciences, St. Kliment Ohridski Üniversity Press, (Edit: Hülya Yaldır- Recep Efe, Elzbieta Zuzanska-Zysko, Mehmet Arslan), Sofia, 2016.

      - Özgül EKİNCİ-Hülya YALDIR, “Unravelling The Dark Face of The Englightenment: Theodor Adorno”, New Horizons in Philosophy and Sociology, Peter Lang Press, (Edit: Hülya Yaldır-Güncel Önkal), Germany, 2017.

      -Özgül EKİNCİ, "Aesthetics and Politics as Existence Spheres in Jacques Ranciére: "Distribution of Sensible"", Human Existence and İdentity in Modern Age: A Socio-philosohical Reflection, (Edit. Hülya Yaldır, Mirza Iqbal Ashraf), Peter Lang, Germany, 2019.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler


      - Geordes Bataille, “Nietzsche ve Faşistler”, (çev. Sadık Erol ER - Özgül EKİNCİ), Nietzsche Paris’te, (Ed. S.Erol ER), Otonom Yay., İstanbul, 2013.

      - Timoty Rayner, “Bioiktidar ve Teknoloji: Foucault ve Heidegger’in Düşünme Yöntemi”, (çev. Gülten SİLİNDİR- Özgül EKİNCİ), Heidegger Paris’te, , ( Ed. S. Erol ER), Otonom yay., İstanbul, 2014.

      - Judith P. Butler, “Hegel’in Tin’in Fenemolojisi’nde Arzu, Retorik ve Tanıma”, (Çev. F. Betül TATLI - Özgül EKİNCİ), Hegel Paris’te, (Edit: Sadık Erol ER), Otonom Yay., İstanbul, 2016.

      - Özgül EKİNCİ, “Yaşamı Olumlayan Bir Filozof Olarak Bergson”, Yaşam ve Ölüm Felsefesi, (Edit: A. Kadir Çüçen), Sentez Yay., Ankara, 2017.

      -Özgül EKİNCİ, "Zamana Yazgılı Olmak ve Mekanda Kaybolan Zaman", Metafizik- Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi, (Edit. A.Kadir Çüçen), Sentez Yayıncılık, 2018.

Diğer Yayınlar

-Özgül EKİNCİ, "Jacques Ranciére'in Eğitim Felsefesi", Uludağ Felsefe Konuşmaları, Online Sunumlar, https://www.youtube.com/watch?v=NWZpOb0pSJw 2020.

 - Özgül Ekinci, "Kitap İnceleme: Bir Umutsuzluk Filozofu Olarak E. M. Cioran", Özne  Felsefe Bilim ve Sanat Yazıları, Stoa Felsefesi, Sayı 29,  Güz Sayısı, Çizgi Kitapevi, Adana, 2018.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER