Ünvanı

Arş. Gör.

Orhan Balıkçı

Adı-Soyadı

Orhan Balıkçı

Doğum Yılı ve Yeri

1989 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İşletme

Yabancı Dil

E-posta/Web

orhanbalikci@kilis.edu.tr - orhanbalikci@hotmail.com

Telefon/Faks

+90 348 813 9334 - 1541

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme

2008-2013

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme

2014-2017

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2016-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

The Investigation of Relationship Between Perceived Psychological Contract Breaches and Organizational Silence: The Case of Kilis State Hospital

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İşletme Bölümü Farabi Koordinatörü 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2017). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(12), 277-292

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2017). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği. Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 613

BALIKÇI ORHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA (2017). A Survey of Health Workers’ Behaviours towards Immigrant-Patients: The Case of Kilis, Turkey. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Recent Developments in Sociology and Social Work, Bölüm adı:(A Survey of Health Workers’ Behaviours Towards Refugee-Patients: The Case Of Kilis, Turkey) (2017)., BALIKÇI ORHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA, International Association of Social Science Research, Basım sayısı:1

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Kilis Belediyesi Paydaş Memnuniyeti ve Kilis Belediyesi Personellerinin Meslek-İş Algısı ve Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma, Yürütücü:PAKSOY HACI MUSTAFA, Araştırmacı:ÖZÇALICI MEHMET, Araştırmacı:BALIKÇI ORHAN, 15/02/2017 - 20/03/2017

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Erasmus+ Personel Hareketliliği, Riga Üniversitesi, Letonya,  11-15 Eylül 2017