Ünvanı

Arş. Gör.

Orhan Balıkçı

Adı-Soyadı

Orhan Balıkçı

Doğum Yılı ve Yeri

1989 - Gaziantep

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

İşletme

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

orhanbalikci@kilis.edu.tr - orhanbalikci@hotmail.com

Telefon/Faks

+90 348 813 9334 - 1541

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2008-2013

Yüksek Lisans

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İngilizce İşletme Anabilim Dalı

2014-2017

Doktora

Gebze Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı

2018-...

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü

2016- ...

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

The Investigation of Relationship Between Perceived Psychological Contract Breaches and Organizational Silence: The Case of Kilis State Hospital

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Yönetim Organizasyon, Örgütsel Davranış, İnsan Kaynakları Yönetimi, Stratejik Yönetim


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

İşletme Bölümü Farabi Koordinatörü 2017-...

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2017). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği. International Journal of Academic Value Studies (Javstudies), 3(12), 277-292

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

HIRLAK BENGÜ,ÇİFTÇİ GAMZE EBRU,BALIKÇI ORHAN (2018). The Effects of Organizational Climate on Employee Performance: The Mediating Role of Employee Creativity. XVI. European Conference on Social and Behavioral Sciences, 47 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4284970) 

HIRLAK BENGÜ,ALTIN ŞABAN,BALIKÇI ORHAN (2018). Örgütsel Kronizmin Çalışan Sessizliği Üzerine Etkisi: Genel Öz-Yeterlik İnancının Aracılık Rolü. III. Uluslararası Stratejik Araştırmalar Kongresi, 331-332. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4297298)

HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2018). Akademik Kontrol Odağının, Akademik Güdülenmenin, Öğrenilmiş Güçlülüğün ve Algılanan Sosyal Desteğin Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Rolü. Al-Farabi 2. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 97 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4229782)

HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2018). Algılanan Sosyal Destekle Öğrenilmiş Güçlülük Düzeyi Arasındaki İlişki: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İksad 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4206204)

HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2018). Akademik Güdülenmenin Akademik Erteleme Davranışı Üzerindeki Etkisi: İİBF Öğrencileri Üzerine Bir Araştırma. İksad 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 72-73. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:4206200)

PAKSOY HACI MUSTAFA,HIRLAK BENGÜ,BALIKÇI ORHAN (2017). Sınırsız ve Çok Yönlü Kariyer Tutumlarının Bazı Demografik Özellikler Açısından İncelenmesi: Adana Örneği. Al-Farabi 1. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi, 613 (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3517769)

BALIKÇI ORHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA (2017). A Survey of Health Workers’ Behaviours towards Immigrant-Patients: The Case of Kilis, Turkey. XII. European Conference on Social and Behavioral Sciences (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3611393)

BALIKÇI ORHAN,ÖZER GÖKHAN (2019). Kurumsal Yönetim ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk: Kavramsal Çerçeve. II. Business Organization Research (BOR)Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Recent Developments in Sociology and Social Work, Bölüm adı:(A Survey of Health Workers’ Behaviours Towards Refugee-Patients: The Case Of Kilis, Turkey) (2017)., BALIKÇI ORHAN,PAKSOY HACI MUSTAFA, International Association of Social Science Research, Basım sayısı:1

Örgütsel Kronizmin Çalışan Sessizliği Üzerine Etkisi: Genel Öz-Yeterlik İnancının Aracılık Rolü, HIRLAK BENGÜ,ALTIN ŞABAN,BALIKÇI ORHAN, Yayın Yeri:IJOPEC PUBLICATION, Editör:Gökbunar Ali Rıza, Ercan Cuma, Yıldırım Yavuz Tansoy, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:279, ISBN:978-1-912503-60-5, Bölüm Sayfaları:1 -15

The Effects of Organizational Climate on Employee Performance: The Mediating Role of Employee Creativity, HIRLAK BENGÜ,ÇİFTÇİ GAMZE EBRU,BALIKÇI ORHAN, Yayın Yeri:Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Editör:Dorczak Roman, Arslan Hasan, Musialik Rafat, Basım sayısı:1, Sayfa sayısı:635, ISBN:978 -83-65688-36-1, Bölüm Sayfaları:81 -91

The Investigation of Perception of Psychological Contract Breach and Organizational SilenceBehaviours In The Context of Demographic Characteristics: Case of Kilis State Hospital, BALIKÇI ORHAN,YAŞAR UĞURLU ÖZLEM, Yayın Yeri:Jagiellonian University Institute of Public Affairs, Basım sayısı:1, ISBN:978 - 83 - 65688 - 36 - 1,

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

Kilis Belediyesi Paydaş Memnuniyeti ve Kilis Belediyesi Personellerinin Meslek-İş Algısı ve Kurumsal Bağlılığı Üzerine Bir Araştırma, Yürütücü:PAKSOY HACI MUSTAFA, Araştırmacı:ÖZÇALICI MEHMET, Araştırmacı:BALIKÇI ORHAN, 15/02/2017 - 20/03/2017

Psikolojik Sözleşme İhlalleri ile Örgütsel Sessizlik Arasındaki İlişkinin İncelenmesi: Kilis Devlet Hastanesi Örneği, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:YAŞAR UĞURLU ÖZLEM,Araştırmacı:BALIKÇI ORHAN, 30/11/2016 - 23/02/2018 (ULUSAL)

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Erasmus+ Personel Hareketliliği, Riga Üniversitesi, Letonya,  11-15 Eylül 2017