Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Onur VAROLUN

Adı-Soyadı

Onur VAROLUN

Doğum Yılı ve Yeri

1985/Mersin

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe

Yabancı Dil

E-posta/Web

onurvarolun@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0348 814 26 66 - 1449

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Mersin Üniversitesi / Fen-Edebiyat Fakültesi / Felsefe Bölümü

2003-2008

Yüksek Lisans

Mersin Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

2010-2014

Doktora

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Felsefe Bölümü

2014-2019

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2012-2019

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2019-2021

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-Devam

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Slavoj Zizek: Psikanalize Lacancı Perspektiften Bakışın Felsefi Bir Değerlendirmesi  / Çağdaş Kıta Felsefesi (Psikanaliz)

Doktora Tezi

Jean-Luc Nancy ve Tekil Çoğul Ontoloji / Çağdaş Kıta Felsefesi (Post-yapısöküm) 

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Felsefe Bölümü Farabi Koordinatörü 2012-Devam

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ER, Sadık Erol ve VAROLUN, Onur, “Derrida ve Tekillik Edebiyatı”, Beytül Hikme International Journal of Philosophy, 8 (2), Ankara 2018, s. 491-504.


VAROLUN, Onur ve ER, Sadık Erol, “Türk Düşüncesi’nde Nietzsche Alımlanması (Baha Tevfik-Ahmet Nebil-Memduh Süleyman)”, Felsefe Araştırmaları, Akademisyen Yay., Ankara 2019, s. 73-82.


ER, Sadık Erol, GÜNAY, Mustafa, TEMİZ, Semir ve VAROLUN, Onur, "Türk Düşüncesi'nde Nietzsche Alımlanması: Eğilimler ve Figürler", Beytülhikme International Journal of Philosophy, 10 (1), Ankara 2020, ss.271-329.

VAROLUN, Onur, "Nancy'nin Nietzsche'si", Sofist Dergisi, Sayı:1, İstanbul 2020, ss.164-177

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 VAROLUN, Onur, ER, Sadık Erol ve TEMİZ Semir, “Türk Düşüncesinde Nietzsche Alımlanması”, ASOS Uluslararası Sosyal, Beşeri ve İdari Bilimler Sempozyumu, Alanya 2018

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Emil Michel Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay, (Ed. S. E. ER ve O. VAROLUN), Çizgi Kitabevi, İstanbul 2018.


VAROLUN, Onur, Jean-Luc Nancy ve Tekil Çoğul Ontoloji, Çizgi Kitabevi, İstanbul 2021.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

Jean Granier, “Nietzsche’nin Kaos Düşüncesi”, çev. Sadık Erol ER-Onur VAROLUN, Nietzsche Paris’te, s.77-87, Otonom Yay. 2013

Reginald Lilly, “Levinas’ın Heideggerci Fantazması”, çev. Onur VAROLUN, Heidegger Paris’te, s.353-385, Otonom Yay. 2014 

John Marks, “Hegel Fransa’da: Alexandre Kojève”, çev. Semir TEMİZ-Onur VAROLUN, Hegel Paris’te, s.73-81, Otonom Yay. 2016 

 Alain Badiou, “Hegel”, çev. Onur VAROLUN, Hegel Paris’te, s. 293-304, Otonom Yay. 2016 

Varolun Onur, “Paris Okumalarının Düşündürdükleri”, s.573-575, Özne Dergisi Sayı: 24 

Varolun Onur, “Hegel Yeniden Üretiliyor”, s. 355-357, Özne Dergisi Sayı: 25 

Luce Irigaray, “Büyücü Aşk: Platon’un Sempozyum’undan Diotima’nın Konuşmasına Dair Bir Okuma”, çev. Onur VAROLUN-F. Betül TATLI, Yaşayan Platon (Ed. S. Erol ER-B. AKAR), İstanbul: Çizgi Yayınları, 2017, ss. 149-166.

NANCY, Jean-Luc, “’Dürüstlüğümüz!’ Nietzsche’deki Ahlak Duygusunun Hakikati Üzerine”, (çev. Onur VAROLUN), Özne Dergisi Sayı: 31, 


Emil Michel Cioran: Uykusuzluk Göğünde Bir Dolunay, (Çev. S. E. ER ve O. VAROLUN), Çizgi Kitabevi, İstanbul 2018.PROJELER

 Nietzsche İstanbul'da (Nietzsche'nin Geleneğimizde Alımlanması), Çukurova Üniversitesi Bireysel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 2020.

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER