Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Onur Akkaya

Adı-Soyadı

Onur Akkaya

Doğum Yılı ve Yeri

1982-İzmir

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

onurakkaya@kilis.edu.tr/ https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

Telefon/Faks

0348 814 2666 (1530)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi (TR)/İİBF/İktisat

1999-2004

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi (TR) /SBE/İktisat

2004-2007

Doktora

University of Surrey (UK)/School of Economics/Economics

2010-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

University of Surrey

2012-2014

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-2020

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 AralıkÜniversitesi

2020-Devam ediyor

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türkiyede 1980 Sonrasında Yaşanan Liberalizasyon Sürecinde Döviz Kuru Değerlerinin Analizi (Tez Danışmanı: Prof. Dr. Yaşar UYSAL)


Doktora Tezi

Essays on Efficiency and Technological Change in The Banking Sector (Supervisor: Prof.Dr. Vasco GABRİEL)

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Makro İktisat, Bankacılık Sistemi, Ekonomik Krizler, Döviz Kuru Değişimi ve Uygulanan Politikalar, Mikro Temelli Makro Etkinlik ve Verimlilik Değişimleri 


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler (SCI & SSCI & ARTS AND HUMANİTİES):

1. ÖZER M.,AKKAYA O. ve ÖZKAN Ö. (2019). The Central Bank of Turkey’s Response to The Global Currency Markets. Eastern Journal of European Studies (EJES), 10(2), 249-262.

2. AKKAYA O. (2016). Cost efficiency analysis of Swedish financial enterprises: An empirical investigation. European Research on Management and Business Economics, 22(1), 31-37.

Uluslararası Diğer Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

1. BAKAN S.,AKKAYA O. ve YALÇIN T. (2019). Açıklanmıs Karsılastırmalı Üstünlükler Endeksi: Türkiye Tasıma Araçları Sektörü Üzerine Bir Uygulama. Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Arastırmaları Dergisi, 2(2), 190-203.

2.AKKAYA O. (2018). Türkiye ve Türkiye’nin Dıs Ticaret Ortakları Arasındaki Iki Yanlı J-Egrisi: 1996–2006 Dönemi Incelemesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, 3(1), 328-338.

3. AKKAYA O. (2017). Türkiye’deki Reel Kur Degerlerinin Dıs Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi: 2001 Yılı Krizinin Incelenmesi. Finans Ekonomi ve Sosyal Arastırmalar Dergisi, 2(3), 177-184., Doi: 10.29106/fesa.340004.

4. AKKAYA O. (2017). Efficiency, Technological Change and Total Factor Productivity in Turkish Banking Sector. Journal of Yasar University, 12(48), 315-328.

5. AKÇACI TANER,AKKAYA ONUR (2012). How Have FDI Flows Effected to Current Account Balance: In Turkey Case. China-USA Business Review, 11(12), 1565-1571.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler:

1. AKKAYA O. (2019). Türkiye’de Il Bazlı Etkinligin Parametrik Stokhastik Sınır Testi Analizi. ICEESS’19, 104 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

2. BAKAN S.,AKKAYA O. (2018). Küresel Krizlerin Gelismekte Olan ÜlkelerdeYoksulluga

Etkisi. ICOAEF18 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

3. BAKAN S.,AKKAYA O. (2018). Açıklanmıs Karsılastırmalı Üstünlükler Endeksi:Türkiye

Tasımacılık Sektörü Üzerine Bir Uygulama. ICOAEF18 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

4. AKKAYA O. (2018). Integration into the Stock Market and Foreign Exchange Market: Turkey Case. ICE-TEK18 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

5. AKKAYA ONUR,BAKAN SUMRU (2018). Marshall-Lerner Kosulunun Türkiye Ekonomisinde Incelemesi: 1950-2000 Dönemi. ICEESS’18 (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6. AKKAYA O. (2017). Robust Nonparamtric Quantile Estimation of Efficiency Change. ECOEI (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. AKKAYA O. (2017). Profit and Cost Functions Analysis for The Swedish Financial System. ICOAEF (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

8. AKKAYA O. (2017). The Global Advantage Hypothesis on the Eurozone Banking System

between 1999 to 2009. ICOAEF (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

9. AKKAYA O.,ÖZER M. ve ÖZKAN Ö.(2017). The Reaction of Turkish Central Bank to

the Monetary Policy of the Federal Reserve Bank. ICOAEF (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

10. AKKAYA O. (2017). Nonparametric Efficiency Analysis ınThe Eurozone Banking Sector. II.International Research Conference (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

11. AKKAYA O. (2006). Sustainable Development Import In The Developing Countries Global Crisis andEffects In The Poverty (1994 Mexico, 1997 East-Asian and 2001 Turkey Crisis Analysis). UEK-TEK (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

12. HANEDAR A.Ö.,YALDIZ HANEDAR E.,BILICI Ö.,AKKAYA O. (2006). Long Run

Profit Maximization in Turkish Manufacturing Sector. International Conference on Human and Economic research (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitap Bölümler

1. Güncel Ekonomik Sorunlar, Bölüm adı:(Üretim Verimlliginde Istenmeyen Çıktılar Etkisi:G20 Ülkeleri Üzerine Bir Arastırma) (2020)., AKKAYA O.,ŞENTÜRK M., Gazi Kitapevi, Editör:Dr. Sebnem Tas, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 158, ISBN:978-625-7727-80-

2. Küresellesme ve Ekonomik Krizler, Bölüm adı:(Küresel Krizlerin Anatomisi (1997 Asya ve 2008 Küresel Krizleri)) (2020)., DÜCAN E.,AKKAYA O.,ŞENTÜRK M., Gazi Kitabevi, Editör:Yavuz ÖZEK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 218, ISBN:978-625-7855-04-4.

3. Büyük Ekonomistler, Bölüm adı:(Irving Fisher: 1930’xxların Yeniden Tekrarlanma Riski Altındamıyız?) (2020)., AKKAYA O., Salon Yayınevi, Editör:Karadeniz, Mustafa, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-7879-60-8.

4. Pandemi Sürecinde Sosyo Ekonomik Degisim ve Dönüsümler, Bölüm adı:(Olumsuz Bir Oyunun Baslangıcı: Korumacılık Ekonomik BüyümeyiBaltalıyor mu? (ABD-Çin Ticaret Savası ve Covid-19 Etkisi)) (2020)., ŞENTÜRK M.,AKKAYA O., Necmettin Erbakan Kültür Yayınları, Editör:Dr. Fatih Kelleci, Dr.Emrah BAsaran, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 775, ISBN:978-605- 70069-9-8.

5.New Trends in Banking and Finance, Bölüm adı:(The Reaction of the Bank of England to the US Dollar Exchange Rate) (2019)., AKKAYA O., Peter Lang GmbH Internationaler Verlag der Wissenschaften, Editör:Çagatay Basarir, Burak Darici, Hasan Murat Ertugrul, Basım sayısı:1, ISBN:9782363147798646.

6.Fınansal Pıyasalar ve Para Polıtıkası, Bölüm adı:(Küresel Para Politikaları ve Türkiye’nin Ödemeler Bilançosu Üzerine Bir Degerlendirme) (2019)., ŞENTÜRK M.,AKKAYA O., Akademisyen Kitabevi, Editör:Ferhat Sirin SÖKMEN, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 23, ISBN:978- 605-258-226-8.

7.Muhasebe, Finans ve Iktisat arastırma Örnekleri, Bölüm adı:(Imalat Sanayinde Dogrudan Ileri ve Dogrudan Geri Baglantı Katsayılarının Analizi (1985-1996)) (2018)., AKKAYA O., Nobel Akademik Yayıncılık Egitim Danısmanlık Tic. Ltd. Sti., Editör:Ali Acaravcı, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 979, ISBN:978-605-7928-26-9.

8.Makroekonomik Göstergelerle Turizm Ekonomisi, Bölüm adı:(Iklim Degisikligi ve Turizm) (2018)., AKKAYA O., Nobel Akademik Yayıncılık Egitim Danısmanlık Tic. Ltd.Sti., Editör:Nalan Isık, Eda Dineri, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 315, ISBN:978-605-7928-05-4.

9.Papers of the Annual IUE-SUNY Cortland Conference in Economics, Bölüm adı:(Long Run Profit Maximization in Turkish Manufacturing Sector) (2006)., HANEDAR A. Ö.,YALDIZ HANEDAR E.,BILICI Ö.,AKKAYA O., Izmir University of Economics, Editör:Prof. Dr. Ayla Ogus Binatlı, Basım sayısı:1, ISBN:200817.


Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Hakemlı Dergılerde Yayınlanan Makaleler

1. BAKAN S.,AKKAYA O. (2020). Türkiye Ekonomisinde Döviz Kuru Oynaklıgı Ile Dıs Ticaret Dengesi Iliskisinin Analizi. Enderun, 4(2), 65-75.

2. AKKAYA O.,BAKAN S. (2018). Marshall-Lerner Kosulunun Türkiye Ekonomisinde Incelemesi: 1950-2000 Dönemi. Anemon Mus Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 6(18), 325-331.

3. AKKAYA O. (2018). The Efficiency of Banking Sector in Turkey: Nonparametric Conditional Approach Based on Partial Frontier. Akademik Bakıs Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler Dergisi, 68, 10-15.

4. AKKAYA O. (2017). Banking Efficiency in The Eurozone. Yönetim ve Ekonomik Arastırtmaları Dergisi, 15(5), 177-187.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitaplarında Basılan Bildiriler

1. AKKAYA O. (2019). Estimation of Exchange Rate Risk in Turkish Economy with Kalman Filter. 20.Ulual Iktisat Sempozyumu (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum

2. BILICI Ö.,AKKAYA O. (2005). Türkiye’de Cari Açıgın Sürdürülebilirligi ve Bir AmpirikUygulama. I.PAMUKKALE-EKON Konferansı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum

3. HANEDAR A. Ö.,AKKAYA O.,BIZIM Ç. (2005). Duraganlık Analizi, Birim Kök Testleri

ve Trend. Dokuz Eylül Üniversitesi Working Papers (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

4. AKKAYA O.,POLAT G. (2005). Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü Türkiye’deki Uygulamaları. I.Yerel Ekonomiler Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

5. AKKAYA O. (2004). Sürdürülebilir Kalkınmanın Insan Sermayesi Boyutunda Egitim –Isgücü Iliskisinin Incelenmesi (Türkiye Uygulamasında Süreç Odaklı Model). 2.Uluslararası Finans Zirvesi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)

6. AKKAYA ONUR (2004). Küresel Piyasada Kilit Faktör:Rekabet Gücü Yüksek KOBI’ler. IGEME VII Gençlik Kurultayı (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)

7. AKKAYA ONUR (2004). Bölgesel Kalkınmada Tarım Sektörü Biyopark Modeli (BütüncülTarımsal Büyüme Modeli). VII. Iktisat Ögrencileri Kongresi (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

1. Türkiye-Avrupa Birligi Iliskileri Üzerine Degerlendirmeler, Bölüm adı:(Türkiye-Avrupa Birligi Ticareti Nereye Gidiyor? Yeni Korumacılık Ekseninde Bir Degerlendirme) (2020)., ŞENTÜRK M.,AKKAYA O., Dora Yayınevi, Editör:Zülfikar Aytaç KISMAN ve Yavuz ÖZEK, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 225, ISBN:978-605-247-223-1.

Diğer YayınlarPROJELER


Projeler

1. Dogu Avrupa Ülkelerinin Toplam Faktör Verimliliginin Malmquist Indeksi Analizi, Diger (Ulusal), Yürütücü:AKKAYA ONUR, , 30/09/2019 (Devam Ediyor) (ULUSAL)

2. Türkiye’de Il Bazlı Sübvansiyon ve Etkinligin Parametrik Olmayan Sınır Testi Analizi, Diger (Ulusal), Yürütücü:AKKAYA ONUR,Arastırmacı:ÖZKAN ÖZCAN, , 05/05/2018 - 02/03/2020 (Tamamlandı) (ULUSAL)


ÖDÜLLER


Ödüller ve Burslar

1. Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanlığı, YLSY Bursu, Doktora Tam Burslu, (Dönemi: 2009-2016)


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Econometrics Group (Araştırmacı): School of Economics / University of Surrey


Editörlük

1. ULUSLARARASI TİCARET VE EKONOMİ ARASTIRMALARI DERGİSİ (Diger endeksler), Dergi, Editör, Dergipark, 01.01.2020.

2. ULUSLARARASI TİCARET VE EKONOMİ ARASTIRMALARI DERGİSİ (UTEAD) (Diger endeksler), Dergi, Editör, KILIS 7 ARALIK ÜNIVERSITESI, 01.09.2019.

3. AKADEMIK ARASTIRMALAR VE ÇALISMALAR DERGISI (TR DIZIN), Dergi, Editör, Kilis 7 Aralık Üniversitesi Iktisadi ve Idari Bilimler Fakültesi, 25.11.2009.