Ünvanı

Arş. Gör. Dr.

Onur Akkaya

Adı-Soyadı

Onur Akkaya

Doğum Yılı ve Yeri

13/04/1982-İzmir

Fakülte/Yüksekokul

İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi

Bölüm

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü

Yabancı Dil

E-posta/Web

onurakkaya@kilis.edu.tr/ https://akademik.yok.gov.tr/AkademikArama/view/viewAuthor.jsp

Telefon/Faks

0348 814 2666 (1523)

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi (TR)/İİBF/İktisat

1999-2004

Yüksek Lisans

Dokuz Eylül Üniversitesi (TR) /SBE/İktisat

2004-2007

Doktora

University of Surrey (UK)/School of Economics/Economics

2010-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğr. Gör.

University of Surrey

2012-2014

Arş. Gör. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Türkiyede 1980 Sonrasında Yaşanan Liberalizasyon Sürecinde Döviz Kuru Değerlerinin Analizi


Doktora Tezi

Essays on Efficiency and Technological Change in The Banking Sector

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Mevcut Çalışma Alanlarım; Bankacılık Sistemi, Döviz Kuru Değişimi ve Uygulanan Politikalar, Uluslarası Ticaret ve Liberalizasyon Politikalarını içermektedir.


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Erasmus+ Koordinatörlüğü 2017-

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 1. AKKAYA O. (2018). "Türkiye ve Türkiye'nin Dış Ticaret Partnerleri Arasındaki iki Yanlı J Eğrisi: 1996-2006 Dönemi İncelemesi". Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Doi: 10.29106/fesa.390783
 2. AKKAYA O. (2017). "Banking Efficiency in The Eurozone". Yönetim ve Ekonomik Arastırtmaları Dergisi 
 3. AKKAYA O. (2017). "Türkiye'deki Reel Kur Değerlerinin Dış Ticaret Dengesi Üzerine Etkisi: 2001 Yılı Krizinin İncelemesi". Finans Ekonomi ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Doi: 10.29106/fesa.340004
 4. AKKAYA O. (2017). "Efficiency, Technological Change and Total Factor Productivity in Turkish Banking Sector". Journal of Yasar University.
 5. AKKAYA O. (2016). "Cost Efficiency Analysis of Swedish Financial Enterprises: An Empirical Investigation". European Research on Management and Business Economics.
 6. AKÇACI T. ve AKKAYA O. (2012). "How Have FDI Flows Effected to Current Account Balance: In Turkey Case". China-USA Business Review.


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 1. AKKAYA O. (2017). Robust Nonparamtric Quantile Estimation of Efficiency Change. ECOEI.
 2. AKKAYA O. (2017). Profit and Cost Functions Analysis for The Swedish Financial System. ICOAEF.
 3. AKKAYA O. (2017). The Global Advantage Hypothesis on the Eurozone Banking System Between 1999 to 2009. ICOAEF.
 4. AKKAYA O.,ÖZER M. ve ÖZKAN Ö. (2017). The Reaction of Turkish Central Bank to the Monetary Policy of the Federal Reserve Bank. ICOAEF.
 5. AKKAYA O. (2017). Nonparametric Efficiency Analysis ınThe Eurozone Banking Sector. II.International Research Conference.
 6. AKKAYA O. (2014). “Effıcıency, Technologıcal Change and Total Factor Productıvıty in Turkısh Banking Sector. University of the West of England.
 7. AKKAYA O. (2014). Cost Efficiency Analysis of Swedish Financial Enterprises: An Empirical Investigation. 8 th Annual Meeting of the Portuguese Economic Journal Congress.
 8. AKKAYA O. (2008). Is There a Turkey J Curve? (13 Countries). 15 th World Congress of the InternatıonalEconomic Assocıatıon.
 9. AKKAYA ONUR (2006). “Sustainable Development Import In The Developing Countries Global Crisis andEffects In The Poverty (1994 Mexico, 1997 East-Asian and 2001 Turkey Crisis Analysis).UEK-TEK.
 10. HANEDAR A.Ö.,YALDIZ HANEDAR E.,BILICI Ö. ve AKKAYA O. (2006). Long Run Profit Maximization in Turkish Manufacturing Sector. International Conference on Human and Economic Research.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 1. Hanedar Ö., YALDIZ E., BİLİCİ Ö. ve AKKAYA O. (2006). "Long Run Profit Maximization in Turkish Manufacturing Sector," Papers of the Annual IUE-SUNY Cortland Conference in Economics,in: Proceedings of the Conference on Human and Economic Resources, pages 239-248 Izmir University of Economics.

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

 1. AKKAYA O. (2010). ”How Have FDI Flows Effected to Current Account Balance: In Turkey Case". Küresel Krizler ve Ekonomik Yönetisim Kongresi.
 2. AKKAYA O. (2008). "Is There a Turkey J Curve?". II. Izmir Iktisat Kongresi.
 3. AKKAYA O. (2007). “Is There a Turkey J Curve? (6 Countries)". Güncel Ekonomik Sorunlar Kongresi.
 4. AKKAYA O. ve BILICI Ö. (2005). "Türkiye’de Cari Açıgın Sürdürülebilirligi ve Bir AmpirikUygulama". I.PAMUKKALE-EKON Konferansı.
 5. HANEDAR A.Ö.,AKKAYA O. (2005). "Durağanlık Analizi Birim Kök Testleri ve Trend". DEU Yüksek Lisans Semineri. 
 6. AKKAYA O. (2005). “Bölgesel Kalkınmada Bölgesel Kalkınma Ajanslarının Rolü: Türkiye’deki Uygulamaları". I.Yerel Ekonomiler Kongresi.
 7. AKKAYA O. (2004). "Sürdürülebilir Kalkınmanın İnsan Sermayesi Boyutunda Egitim –Isgücü Iliskisinin Incelenmesi (Türkiye Uygulamasında Süreç Odaklı Model)". 2.Uluslararası Finans Zirvesi.
 8. AKKAYA O. (2004). "Küresel Piyasada Kilit Faktör:Rekabet Gücü Yüksek KOBI’ler". IGEME VII Gençlik Kurultayı.
 9. AKKAYA O. (2004). "Bölgesel Kalkınmada Tarım Sektörü Biyopark Modeli (BütüncülTarımsal Büyüme Modeli)". VII. Iktisat Ögrencileri Kongresi.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Econometrics Group (Araştırmacı): School of Economics / University of Surrey