Ünvanı

Doç. Dr.

Önder KARAKOÇ

Adı-Soyadı

Önder KARAKOÇ

Doğum Yılı ve Yeri

21.08.1975 KAMAN

Fakülte/Yüksekokul

Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu

Bölüm

Beden Eğitimi ve Spor

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

onderkarakoc@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü Myo/Yüksekokul Müdür Yardımcısı 2007-2008
Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Beden Eğitimi Ve Spor Eğitimi Bölümü Yönetim Kurulu Üyeliği 2008-2009
Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Spor Yöneticiliği Bölümü Bölüm Başkan Yardımcısı 2012-2016
Gaziantep Üniversitesi, Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu, Yönetim Kurulu Üyeliği 2014-2016

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

Türkiye Judo Federasyonu Bilim ve ARGE Kurul Üyesi 2016--Devam
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi 2004-2018
Türkiye Görme Engelliler Spor Federasyonu Teknik Kurul Üyesi 2014-2016
Türkiye Judo Federasyonu Eğitim Kurul Üyesi -Koordinatör 2008-2016
Türkiye Üniversite Sporları Judo Teknik Kurul Üyesi 2008--Devam

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Karakoç Önder (2016). The Investigation of Physical Performance Status of Visually and Hearing Impaired Applying Judo Training Program. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 10-17., Doi: doi:10.11114/jets.v4i6.1399 (Yayın No: 2626993)( ERIC )

Karakoç Önder (2016). Muscle Strength and Flexibility without and with Visual Impairments Judoka’s. International Education Studies, 9(5), 12-17., Doi: 10.5539/ies. v9n5p12 (Yayın No: 2637155) ( ERIC )

Mayda Muhammet Hakan, Karakoç Önder, Özdal Mustafa (2016). The Investigation of Some Physical, Physiological and Anthropometric Parameters of Visually Impaired and Non-impaired a National Male Judoka. Journal of Education and Training Studies, 4(6), 192-198., Doi: 10.11114/jets. v4i6.1444 (Yayın No: 2756117) (ERIC )

Taşkın Cengiz, Karakoç Önder, Taşkın Mine, Dural Murat (2016). Analysis of Reaction Times and Aerobic Capacities of Soccer Players According to Their Playing Positions. Journal of Education and Training Studies, 4(8), 23-26. Doi: 10.11114/jets.v4i8.1542 (Yayın No: 2761009) ( ERIC )

Karakoç Önder, Taşkın Cengiz, Yüksek Selami, Özçöven Mert (2015). Examining Hand Grip Strength in Different Sports. International Journal of Sport Studies, 5(10), 1132-1136. (Yayın No: 1663901)

Karakoç Önder, Taşkın Cengiz, Budak Maya (2015). İşitme Engelli Olan ve Olmayan Judocularda Kas Kuvvetinin İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 220-228. (Yayın No: 1661690)

Taşkın Cengiz, Karakoç Önder, Ahmet Sanıoğlu, Taşkın Mine (2015).  Investigation of postural balance control in judo and handball players. Turkish Journal of Sport and Exercise, 17(1), 92-95., Doi: 10.15314/TJSE.2015112544 (Yayın No: 1661716)

Taşkın Cengiz, Karakoç Önder, Yüksek Selami (2015). İşitme Engelli Voleybol ve Hentbol Erkek Sporcuların Statik Denge Performans Durumlarının İncelenmesi. Akademik Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3(17), 248-255. (Yayın No: 1661704)

Savucu Yüksel, Karakoç Önder, Yücel Ali Serdar,Erdemir İbrahim,Karadağ Mustafa,Arslan Fethi (2016). Investigation of Some Physical Parameters of Elite Hearing Impaired Judo and Taekwondo Athletes. Advances in Environmental Biology, 10(3), 157-160. (Yayın No: 2827307) (ISI-Thomson-Reuters)

Cengiz Taşkın, Önder Karakoç, Ali Kemal Taşkın, Ubeyde Gülnar, Cemalettin Budak (2017). Effects of 8-Week Aerobic Exercise On Hemoglobin Concentration and Oxygen Saturation In 10-12 Year-Old Obese Children. International Journal of Current Research.

Önder Karakoç, Pamela S Haiback, Cengiz Taşkın, Halil Taşkın(2017). Relatıonship Between Body Composıtıon and Muscle Strength In Early Adolescence Goal-Ball Playerswıth Visual Impairments. Science, Movement and Health.

Ahmet Uzun, Önder Karakoç (2017). The Effects of Ten Weekly Plyometric Training of Judokas on Anaerobic Power. Journal of Education and Training Studies. ( ERIC )

Kocabaş Ramazan, Namıduru Emine Siber, Karakoç Önder, Bagçecı Adnan Menderes, Erenler Alı Kemal, Örkmez Mustafa, Akan Müslüm, Erdemlı Hacı K,Taysı Seyithan, Tarakçıoğlu Mehmet (2018). The acute effects of interval exercise on oxidative stress and antioxidant status in volleyball players. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness https://doi.org/10.5539/ies.v11n6p1 (Yayın No: 2866651) (Science Citation İndex Expanded)

E Nacaroğlu, O Karakoç, 2018. Effects of Eight Week Plyometric Study on the Balance Performance of Hearing Impaired Athletes. 8May 2018 International Education Studies volume 11 issue 6 (ERIC).

Mert Özçöven ve Önder Karakoç (2019)   Effect Of 12-Week Swimming Exercise on Physica Performance in Preparatory School Students At Naval Academy (NA) Ss, 820-834 Doi Number ttp://dx.doi.org/10.31576/smryj.290 (ISI)

Önder Karakoç, M. Fatih Karahüseyinoğlu  (2019)   The Impact Of 8-Week Balance and Coordination Training to The Performance Of Deaf Judokas Ss, 899-908 

Doi Number :http://dx.doi.org/10.31576/smryj.293 (ISI)

Karakoç Önder, Yüksek Selami, Aydın Ali Dursun, Yetiş Ümit, Baydil Bilgehan (2011). Milli Takım Düzeyindeki Erkek Judocuların Kulüplerindeki Antrenörlerinde Gözlemledikleri Etik Dışı Davranışlar. Kastamonu Eğitim Dergisi, 19(1), 321-333. (Kontrol No: 698766)


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Dağlıoğlu Önder, Karakoç Önder, Hazar Muhsin, Biçer Süreyya Yonca, Yıldırım Yunus (2005). Comparıson Of Some Physıological And Physıcal Parameters İn Turkısh And Azerbaıjanmale Judoist. 13th İnternational Congress On Physical Education And Sport(351), 225-225. (Özet Bildiri)(Yayın No:2025570)

Karakoç Önder (2006). Rekreatif Etkinlik Olarak Yaratıcı Dramanın Duygusal Zekâ Gelişimine Etkisinin İncelenmesi. 9. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Muğla -2006(P-018), 47-49. (Poster)(Yayın No:2027473)

Karakoç Önder, Çoban Bilal, Konar Nurettin (2010). İşitme Engelli Milli Sporcular İle Spor Yapmayan İşitme Engellilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Araştırılması. 11. Uluslararası Spor Bilimleri Kongresi Antalya(P6-H7) (Özet Bildiri)(Yayın No:2029166)

Karakoç Önder, Çoban Bilal (2011). An İnvestigation About The Levels Of Self Respect Of Deaf-Handicapped Judo National Athletes And Deaf Handicapped Who Are Not İnvolved İn Sports. The 2nd Poster Exhibition Of Research European Judo Union, Research Symposium.Poster Presentation. (Poster) (Yayın No:743032)

Karakoç Önder, Bahadır Ziya, Yüksek Selami, Karakoç Berna (2011). The Unethical Behaviors Which Female Judokas İn National Team Observe On Club Trainers. The 2nd Poster Exhibition Of Researcheuropean Judo Union, Research Symposium (Poster) (Yayın No:742800)

Karakoç Önder, Gacar Atalay, Yüksek Selami (2011). Researching State Anxiety Levels Of Turkey And Different Countries' National Judo Team Athletes Before Competition. The 2nd Poster Exhibition Of Research European Judo Union, Research Symposium.Poster Presentation (Poster) (Yayın No:743335)

Mendeş Bekir, Eda Mendeş, Karakoç Önder (2012). 10-15 Yaş Grubu İşitme Engelli Judocuların Vki Ve Reaksiyon Zamanı İlişkisinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Herkes İçin Spor Ve Spor Turizmi Kongresi (Poster) (Yayın No:2034351)

Savucu Yüksel, Karakoç Önder, Erdemir İbrahim, Karadağ Mustafa, Arslan Fethi (2014). Türkiye İşitme Engelliler Judo Ve Taekwondo Milli Takımı Sporcularının Bazı Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesi. 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi Ve Spor Kongresi (122), 122-122. (Özet Bildiri) (Yayın No:2035494)

Karakoç Önder (2014). Paralympic Ve Deaflympic Oyunlara Farklı Perspektiften Bakış. 2. Uluslararası Engellilerde Beden Eğitimi Ve Spor Kongresi (114), 114-114. (Özet Bildiri) (Yayın No:2035869)

Karakoç Önder, Karahüseyinoğlu Mehmet Fatih (2014). The Effect Of 8-Week Balance And Coordination Training On The Performance Of Deaf Judokas. 13th International Sports Sciences Congress, Selçuk University, November 7-9, 2014 At Rixos Hotel İn Konya. (Poster) (Yayın No:1661720)

Karakoç Önder, Ceylan Halil İbrahim, Eken Özgür (2015). Determination In Some Physical And Physiological Parameters Of The Visually Impaired Judo National Team’ Sportmen. Internatıonal Balkan Sport Scıences Congress(Ibssc 2015)Edırne - 3th - 6th May 2015, 201518(18), 23-23. (Özet Bildiri)(Yayın No:2039410)

Alıncak Hatice, Alıncak Fikret, Karakoç Önder (2015). An Investıgatıon Of Gaziantep Metropolıtan Munıcıpalıty Sports Team Footballers’ Nutrıtıonal Informatıon And Habıts. The 8th International Conference İn Physical Education, Sport And Physical Therapy -2015 (Poster) (Yayın No:2038487)

Taşkın Cengiz, Karakoç Önder, Taşkın Ali Kemal, Budak Cemalettin (2016). 10-12 Yaş Obez Çocuklarda 8 Haftalık Aerobik Egzersizin Hemoglobin Konsatrasyon Ve Oksijen Satürasyon Düzeyleri Üzerine Etkisinin İncelenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2687185)

Taşkın Cengiz, Karakoç Önder, Taşkın Ali Kemal (2016). Orta Yaş Sedanter Kadınlarda Oksijen Satürasyon Düzeylerinin Vücut Kitle İndeksine Göre İncelenmesi. 1. Uluslararası Kadın Çocuk Sağlığı Ve Eğitimi Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2687208)

Alıncak Fikret, Karakoç Önder, Taşkın Cengiz (2016). Kurash (Kuraş) Ve Judo Sporlarının Benzer Ve Farklı Yönlerinin İncelenmesi. Iıı. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu Ve Oyunları (Özet Bildiri) (Yayın No:2687280)

Karakoç Önder, Taşkın Cengiz, Alıncak Fikret (2016). İşitme Engelli Erkek Güreşçi Ve Judocuların Bazı Fiziksel, Fizyolojik Ve Antropometrik Parametrelerinin İncelenmesi. Iıı. Uluslararası Geleneksel Türk Güreşleri Sempozyumu Ve Oyunları (Özet Bildiri) (Yayın No:2687264)

Akay Hamza, Karakoç Önder (2016). Judo Ve Aba Güresi Sporlarının Benzer Ve Farklı Yönlerinin İncelenmesi. 3. Uluslararası Spor Bilimleri Ve Turizm Ve Ögrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2906603)

Isleyen Gamze, Dağlıoğlu Önder, Karakoç Önder, Daglıoglu Taner, Bozdogan Zeynep (2016). Yüzücülerde Pliyometrik Egzersizin Oksijen Saturasyonu Üzerine Etkileri. 3. Spor Bilimeri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi (Özet Bildiri) (Yayın No:2906642)

Alıncak Fikret, Karakoç Önder, Akcan Fırat (2016). Beden Eğitimi Öğretmeni Adaylarının Engelliler İçin Beden Eğitimi Ve Spor Dersine Yönelik Görüşlerinin Değerlendirilmesi. Evaluatıon Candıdates Of Physıcal Educatıon Teachers View About Dısabled Sports Opınıon For The Course. II. International Education And Social Science Symposium İn Türkisk Cultural Area.(Tam Metin Bildiri)

Bağıran Yasemin, Dağlıoğlu Önder, Karakoç Önder, Dağlıoğlu Taner, Çamlıgüney E.Filiz (2017). Judocularda Pliyometrik Antrenmanın Aerobik Ve Anaerobik Güç Parametrelerine Etkisi The Effect Of Plyometric Training On Aerobic And Anaerobic Power Parameters İn Judokas “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi ”Burdur/Türkiye

İşleyen Gamze, Dağlıoğlu Önder, Dağlıoğlu Taner, Karakoç Önder, Yüksek Selami (2017). Sedanter Kadınlarda Aerobik Egzersiz Programının Fiziksel Uygunluk Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Investigation On The Effects Of Aerobic Exercise Programme On The Fitness Parameters “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi”Burdur/Türkiye

Öztütüncü Saadet, Karakoç Önder, Taşkın Cengiz (2017). Elit Ve Amatör Spor Yapan Adelösan Sporcularda Anaeorobik Güç Parametrelerinin Incelenmesi. Investigation Of Anaerobic Power Parameters İn Elite And Amateur Sports Adolescent Athletes “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi “Burdur/Türkiye

Karka Mert, Karakoç Önder, Taşkın Cengiz, Karakoç Berna, Dağlıoğlu Taner (2017). Ferdi Ve Takım Sporları Yapan Çeşitli Branşlardan Sporcuların Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi.Evaluation Of Levels Of Coping Stress İn Athletes İn Different Branches Performing Individual Or Team Sports “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi”Burdur/Türkiye

Gezgiç Ayten, Karakoç Önder, Dağlıoğlu Önder, Karakoç Berna, Taşkın Cengiz (2017). Gaziantep İlinde Spor Merkezlerine Devam Eden Bireylerin Spordan Ve Spor Merkezlerinden Beklentilerinin İncelenmesi. Evaluation Of Expectations Of Individuals Attending To Sports Centers From Sports And Sportcenters İn Gaziantep City “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi”Burdur/Türkiye

Özçöven Mert, Karakoç Önder, Dağlıoğlu Önder, Yüksek Selami, Taşkın Cengiz (2017). Judocularda Sürat Antrenmanının Fiziksel ve Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi. Investigation Of The Effects Of Speed Training On Physical And Force Parameters Of Judokas “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi”Burdur/Türkiye

Ergenekon Berat, Karakoç Önder, Dağlıoğlu Önder, Karakoç Berna, Taşkın Cengiz (2017). Ferdi Ve Takım Sporları Yapan Beden Eğitimi Ve Spor Yüksekokulu Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Düzeylerinin İncelenmesi. Coping Stress İn Students Of Physical Training And Sports Academy: Comparison Of Student Athletes Performing Individual Sports And Team Sports “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi” Burdur/Türkiye

Özçöven Mert, Karakoç Önder, Taşkın Cengiz, Önder, Dağlıoğlu, Yüksek Selami (2017). Judo ve Karate Sporcularının Fiziksel Ölçüm Parametrelerinin İncelenmesi. Evaluation Of Physical Parameters Of Judo And Karate Atheletes “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi”Burdur/Türkiye

Vural Mehmet, Konar Nurettin, Karakoç Önder (2017). Spor Yapan Ve Yapmayan İşitme Engellilerde Bazı Fiziksel Ve Motorik Özelliklerin Değerlendirilmesi Observation Of Some Physical And Motoric Features İn Sports And Non-Sports Hearing Impaired “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi”Burdur/Türkiye

Özaygut Kübra, Karakoç Önder, Karakoç Berna, Dağlıoğlu Taner (2017). Gaziantep İli Karate Sporcularının Antrenörleri İle İlişkilerinin İncelenmesi. Evaluation Of Relations Of Karate Athletes With Their Trainers İn The City Of Gaziantep “4. Uluslararası Spor Bilimleri Turizm Ve Rekreasyon Öğrenci Kongresi “Burdur/Türkiye

Yüksek Selami, Güler Mehmet Şirin, Karakoç Önder, Eroğlu Hüseyin, Ayan Vedat (2017). Temel Basketbol Antrenmanlarının 8-12 Yaş Grubu Erkek Çocukların Temel Motorik Becerileri Üzerine Etkisi", The International Balkan Conference İn Sport Sciences, Bursa, Türkiye, 21-23 Mayıs, Pp.39-39.

Karakoç Önder, Taşkın Cengiz, Karakoç Berna (2017). İşitme Ve Görme Engelli Erkek Judocuların Anaeorobik Güç Ve Fiziksel Parametrelerinin İncelenmesithe Investigation Of (Physical Parameter And Anaerobic Power Of Visually Impaired Anddeaf-Impaired Male Judoka) Dünya Spor Bilimleri Araştırmaları Kongresi.Manisa, Türkiye, C:498.S:58923-26.11.2017.

Karakoç Önder, Haiback Pamela, Taşkın Cengiz, Taşkın Halil (2017).Relatıonshıp Between Body Composıtıon And Muscle Strength In Early Adolescence Goal-Ball Playerswıth Vısual Impaırments. Xvııth International Conference Perspectives İn Physical. Costanta /Romanya

 Selami Yüksek, Mehmet Şirin Güler, Önder Karakoç, Hüseyin Eroğlu, Vedat Ayan (2017).  Temel Basketbol Antrenmanlarının 8-12 Yaş Grubu Erkek Çocukların Temel Motorik Becerileri Üzerine Etkisi. The International Balkan Conference İn Sport Sciences.

Hamza Akay, Cengiz Taşkın, Önder Dağlıoğlu, Berna Karakoç, Önder Karakoç (2018). Judocularda Çabuk Kuvvet Antrenmanının Bazı Kuvvet Parametreleri Üzerine Etkilerinin İncelenmesi Investigation Of The Effects Of Quick Power Training On Physical And Force Parameters Of Judokas 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress

Furkan Kılıç, Önder Karakoç (2018). 11-15 Yaş Çocuklarda Temel Judo Eğitiminin Dinamik Ve Statik Denge Üzerine Etkisi- Effects Of Basic Judo Trainings On Thestatic And Dynamic Balance Of The Kids Aged Between 11-15 Years 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress

Çağrı Güzelsoy, Berna Karakoç, Önder Dağlıoğlu, Önder Karakoç, Cengiz Taşkın (2018). Judocularda 8 Haftalık Pliometrik Antrenmanın Anaerobik Güç Üzerine Etkisi-The Effect Of 8-Week Plyometric Training On Anaerobic Power İn Judokas 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress, 2018.

Furkan Kılıç, Berna Karakoç, Cengiz Taskın, Önder Karakoç (2018). 11-16 Yaş Aralığında Judo Ve Tekvando Sporu Yapan Sporcularda Anaeorobik Güç Parametrelerinin İncelenmesi - Examining The Anaerobic Power Parameters Of Athletes Doing Judo And Taekwondo Between 11-16 Years Old 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress, 2018.

Çağrı Güzelsoy, Taner Dağlıoğlu, Önder Karakoç, Önder Dağlıoğlu (2018). Judocularda Kısa Süreli Supramaksimal Egzersizin Oksijen Saturasyonuna Akut Etkisi - Acute Effect Of Short-Term Supramaximal Exercise On Oxygen Saturation İn Judokas 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress

Gamze İşleyen, Ayşe Yılmaz, Taner Dağlıoğlu, Önder Karakoç, Önder Dağlıoğlu (2018)Sedanter Erkeklerde Elektromyostimülasyon Antrenmanının Vücut Yağ Yüzdesi Üzerine Etkisi - The Effect Of Electromyostimulation Training On Body Fat Percentage İn Sedentary Men 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress

Cengiz Taşkın, Özgür Levent Sincar, Önder Karakoç, Mustafa Arslan, Emre Ceylan, Erhan Yılmaz(2018)Adolesan Kadınlarda Reaksiyon Zamanı İle Boy Uzunluğu İlişkisinin İncelenmesi - The Research Of The Correlate Between Reaction Time And Tallstature Of Women Adolescent 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress.

Cengiz Taşkın, Erhan Yılmaz, Önder Karakoç, Özgür Levent Sincar, Mustafa Arslan, Emre Ceylan (2018). 10-12 Yaş Çocuklarda Reaksiyon Zamanı İle Obezite Arasındaki İlişkinin İncelenmesi-Analyzing The Correlation Between Reaction Time And Obesity Among 10-12 Tears Old Youngsters 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress .

Cengiz Taşkın, Emre Ceylan, Önder Karakoç, Erhan Yılmaz, Özgür Levent Sincar, Mustafa Arslan(2018)Basketbolcularda Oyun Pozisyonlarına Göre Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi -The Examination Of The Reaction Time Of Basketball Players According To Their Positions 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress

Cengiz Taşkın, Mustafa Arslan, Önder Karakoç, Emre Ceylan, Erhan Yılmaz, Özgür Levent Sincar (2018). Masa Tenisi Ve Badminton Bayan Sporcularının Reaksiyon Zamanlarının İncelenmesi - The Research About The Time Of Reaction Of Women Players İn The Table Tennis And Badminton 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress

Hamza Akay, Önder Karakoç(Poster) (2018). Adolesan Dönemi Judocu Çocuklarda Denge Antrenmanlarının Reaksiyon Zamanı Üzerine Etkisi Effects On Reactıon Tıme Of Balance Traınıngs In Adolescent Perıod Judoka Chıldren 5. International Sport Sciences, Turizm And Recreation Student Congress


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uzun Ahmet, Karakoç Önder, Göksu Ömer Can, Yüksek Selami (2018). Effect of the plyometric training on static balance of judokas.  İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi.

Taşkın Cengiz, Karakoç Önder, Nacaroğlu Ersin, Budak Cemalettin (2015). Futbolcu çocuklarda seçilmiş motorik özellikler arasındaki ilişkinin incelenmesi. Spor ve Performans Araştırmaları Dergisi.

Karakoç Önder, Yüksek Selami, Aydın Ali Dursun, Yetiş Ümit, Baydil Bilgehan (2011). Milli takım düzeyindeki erkek judocuların kulüplerindeki antrenörlerinde gözlemledikleri etik dışı davranışlar. Kastamonu Eğitim Dergisi.


Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Taskın Cengiz, Karakoç Önder, Nacaroğlu Ersin, Budak Cemalettin (2015). Futbolcu Çocuklarda Seçilmiş Motorik Özellikler Arasındaki İlişkinin İncelenmesi. Spor Ve Performans Araştırmaları Dergisi, 6(2), 101-107. Doi: 10.17155/Spd.74072 (Kontrol No: 1661643)

Karakoç Önder, Çoban Bilal, Konar Nurettin (2010). İşitme Engelli Milli Sporcular İle Spor Yapmayan Isitme Engellilerin Benlik Saygısı Düzeylerinin Karşılaştırılması, Selçuk University Journal Of Physıcal Education And Sport Science. 14(1):12-17

Kocabaş Ramazan, Karakoç Önder (2013). Egzersizde Yaşa Bağımlı Oksidadif Stres Cevabı. XIII. Ulusal Klinik Biyokimya Kongresi(P-56), 100-100. (Yayın No:2037384)

A Uzun, Ö Karakoç, Ö.C Göksu, S Yüksek (2018) Effect Of The Plyometric Training On Balance Of Judokas. İstanbul Üniversitesi Spor Bilimleri Dergisi 8 (1), 49-57.


Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Judo Öğreniyorum (2014). Karakoç Önder, Spor Yayınevi, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 138, ISBN:978-9944-379-49-6, Türkçe (Bilimsel Kitap), (Yayın No: 1585217).


Diğer YayınlarPROJELER


·       İşitme Engelli Voleybolcularda 10 Haftalık Denge ve Koordinasyon Antrenmanlarının Performans Üzerine Etkileri. Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Araştırmacı, 21/08/2013 - 17/03/2015 (ULUSAL)

·       100 İşitme Engellinin Spora Kazandırılması Projesi. Kalkınma Bakanlığı, Danışman (Yürütücü), 05/01/2010-10/02/2011 (ULUSAL)

·       Türkiye'nin Sessiz Şampiyonları Olacağız. Kalkınma Bakanlığı, Danışman (Yürütücü ), 04/03/2011 - 15/07/2012 (ULUSAL)

·       Sporla Engelleri Aşıyoruz. Kalkınma Bakanlığı, Eğitmen, 05/03/2013-05/03/2014 (ULUSAL)

·       Sporla Tanış Projesi, Eğitmen, 15/12/2014 (ULUSAL)

·       Bizi SODES’le fark edeceksiniz. Kalkınma Bakanlığı, Danışman, 10/03/2013 (ULUSAL)

·       Bizi SODES’le fark edeceksiniz. Kalkınma Bakanlığı, Danışman, 27/12/2016 (ULUSAL)


ÖDÜLLER


·       İşitme Engelliler Dünya Judo Şampiyonası Erkekler Takım 1.Si, Teknik Direktör, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, 2016.

·       Sporda Üstün Başarı Ödülü(Milli Takım Teknikdirektörü), Gençlik Ve Spor Bakanlığı, 2015.

·       Sporda Üstün Başarı Ödülü(Milli Takım Teknik Direktörü), Gençlik Ve Spor Bakanlığı, 2013.

·       Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi, Yurtdışı Bursu,2011 ,U.K .

·       Türkiye Judo Federasyonu, Yurtdışı Bursu,2012-2015 ,U.K .

·       Milliyet Gazetesi Sporun Altın Listesi Judo Branşı Yılın Sporcusu Ödülü, Milliyet Gazetesi, 1998.


DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER