Öğr. Gör. Ömer Mehmet ULUSOY Ömer Mehmet ULUSOY
İslami İlimler Fakültesi
Kur\\\'ân-ı Kerîm Okuma ve Kıraat İlmi Anabilim Dalı
omehmet.ulusoy@kilis.edu.tr