Ünvanı

Arş. Gör.

Ömer FIRAT

Adı-Soyadı

Ömer FIRAT

Doğum Yılı ve Yeri

Adıyaman

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Matematik

Yabancı Dil

E-posta/Web

ofirat@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

1540

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

-

Yüksek Lisans

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ

-

Doktora

SELÇUK ÜNİVERSİTESİ

-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Solution of Conformable Fractional Partial Differential Equations by Reduced Differential Transform Method, Açan Ömer,Fırat Ömer, Selcuk Journal of Applied Mathematics,2017.

Conformable variational iteration method,acan omer,Fırat Ömer, New Trends in Mathematical Science,2017.

Conformable variational iteration method, conformable fractional reduced differential transform method and conformable homotopy analysis method for non-linear fractional partial differential equations,Fırat ömer, Waves in Random and Complex Media,2018.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Conformable Variational Iteration Method for Fractional Ordinary Differential Equations,3rd international researchers, statisticians and young statisticians congress,2017.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Ö Fırat, Blasius denkleminin nümerik yöntemle çözülmesi,XXVI Ulusal Matematik sempozyumu,4-7 Eylül 2013, Diyarbakır.

Ö Fırat, Dördüncü mertebeden Runge-Kutta metodunun elde edilişi ve uygulanışı, 27. Ulusal Matematik Sempozyumu, 26-29 Ağustos 2014, Yeditepe Üniv., İstanbul.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER