Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Nazım Gökel

Adı-Soyadı

Nazım Gökel

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

ngokel@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Yeditepe Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Felsefe

1997-2002

Yüksek Lisans

Boğaziçi Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe

2002-2005

Doktora

Boğaziçi Ünv., Sosyal Bilimler Enstitüsü, Felsefe

2005-2013

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Arş. Gör.

Boğaziçi Üniversitesi, Felsefe Bölümü

2007-2010

Öğr. Gör. Dr.

Yeditepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü

2013-2015

Öğr. Gör. Dr.

Yeditepe Üniversitesi, Bilişsel Bilimler Yüksek Lisans Programı

2014-2015

Öğr. Gör. Dr.

İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü

2013-2015

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Kant'ta Saf Ahlakın Sınırları

Doktora Tezi

Zihin ve Temsil

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

ARAŞTIRMA VE İLGİ ALANLARI

Zihin Felsefesi                                                                                                                                

20.yy. zihin felsefesi, zihinsel temsil kuramları, yapay zihin, işlevselcilik ve neo-işlevselcilik, düşünce dili, imgelem, bilinç, yönelimsellik, meta-temsil ve benlik, Platon, Aristoteles, Descartes, Kant, Brentano, Husserl.                                       

Metafizik

Realizm, anti-realizm, tümeller ve özellikler, olanaklı dünyalar, Platon, Aristoteles, Descartes, Kant.

Etik

Kant’ın ahlak kuramı, Aristoteles’in erdem kuramı, Varoluşçu ahlak kuramı, Zen Budizmi, Rousseau.

Dil Felsefesi                                                                                                                                    

Frege, Russell, Wittgenstein, Davidson, Kripke, anlam, gönderim, sunum kipleri ve temsil.

 İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

Bölüm Başkanı 2016-2020

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 “Kant’ın Saf Ahlak Sisteminde bir Sarsıntı: Kant-Herbert mektuplaşmasının yakın analizi”, Felsefelogos, 32 (Ocak, 2007), s. 135-145. (Philosopher’s Index)

 “İşlevselciliğin Platonik Rengi”, Felsefelogos, 60 (Nisan, 2016/1 (20)), s. 29-47. Editör: Kaan Özkan. Fesatoder Yayınları, İstanbul (Philosopher’s Index)

 “Behaviorism: Dead or Alive?”, Kaygı, 29 (Kasım/2017), s. 215-224.

 “Yalnız Gezerin Temsil Rehberi: Nesne, Temsil ve Zihin”, Felsefelogos, 65 (2017), s. 43-65.

 “The Trouble of Misrepresentation in Dretske’s Information-Theoretic Account.” Kaygı (31) (2018), 174-188.

 “Bellekte Dilsel Bağlam Bağımlılığı Sorunlarına Düşünce Dili Hipotezi Bir Çözüm Sunabilir Mi?”, Yazarlar: (1) Simay İkier & (2) Nazım Gökel, Kaygı 18/1 (2019), s. 134-153.

 “Bir Sunum Kipi Olarak Sinn”, Beytülhikme 9 (3) (2019), s. 651-671.

 “Betimlemeci ve Nedensel Kuram Arasında”, FLSF Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi 28, (2019), s. 345-368.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

 “Artificial Psychology, Functionalism and Mental Representation.” Procedia - Social and Behavioral Sciences Vol. 82 (3 July 2013), s. 12-18. [ScienceDirect, Scopus, ISI Web of Science]

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

 “Zihin Metafiziği,” Metafizik: Kavram ve Problemleriyle Varlık Felsefesi (Ed. A. Kadir Çüçen) kitabının içinde, 261-288. Bursa: Sentez Yayıncılık, 2018.

 

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

 “On Multiple Representability and Nature of Representation”. Kocaeli Üniversitesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi (2009/2), s.75-85. Kocaeli Üniversitesi Matbaası. (Hakemli-Ulusal Dergi)

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer Yayınlar

 “The Limits of Pure Ethics in Kant” Mayıs, 2005. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi. PHIL 2005 G65 Reference Section. (Yüksek Lisans Tezi)

 “Mind and Representation”, Haziran, 2013. Boğaziçi Üniversitesi Kütüphanesi. PHIL 2013 G65 Reference Section. (Doktora Tezi)

 Le Guin, Ursula K. “Cinsiyet gerekli midir: tetkik (1976/1987),” Dancing at the Edge of the World: Thoughts on Words, Women, Places (New York: Grove Press, 1989, s. 7-16) kitabının içinde. Çev. N. Gökel. Felsefelogos, 38, Şubat: 2010.PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Kant Mini-Symposium #5: Themes from Kant’s Ethics and Political Philosophy. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul, 3 Haziran 2006. Konuşma Başlığı: “Kant on the nature of the feeling of respect” (Kant’ta saygı duygusunun doğası)


Yeditepe Felsefe Bölümü Konferansları. Yeditepe Üniversitesi, İstanbul, 18 Nisan 2007. Konuşma Başlığı: “Kant’ın Saf Ahlak Sisteminde bir Sarsıntı: Kant-Herbert mektuplaşmasının yakın analizi”


Kant in Ankara: Metaphysics and Morals. Bilkent Üniversitesi, Ankara, 24 Haziran 2008 [Uluslararası Konferans]. Yorum: “On Lucas Thorpe’s paper ‘Kant and The Problem of Other Minds’” [participation as a respondent] (Lucas Thorpe’un ‘Kant ve Diğer Zihinler Sorunu’ makalesine bir yorum) [davetli yorumcu olarak katılım]


World Conference on Psychology and Sociology. Queen Elizabeth Elite Suite Hotel, Antalya, 28 Kasım 2012 [Uluslararası Konferans]. Konuşma Başlığı: “Artificial Psychology, Functionalism and Mental Representation” (Yapay Zihin, İşlevselcilik ve Zihni Temsil)


XXIII World Congress of Philosophy. National and Kapodistrian University of Athens, School of Philosophy, Atina/Yunanistan, 7 Ağustos 2013 [Uluslararası Konferans]. Konuşma Başlığı: “Against the Platonic Ideology of Functionalism” (İşlevselciliğin Platonik İdeolojisine Karşı)


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü Paneli. İstanbul, 12 Aralık 2013. Konuşma Başlığı: “Zihin Felsefesi ve Zihinsel Temsil”


İstanbul 29 Mayıs Üniversitesi, Felsefe Bölümü. İstanbul, 24 Nisan 2014. Konuşma Başlığı: “Yeni Bir Zihin Kuramına Doğru: Giriş”


İstanbul Üniversitesi, Felsefe Bölümü. İstanbul, 15 Ekim 2014. Konuşma Başlığı: “İşlevselciliğin Platonik Rengi”


Felsefe Günleri I. Nörofelsefe-Mantık Çalışmaları Topluluğu. İzmir/Urla, 25 Ekim 2014. Konuşma Başlığı: “İşlevselciliğin Platonik Rengi”


“Thinking the Same: A Workshop on Mental Files,” Boğaziçi Üniversitesi, 15-17 Eylül 2015. Wednesday, September 16th. 10.30 – 12.00 David Papineau (KCL, London) “Public and Private Concepts” Oturum Başkanı: Nazım Gökel


Denkel Colloquium. Boğaziçi Üniversitesi. İstanbul, 19 Aralık 2015. Konuşma Başlığı: “Object, Representation and Mind” [Nesne, Temsil ve Zihin]


International Conference on Humanities and Cultural Studies, Prag, Çek Cumhuriyeti, 6-10 Kasım 2016. Konuşma Başlığı: “Information and Representation” [Enformasyon ve Temsil]

 


II. Uluslararası Felsefe, Eğitim, Sanat ve Bilim Tarihi Sempozyumu, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, 3-7 Mayıs 2017. Konuşma Başlığı: “Behaviorism and Dispositions” [Davranışçılık ve Eğilimler]


26th European Society for Philosophy and Psychology, University of Rijeka, Hırvatistan, 10-13 Eylül 2018. (İkinci Yazar) Konuşma Başlığı: “Context Dependency and Memory” [Bağlam Bağımlılığı ve Bellek]


3. Uluslararası Sanat ve Estetik Sempozyumu, Gaziantep Üniversitesi, 4-6 Nisan 2019. Konuşma Başlığı: “Aesthetics and Morality: Thinking About Goethe’s Wilhelm Meister’s Apprenticeship” [Goethe’nin Wilhelm  Meister’ın Çıarklık Yılları Hakkında Düşünme]


27th European Society for Philosophy and Psychology, Titiana Hotel, Atina-Yunanistan, 5-08 Eylül 2019. Konuşma Başlığı: “On Aristotelian Insights About Content” [İçerik Hakkında Aristotelesçi Yaklaşımlar Üzerine]