Ünvanı

Dr. Öğr. Üyesi

Nehir Gündoğdu

Adı-Soyadı

Nehir Gündoğdu

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Fen-Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Sosyoloji

Yabancı Dil

E-posta/Web

nehirgundogdu@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Gazi Üniversitesi/ Eğitim Fakültesi / Okul Öncesi Öğretmenliği

2004-2008

Yüksek Lisans

Warwick Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Toplumda Çocukluk

2010-2011

Doktora

Warwick Üniversitesi / Eğitim Fakültesi / Eğitim

2012-2016

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Dr. Öğr. Üyesi

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2017-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Erken Eğitim,  Sosyal Kabul, Toplumsal Cinsiyet Rolleri


Doktora Tezi

Kimlik, Çocukluk Sosyolojisi, Toplumsal Cinsiyet, Okul Öncesi Eğitim, Milliyetçilik, Nitel araştırma yöntemleri, Eğitim Sosyolojisi.


Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Gündoğdu, N. (2016) Hegemonic Masculinity in Preschool Classroom. Gender and Education Association Biennial Interim Conference 2016, Linköping, Sweden.


Gündoğdu, N. (2015) Children are too young to think about their gender roles’: Preschool teachers’ views on children’s gender identities. International Conference on Gender and Education, Bloomington, US.


Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Erdoğan, E. ve Gündoğdu, N. (2020) Türkiye’de Feminist Yöntem. İstanbul: Metis Yayıncılık.


Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER