Ünvanı

Doç. Dr.

Necati DEMİR

Adı-Soyadı

Necati DEMİR

Doğum Yılı ve Yeri

1954 / Kahramanmaraş

Fakülte/Yüksekokul

Fen Edebiyat Fakültesi

Bölüm

Felsefe

Yabancı Dil

İngilizce

E-posta/Web

necati.demir@kilis.edu.tr

Telefon/Faks

0 348 822 23 50 / 1412

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Felsefe Bölümü Sistematik Felsefe ve Mantık Anabilim Dalı

1972-1978

Yüksek Lisans

Erciyes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Mantık Anabilim Dalı

1989-1991

Doktora

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

1996-2004

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

Öğretmen

Milli Eğitim Bakanlığı

1978-1995

Öğr. Gör.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi

1995-2010

Dr. Öğr. Üyesi

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2010-2019

Doç. Dr.

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi

2019-2021

Doç. Dr.

Kilis 7 Aralık Üniversitesi

2021-

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Hilmi Ziya Ülken'in Ahlak Anlayışı

Doktora Tezi

Ernst Cassirer'de İnsanın Anlamı

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

ÖZDEMİR ÖMER FARUK, (2013). William Alston'un din dili görüşü, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

BALLIKAYA CİHAN, (2015). XIX. yüzyıl pozitivist düşünürlerinden Auguste Comte ve Emile Durkheim'da din, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

TÜLÜCE HÜSEYİN ADEM, (2016). Georg Wilhelm Friedrich Hegel'in estetik anlayışı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

SOYLU HADİSE BETÜL, (2019). Türkiye'de feminizm hareketi ve İslam'ın kadına bakışı, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

CİHAN HALİL, (2019). Küreselleşme ve sivil toplum ilişkisi: Türkiye'deki sivil toplum kuruluşlarının uluslararası kurban organizasyonları hakkında sosyolojik bir araştırma, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi->Sosyal Bilimler Enstitüsü->Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları

Felsefe Tarihi / 20. Yüzyıl Felsefesi / Bilim Felsefesi / İnsan FelsefesiİDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KSÜ İlahiyat Fakültesi Felsefe Tarihi Anabilim Dalı Başkanı 2019-2021
KSÜ Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölüm Başkanı 2016-2019

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEMİR NECATİ (2004). İnsan Hakkındaki Bazı Felsefi Görüşler. Felsefe Dünyası(40), 77-93.

Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

DEMİR NECATİ (2018). Yetkin ya da Model İnsan Kavramına Bir Düşünsel Yaklaşım. Uluslararası İslam ve Model İnsan Sempozyumu, 1, 181-194.

DEMİR NECATİ (2018). Uygarlığımıza Özgü Estetik Bilimin Kuramsal Temellerini Oluşturma Çabası. 2. Uluslararsı el-Ruhâ Sosyal Bilimler Kongresi

DEMİR NECATİ (2017). Sosyal Bilimler de Pozitif (Nesnel) Bilimler Gibi Genel - Geçer Yasalara Ulaşabilirler mi?. 3. Uluslararası Sosyal Bilimler Kongresi

DEMİR NECATİ (2017). Gazi ve Şehitlerin Maraş’ın Kurtuluşundaki Katkıları Bağlamında Afşin’in Yakın Tarihinden (1910-1960) Kesitler. Milli Mücadele Döneminde Maraş Sempozyumu

DEMİR NECATİ (2016). Devleti Putlaştırmak Ya da Şeytanlaştırmak Eğitimsizliğin Sonucu mudur. Uluslararası 7. Eğitim Yönetimi Forumu

DEMİR NECATİ (2016). Mülteci Sığınmacı Kavramına Felsefi Yaklaşım. Gerçek ve Umut Arasında Suriyeli Mülteciler Sempozyumu

DEMİR NECATİ (2015). İnsanın Ontolojik Yapısından Hareketle Suçun Önlenmesi. Sempozyum, 1(1), 379-393.

DEMİR NECATİ (2015). Felsefi Çabanın Sürdürülmesinde Felsefe Tarihi Öğretiminin Önemi. Felsefe, Eğitim ve Bilim Tarihi Sempozyumu

DEMİR NECATİ (2012). Ashab-ı Kehf’in İzinde Arpasus Ve Arabissos’u Afşin’e Dönüştüren Tarihi Süreç. Uluslararası İnanç Turizmi ve Eshab- Kehf Sempozyumu, 1(1), 99-113.

DEMİR NECATİ (2012). Efsus’a İlişkin Osmanlı Arşiv Belgeleri. Uluslararası Osmanlı Dönemibnde Maraş Sempozyumu, 1(1), 277-303.

DEMİR NECATİ (2012). Efsus’a İlişkin Osmanlı Arşiv Belgeleri. Uluslararası Osmanlı Dönemibnde Maraş Sempozyumu, 1(1), 277-303.

DEMİR NECATİ (2011). Tarihi Yollar Bağlamında Gürün’ün Geçmişine Bir Katkı. Uluslararası Gürün Sempozyumu, 1(1), 191-195.

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Felsefi Propedotik (2017)., DEMİR NECATİ,ÖZTÜRK HÜSEYİN, Nobel, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 331, ISBN:978-605-320-702-3

Muallim-i Sânî Farabî (2020)., DEMİR NECATİ, SAMER Yayınları, Editör:KÖSE, Fatma BetülSARIKAYA, Asım, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 45, ISBN:978-975-6497-91-3

Din Felsefesi, Bölüm adı:(Din-Bilim İlişkisi) (2019)., DEMİR NECATİ, Lisans Yayıncılık, Editör:ATAY, RIFAT, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 360, ISBN:978-605-9498-43-2

Felsefe Tarihi, Bölüm adı:(Felsefeye Giriş) (2019)., DEMİR NECATİ, Lisans Yayıncılık, Editör:Durak, Nejdet, Basım sayısı:1, ISBN:978-605-9498-75-3

Felsefenin Vefalı Yüzü Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’ye Armağan, Bölüm adı:(Prof. Dr. Murtaza Korlaelçi’xxye Anılar Eşliğinde Veda) (2019)., DEMİR NECATİ, Aktif Düşünce Yayıncılık, Editör:Türer, Celal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 456

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Bozkurt Doğan) (2018)., DEMİR NECATİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Editör:İbrahim Solak, Basım sayısı:2, Sayfa Sayısı 565, ISBN:978-975-6497-24-1 (2.C)

Kahramanmaraş Ansilopedisi, Bölüm adı:(Afşin İdari Yapısı) (2017)., DEMİR NECATİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Editör:İbrahim Solak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 466, ISBN:978-975-6497-20-3 (1.c)

Kahramanmaraş Ansiklopedisi, Bölüm adı:(Afşin Belediye Teşkilatı) (2017)., DEMİR NECATİ, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Yayınları, Editör:İbrahim Solak, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 446, ISBN:978-975-6497-20-3 (1.C)

Doğudan Batıya Düşüncenin Serüveni Yirminci Yüzyıl Düşüncesi, Bölüm adı:(Ernst Cassirer’xxin Bilimsel Çevresi) (2015)., DEMİR NECATİ, İnsan Yayınları, Editör:Prof. Dr. Bayram Ali Çetinkaya/Doç. Dr. Şamil Öçal, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 892, ISBN:978-975-574-762-0

Afşin Yöresinde Nükteli Anılarla Halk Bilgeliği, Bölüm adı:(Bilgelik, Hikmet Felsefe İlişkisi) (2011)., DEMİR NECATİ, Afşin Belediyesi Yayınları, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 213, ISBN:978- 605-87554-0-6

Mi’yar-ı Sedat ve Adab-ı Sedat, Bölüm adı:(Tartışma Mantığı Üzerine) (1998)., DEMİR NECATİ, Bars Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 222

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

DEMİR NECATİ (2012). 20. Yüzyıl Bilim Felsefelerinde Görülen Paradigmal Esnemeler. KSÜ / İlahiyat Dergisi(20), 137-179.

DEMİR NECATİ (2010). Tarih Yazımında Nesnelliğin Önemi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 14(2), 151-174.

DEMİR NECATİ (2009). Ernst Cassirer’in Tarih Görüşü. Cumhuriyet Üniv. İlahiyat fak. Dergisi, 13(2), 289-309.

DEMİR NECATİ (2008). Adab-ı Sedattaki Tartışma Örneklerinden Bazılarının Modern Mantıktaki Tartışma Mantığı Çizelgesi İçinde Ugulanması. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat dergisi, 12(2), 381-406.

DEMİR NECATİ (2008). Cassirer’e Göre Efsane ve Dinî Kültürde İnsanın Yeri. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Dergisi, 12(1), 275-298.

DEMİR NECATİ (2000). İnsan Hakları Semantiğine Düşünsel Bir Yaklaşım Denemesi. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat Fak. Dergisi, 1(4), 375-399.

DEMİR NECATİ (1998). Felsefenin Menşei Üzerine Bazı Düşünceler. Cumhuriyet Üniversitesi İlahiyat fakültesi Dergisi, 1(2), 383-407.

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

DEMİR NECATİ (2020). İslam’xxda Bilim ve Teknoloji Tarihi. Gençlik ve Spor Müdürlüğü (Özet Bildiri/Davetli Konuşmacı)

DEMİR NECATİ (2012). Felsefi Yaklaşımın Gerekliliği ya da Yeni Düşünsel Arınmanın Çerçevesi. Felsefe-Edebiyat ve Değerler Sempozyumu, 1(1), 101-116.

DEMİR NECATİ (2006). Ahlakın Neliği Kuramda mı İçerikte mi Aranmalı?. Sempozyum, 1(1), 283- 290.

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

İlkçağ Felsefesi Tarihi (1999)., DEMİR NECATİ, Dilek Ofset Matbaacılık, Basım sayısı:1, Sayfa Sayısı 131

Diğer Yayınlar

DEMİR NECATİ (1994). Hilmi Ziya Ülken’xxnin Fikri Değişim Süreci. Felsefe Dünyası(12), 49-57. (Ulusal) (Hakemsiz)PROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER

Ulusal, TV PROGRAMLARI /, 02.01.2012-14.12.2012, Felsefe Akşamları, Kahramanmaraş Aksu TV

Ulusal, Köşe yazısı, 28.01.2017-28.01.2017, Gösterilmeye Çalışılan Batı, Olduğundan Çok Farklı 1- 2, Konya

Ulusal, Köşe Yazısı, 26.12.2015-26.12.2015, Sorun Çıkarmak Değil Sorunun Çözümünde Rol Almak, Konya

Ulusal, Köşe Yazısı, 20.04.2018-20.04.2018, Batı’nın Trajedisi, Konya

Ulusal, Köşe yazısı, 15.04.2017-15.04.2017, Siyasi Gerginlikten Uzlaşmaya ve Ekonomik Durgunluktan Refah Toplumuna, Konya

Ulusal, Köşe yazısı, 05.12.2015-05.12.2015, İnsanı Anlamak, Konya