Ünvanı

Adı-Soyadı

Doğum Yılı ve Yeri

Fakülte/Yüksekokul

Bölüm

Yabancı Dil

E-posta/Web

Telefon/Faks

EĞİTİM BİLGİLERİ

Derece

Üniversite/Enstitü-Fakülte/Alan

Yıl

Lisans

-

Lisans

-

AKADEMİK/MESLEKTE DENEYİM

Görev Ünvanı

Kurum/Kuruluş

Görev Dönemi

ARAŞTIRMA ALANLARI

Yüksek Lisans Tezi

Doktora Tezi

Yönettiği Yüksek Lisans Tezleri

Yönettiği Doktora Tezleri

Araştırma Alanları


İDARİ GÖREV DENEYİMİ

İDARİ GÖREVLER

Görev

Görev Yılı

KURUL ÜYELİKLERİ

Görev

Görev Yılı

YAYIN BİLGİLERİ

Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A. Uluslararası Hakemli Dergi Yayınları

 (SCI, SCI-E and ESCI)

A1. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M. “Advanced Configuration of Hybrid Passive Filter for Reactive Power and Harmonic Compensation”, SpringerPlus, 2016, 5:1228, DOI: 10.1186/s40064-016-2917-7 (SCI)

A2. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M. “Improved Control Configuration of PWM Rectifiers Based on Neuro-Fuzzy Controller”, SpringerPlus, 2016, 5:1142, DOI: 10.1186/s40064-016-2781-5. (SCI)

A3. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Performance Analysis Of Electronic Power Transformer Based On Neuro-Fuzzy Controller”, SpringerPlus, 2016, 5: 1350, DOI:10.1186/s40064-016-2972-0. (SCI)

A4. Acikgoz, H., Kececioglu, O.F., Gani, A., Tekin, M., Sekkeli, M. “Robust control of shunt active power filter using interval type-2 fuzzy logic controller for power quality improvement”. Tehnički vjesnik, 2017, 24(Supplement 2). doi:10.17559/TV-20161213004749. (SCI)

A5. Coteli, R., Acikgoz, H., Ucar, F., Dandil, B. “Design and implementation of Type-2 fuzzy neural system controller for PWM rectifiers”, International Journal of Hydrogen Energy, 2017, Volume 42, Issue 32, 10 August 2017, Pages 20759-20771, doi:10.1016/j.ijhydene.2017.07.032. (SCI)

A6. Acikgoz H., Kececioglu O.F., Karadol I., Gani A., Sekkeli M. “Adaptive Control of Solid State Transformer Using Type-2 Fuzzy Neural System, Studies in Informatics and Control”, ISSN 1220-1766, 2017, vol. 26(2), pp. 171-182, 2017. doi:10.24846/v26i2y201705. (SCI)

A7. Yildiz, C., Tekin, M., Gani, A., Keçecioĝlu, O.F., Acikgoz, H., Şekkeli, M. “A day-ahead wind power scenario generation, reduction, and quality test tool”, Sustainability, 2017, Volume 9, Issue 5. (SCI)

A8. Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Şekkeli M. “Power Quality Improvement Using Hybrid Passive Filter Configuration for Wind Energy Systems”, Journal of Electrical Engineering and Technology, 2017, DOI:10.5370/JEET.2016.11. (SCI)

A9. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PID Controller for the Inverted Pendulum System”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (2017). (SCI)

A10. Acikgoz, H., Coteli, R., Ustundag M., Dandil, B. “Robust Control of Current Controlled PWM Rectifiers Using Type-2 Fuzzy Neural Networks for Unity Power Factor Operation”, Journal of Electrical Engineering and Technology, 2018, 13(2). . doi:10.5370/JEET.2018.13.2.822 (SCI)

A11. Coteli, R., Acikgoz, H., Dandil, B., Tuncer S., “Real-Time Implementation of Three-Level Inverter Based D-STATCOM Using Neuro-Fuzzy Controller “, Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences, 2018. (SCI)

B. Uluslararası İndeksli Hakemli Dergilerdeki Yayınlar

B1. Şekkeli M., Keçecioğlu Ö.F., Açıkgöz H., Yıldız C., “A Comparison between theoretically calculated and actually generated electrical powers of wind turbines: A case study in Belen wind farm, Turkey”, Academic Platform Journal of Engineering and Science,Vol 1-3, pp.41-47, 2013.

B2. Açıkgöz H., Şekkeli M., “Examine of Speed Control Performance of DTC Induction Motor using Fuzzy Logic Controller”, Academic Platform Journal of Engineering and Science, Vol.1-2, pp.50-57, 2013.

B3. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A. “Comparative Analysis of Fuzzy Logic with Reduced Rule Base and PI Controller for A Direct Torque Controlled Induction Motor Drive” International Journal of Engineering Research and Technology, Vol.2 issue 10, pp. 3427-3432, 2013.

B4. Açıkgöz H., Şekkeli M., “Comparative Analysis of Speed Control of Induction Motor Based on Model Reference Adaptive Control Using Experimental Approach”, Journal of Electronics and Electrical.

B5. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Farklı Kural Tabanları Kullanarak PI-Bulanık Mantık Denetleyici ile Doğru Akım Motorunun Hız Denetim Performansının İncelenmesi”, APJES, Vol 2-1, pp.16-23, 2014.

 

B6. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Gani A., Şekkeli M., “Speed Control of Direct Torque Controlled Induction Motor By using PI, Anti-Windup PI and Fuzzy Logic Controller”, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, Vol.2 No.3 pp. 58-63, 2014.

B7. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “ Farklı Üyelik Fonksiyonları Kullanarak Doğrusal Olmayan Yük Etkisindeki Doğru Akım Servo Motorun Hız Denetimi”, Academic Platform Journal of Engineering and Science, Vol.2-3, pp.50-57, 2014.

B8. Ş.,Yılmaz, Gani A., Açıkgöz H., “A Comparıson of 3 Kw A-Sı And C-Sı Panels In Kahramanma¬ras Condıtıons”, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer ID:05 K:21.

B9. Açıkgöz H., Şekkeli M., “Simulation Study Of Power Electronic Tranformers Wıth Fuzzy Logıc Controller”, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, 2014 Issue: 01 Volume: 01 Spring Summer ID:03 K:21.

B10. Gani A., Baş Z., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F.,” Control of Nonlinear Dynamic Inverted Pendulum System Using Fuzzy Logic Based Control Methods”, International Journal of Engineering Research and Technology, Volume. 3 Issue. 9, pp.1400-1404, 2014.

B11. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., “Dynamic Performance Analysis of Inverted Pendulum System using PD-Fuzzy Logic Controller and PD Controller”, International Refereed Journal of Engineering And Sciences,2014 Issue: 02 Volume: 01 ID:06 K:21.

B12. Açıkgöz H., Şekkeli M., “Performance Analysis of Single Phase Matrix Converter based Electronic Transformer”, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, 2014. Issue: 2 Volume: 1.

B13. Açıkgöz H., Çolak H., Şekkkeli M., “Design of A Hybrid System For Campus Area Lighting of Kilis 7 Aralık University”, International Refereed Journal of Engineering And Sciences, 2014. Issue: 02 Volume: 01 ID:13 K:21.

B14. Açıkgöz H., Güneş M., “Simulation Study Of Hydraulic Turbine By Using Self-Tuning Fuzzy PID Controller”, Academic Platform Journal of Engineering and Science, Vol.3-1, 2015.

B15. Korkmaz M., Açıkgöz H., “Econometric Analysis of Electricity And Natural Gas prices According to Consumption Ranges In Terms of Industry And Houses”, International Refereed Journal of Researches on Economy Management, Issue: 02 Volume: 01, 2014.

B16. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Üç Fazlı Uzay Vektör Darbe Genişlik Modülasyon Tabanlı Doğrultucuların Bulanık-PI Denetleyici İle Modellenmesi Ve Analizi”, International Refereed Journal Of Engineering And Sciences, 2-3, 2015

B17. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Optimal Control and Analysis Of Three Phase Electronic Power Transformers”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015.

B18. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Power Quality Measurement and Evaluation of a Wind Farm Connected to Distribution Grid”, Procedia - Social and Behavioral Sciences, 2015.

B19. Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Simulation Study and Speed Control of Permanent Magnet Synchronous Motor By Using Self-Tuning Fuzzy-PID Controller”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015, Vol. 18, no. 1, pp. 17–22.

B20. Keçecioğlu, Ö.F., Tekin, M., Gani, A., Açıkgöz, H., Şekkeli, M. 2015. Bir Güneş Enerji Santralinin Elektrik Şebekesindeki Güç Kalitesi Parametrelerine Etkisinin İncelenmesi. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 2015, Vol.18, 2, 17–24.

B21. Keçecioğlu, Ö.F., Gani, A., Açıkgöz, H., Şekkeli, M. “Uyarlamalı Bulanık-PI Denetim Esaslı Dinamik Senkron Kompanzatör ile Reaktif Güç Kompanzasyonu Benzetim Çalışması,” Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol. 18, no. 2, pp. 72–0, Dec. 2015.

B22. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “PID And Fuzzy Logic Controller Design For The Level And Temperature Control Of Mixing Tank Used In Industrial Applications”, Engineer & the Machinery Magazine. Issue 675, pp. 41-48.

B23. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Dynamic Performance Analysis of Self-tuning Fuzzy-PID Controller for the Inverted Pendulum System”, Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, (2017).

B24. Gani A., Açıkgöz H., Keçecioğlu Ö.F., Şekkeli M., “Simulation Study on Power Factor Correction Controlling Excitation Current of Synchronous Motor with Fuzzy Logic Controller”, International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering, 2016.

B25. Karadol, I , Keçecioğlu, O.F., Acıkgoz, H , Şekkeli, M . “Examination Of Solar And Wind Energy Hybrid System For Kahramanmaraş Region”. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Mühendislik Bilimleri Dergisi, 20 (2), 89-96. Doı: 10.17780/Ksujes.321514, (2017).

B26. Tekin M., Kececioglu O. F., Yildiz C., Gani A., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Investigation Of The Effects Of Renewable Energy Sources On Interconnection Networks”, PressAcademia Procedia, DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.618, PAP-WCTIE-V.5-2017(56)-p.410-419. (2017).

B27. Yildiz C., Tekin M., Kececioglu O. F., Gani A., Acikgoz, H., Sekkeli M. “Considering Air Density Effect on Modelling Wind Farm Power Curve Using Site Measurements”, PressAcademia Procedia, DOI: 10.17261/Pressacademia.2017.619, PAP-WCTIE-V.5-2017(57)-p.420-430. (2017).


Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

Yazılan Uluslararası Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Basılan Bildiriler

Yazılan Ulusal Kitaplar veya Kitaplarda Bölümler

Diğer YayınlarPROJELER

ÖDÜLLER

DİĞER BİLİMSEL ETKİNLİKLER